Dvě patra jsou lepší než jedno, trend staveb do výšky se zase vrací. To dokázal i průzkum* od společnosti Ipsos cílící na Čechy, kteří plánují měnit svou bytovou situaci. Na oddělení jednotlivých podlaží je dobré myslet už při plánování hrubé stavby, jelikož stropy dodatečně nevyměníte. Proto by spolu měly všechny konstrukční prvky ladit jak po praktické, tak i po estetické stránce. Kombinace stropní a podlahové konstrukce proto není náhodná. Nabídka materiálů, které lze za tímto účelem využít, je velmi široká, nicméně jedno z nejlepších řešení pro rodinné domy představují stropní vložky Porotherm MIAKO v kombinaci s nosníky POT.

Dům by měl být kvalitně izolován ze všech stran, což platí jak pro obvodové zdivo, tak i pro podlahy a stropy. Pokud je oddělení jednotlivých pater provedeno správně, minimalizují se tepelné ztráty, roste energetická účinnost domu, a to dále přispívá k úspoře nákladů na vytápění. Základním předpokladem pro provedení kvalitní konstrukce podlahy je správně zajištěný strop nižšího patra, který musí kromě izolačních vlastností splnit i požadavky na rovinnost povrchu,“ vysvětluje ředitel produktového managementu a business developmentu Jiří Dobiáš.

U stropních konstrukcí Porotherm MIAKO se častěji uplatňuje metoda vzepětí před provedením betonáže. Pro minimalizaci celkového průhybu stropní konstrukce Porotherm se u větších rozpětí ukládají stropní trámy se vzepětím 1/400–1/300 rozpětí. Pokud si investor vybere zdivo i stropní vložky, nosníky a věncovky u stejné značky, tj. u Porothermu, zajistí si, že tyto materiály budou navrženy tak, aby spolu dokonale ladily a byly vzájemně kompatibilní, což usnadňuje jejich instalaci a minimalizuje možné problémy s přizpůsobením jednoho materiálu k druhému. Volba komplexního řešení zároveň usnadňuje objednávání jednotlivých položek a plánování dodávek. Navíc v případě Porothermu mohou stavebníci využít i službu návrhu kladecího plánu stropu, nebo se o správném postupu hrubé stavby poradit s odborníky.

„Důležité je u keramobetonových stropních konstrukcí Porotherm MIAKO správné provedení betonáže. To znamená, že vodorovná vrstva betonu nad keramickými vložkami musí mít všude stejnou tloušťku (obvykle 60 mm). V současnosti nabízí Porotherm dva typy stropů – klasické s celoplošnou nadbetonávkou (tl. 21–29 cm, do světlého rozpětí 8 m) a stropy, kde se betonuje jenom mezi vložkami (Porotherm BNK). Při realizaci těchto stropů se betonuje pouze prostor mezi vložkami MIAKO BNK. Tím je definována výška desky (25 cm) a není třeba při betonáži kontrolovat výšku nadbetonávky. U tohoto řešení je navíc možné betonáž přerušit i během realizace, stačí vždy najednou vybetonovat trám po celé jeho délce. Pro naše zákazníky nabízíme zpracování kladecího plánu stropu včetně výpisu prvků a cenové nabídky,“ popisuje statik za společnost Wienerberger Ivo Petrášek.

Finální povrch podlahy nesmí vykazovat odchylku větší než půl centimetru na metr, někdy dokonce 2 milimetry na metr. Proto je nutný rovný podklad a toho lze lehce docílit u stropů Porotherm MIAKO při dodržení všech doporučení. 

U stropů jsou také zásadní akustické vlastnosti, nejen když oddělují jednotlivé byty. Požadavky na omezení hluku se vztahují i na rodinné domy či mezonety, protože o tom, jak nepříjemné je slyšet kroky nad hlavou, se přesvědčí každý rezident, co nežije v domě sám. Stejně jako u akustických stěn i u stropů platí, že se nesmějí provádět zásahy ve vrstvách, které mají sloužit jako kročejová izolace pod lehké nebo těžké plovoucí podlahy a že je třeba si dát pozor na místa, kudy vedou vodovodní trubky či elektrické kabely.

Produktový tip:

Porotherm MIAKO

Cihelné stropní vložky MIAKO si skvěle rozumí s keramobetonovými stropními nosníky (trámy) POT zpevněnými svařovanou prostorovou výztuží. Společně mohou tvořit stropy všech uzavřených prostor staveb. Konstrukce se před finálním dokončením stavby obvykle omítají. Při dostatečné síle omítky se investor nemusí o strop obávat ani v extrémně vlhkém prostředí (např. v místnostech s vnitřním bazénem). Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm, zatímco stropní vložky MIAKO se vyrábí v jednotné délce 250 mm, výšce 80–250 mm a pro osové vzdálenosti 625 a 500 mm. Výšky a šířky stropních vložek předurčují tloušťky stropních konstrukcí, a tím i celkovou nosnost zvoleného stropu. Ke kompletaci je také vhodné pořídit ještě takzvané věncovky, sloužící k jeho uchycení na stěny.

*Průzkum byl realizován společností Ipsos a byl proveden na reprezentativním vzorku 1030 respondentů ve věku 20–60 let napříč všemi kraji. Muži tvořili 70 % respondentů, ženy 30 %, všichni pak mají čistý měsíční příjem domácnosti nad 15 000 Kč. Sběr dat byl prováděn prostřednictvím strukturovaných online rozhovorů.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *