V posledních několika letech se setkáváme s tím, že je v projektové dokumentaci, ale často i pracovníky na stavbách podkladní beton pod skladbou podlahy označován nesprávně jako základová deska. 

Co je to podkladní beton pod skladbou podlahy, co je to základová deska a jaký je účel těchto částí stavby?

Podkladní beton pod skladbou podlahy

Jde o první funkční vrstvu podlahy na upraveném terénu. Vytváří zpevněný rovný podklad, na který se pak v dalších krocích provádějí další vrstvy podlah. Dále se na tuto vrstvu zakládají např. i příčkové konstrukce v nejnižším podlaží. Tento zpevněný podklad může být, ale nemusí být vyztužený. Dnes je jakási móda do tohoto podkladního betonu ukládat kari sítě. V dřívějších dobách tomu tak vůbec nebylo. Mnohdy se místo betonového potěru použil například uválcovaný štěrkový podsyp. Záleželo samozřejmě na typu podlahy (montovaná, monolitická aj.) a uvažovaném užitném zatížení.

Podkladní beton samozřejmě vyztužený být může, ale v drtivé většině případů je to zbytečné, zvláště pokud se klade na dostatečně zhutněný štěrkový podsyp. Tloušťka podkladního betonu se zpravidla pohybuje od 100 do 150 mm.

Základová deska

Jedná se o druh plošné základové konstrukce, tedy primárně nosné konstrukce, která se používá například v případě, kdy není k dispozici dostatečně únosné podloží. Základová deska má plošných charakter, tj. půdorysné rozměry převládají nad tloušťkou. Tloušťka základové desky začíná cca na 300 mm a může dosahovat třeba i 1,5 m.

Rozdíl mezi podkladním betonem a základovou deskou, jak bylo zmíněno výše, je tedy nejen v tloušťce této konstrukce, míře vyztužení, ale zejména ve funkci, jakou ve stavbě plní. V dnešní době, zejména v segmentu rodinných domů, se pak často lze setkat s podkladním betonem, který je zcela zbytečně masivní a zcela zbytečně vyztužený. Výsledkem jsou pak zbytečně vysoké finanční náklady pro investora a také časové ztráty.

Zdroj: Materiály pro stavbu

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *