Pokud dojde k požáru v několika místech v budově, může se plamen šířit z jednoho místa na druhé přes zděný překlad.

Šíření požáru ve zděných překladech může být způsobeno několika faktory, včetně:

Konstrukce překladu: Zděný překlad je konstrukce, která slouží k přenosu zatížení z jednoho patra na druhé. Je obvykle vyroben z cihel nebo bloků a spojován maltou. Konstrukce překladu může ovlivnit rychlost šíření požáru. Například překlady s většími otvory nebo méně pevnou konstrukcí se mohou rychleji propálit.

Typ materiálu: Materiál, ze kterého je překlad vyroben, může ovlivnit jeho požární odolnost. Cihly a bloky jsou obecně považovány za požárně odolnější než dřevo nebo ocel.

Otevřené konce překladu: Otevřené konce překladu mohou umožnit plamenům a kouři šířit se do dalších částí budovy.

Nosné a spřažené překlady

Tab 1. Hodnoty požární odolnosti zděných překladů

Poznámky k tabulce:
1) Při betonování překladu musí být dodrženo krytí nosné výztuže betonem a cihelnou tvarovkou, celkem 30 mm.
2) Vápenocementová omítka (MVC) musí být nanesena na upevněné pletivo.

Roletové překlady RONO

Tab 2. Hodnoty požární odolnosti podle ZP REPO č.j. 896/114/2000 roletových překladů RONO

Poznámky k tabulce:
1)Při betonování překladu musí být dodrženo krytí nosné výztuže betonem a cihelnou tvarovkou, celkem 30 mm.
2) Při betonování překladu musí být dodrženo krytí nosné výztuže 20 mm.
3) Vápenocementová omítka (MVC) musí být nanesena na upevněné pletivo.

Roletové překlady HELUZ nosné

Tab.3: Hodnoty požární odolnosti roletových překladů HELUZ podle PKO-05-097/A0 204

Poznámky k tabulce:
1)Vápenocementová omítka (MVC) musí být nanesena na upevněné pletivo.

Opatření proti šíření požáru

Existuje několik opatření, která lze přijmout ke snížení rizika šíření požáru ve zděných překladech. Mezi tato opatření patří:

  1. Použití požárně odolných materiálů: Cihly a bloky s vysokou požární odolností mohou pomoci zabránit šíření požáru.
  2. Zakrytí otvorů v překladu: Otevřené konce překladu lze zakrýt ocelovými deskami nebo jiným nehořlavým materiálem.
  3. Instalace požárních uzávěrů: Požární uzávěry jsou zařízení, která zabraňují šíření plamene a kouře. Mohou být instalovány v překladech nebo jiných místech v budově.

Správný návrh a konstrukce zděných překladů může pomoci zabránit šíření požáru a ochránit lidi a majetek.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *