Praha, 21. prosince 2021 – Stavebnictví letos poroste o 2,2 %, v roce příštím o dalších 1,1 % a tržby ve stavebnictví letos vzrostou až o 2,2 % – tolik alespoň hovoří prognóza. Co však na tato čísla říkají klíčoví hráči na tuzemském trhu, členové Cihlářského svazu Čech a Moravy? Čtěte dál.

Rok 2022

Minimálně v první polovině příštího roku budou stavebnictví nadále výrazně ovlivňovat rostoucí ceny stavebních prací a materiálů, inflace, ceny emisních povolenek, zdražování dopravy a nedostatek pracovní síly. Další komplikace pak může přinést zvyšování úrokových sazeb, což prodraží financování projektů. Někteří menší stavitelé se vlivem těchto faktorů mohou dostat do problémů a své projekty tak budou nuceni odložit nebo dokonce prodat.

Důvodem jsou dva negativní vlivy, které se ve stavebnictví protnou – je to zdražování vstupů na straně jedné a snaha o úspory v rozpočtech soukromých i veřejných investorů na straně druhé.

„Naprostá většina veřejných zakázek, které se mají v roce 2022 realizovat, musí být již dnes zahrnuta v návrzích příslušných rozpočtů. Do infrastruktury mají směřovat rekordní finance, které by i přes cenové nárůsty vstupů měly zajistit obdobný rozsah stavebních prací jako v letošním roce. Bohužel nelze ani v příštím roce očekávat oživení veřejných zakázek do bytové výstavby, která je dlouhodobě téměř výlučně financována soukromou a podnikatelskou sférou. Zájem o nemovitosti podle mě táhnou tři faktory – jednak to je trvale poddimenzovaná bytová výstavba, která nestačí poptávce, jednak je to nárůst finančních prostředků na straně poptávky včetně vysokého zájmu o hypotéky a jednak je to snaha o investování volných prostředků do nemovitostí jako nejlepší možná ochrana před inflací,“ říká Petr Stejskal, Business development společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. a dodává: „Podle volebních programů stran současné vládní koalice by stavební sektor měl mít zelenou. Jestliže budou realizovány sliby o zlepšení bytové dostupnosti, ve které dlouhodobě patříme k nejhorším v Evropě, musí se zvýšit jak komunální výstavba, tak i podpora individuálním stavebníkům. Na straně legislativní nás pravděpodobně čeká rekodifikace rekodfikovaného stavebního zákona, na straně financování by se měly objevit nové nebo staronové formy podpory individuálních investorů. Je třeba si uvědomit, že právě stavby budov mají nejvyšší multiplikační faktor. Nesmíme zapomenou ani na výzvy, které pro stavební obory představuje plnění cílů FIT F55 a renovační vlna. Pokud má vláda být úspěšná i pro stavbaře, nesmí zapomenout na to, že pro stavění nejsou potřeba jen finance, projekty a stavební materiály, ale i kvalifikovaná a dostupná pracovní síla – bez ní nic nepostavíme.“

Plány na příští rok nám odtajňuje Wienerberger a přidávají se i další výrobci: „Během následujícího roku spustíme Customer Experience centrum. To má přispět ke zlepšení naší komunikace s investory ve všech fázích jejich projektu. Nadále budeme rozvíjet robotizaci zdění. Chceme pokračovat v digitalizaci procesů uvnitř firmy a také v digitalizaci služeb. Budeme důsledně sledovat novinky v legislativě a normách a včas na ně reagovat. Naše pozornost se bude i nadále soustředit na environmentální a sociální projekty, což je náš dlouhodobý cíl,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti.

„Rádi bychom se v příštím roce soustředili na výrobu exkluzivních plných cihel pro opravy a rekonstrukce českých památkových objektů, které si to nepochybně zaslouží. Doufám, že cesta drahých importů již nebude preferována. V ČR je několik výrobců cihelných výrobků, kteří bezpochyby najdou uplatnění na historických objektech. Není nic špatného dát objektům druhou šanci.  Když to Češi umí, tak je správné požívat výrobky z našich výrobních závodů,“ Jan Fiala z Cihelny Šterboholy a tajemník CSČM.

Marek Žídek, obchodní ředitel společnosti KM Beta byl velice stručný, ale výstižný: „Plánujeme růst u všech komodit.“

„Ani rok 2022 nebude jednoduchý. Poptávka a počty udělených stavebních povolení jsou stále vysoké. Rizikových faktorů, které mohou tržní podmínky, a tedy i prodej cihlářských materiálů podstatně změnit, je však ještě mnohem víc. Stále nemůžeme říci, že jsme se naučili žít s covidem, nevíme, jaká opatření bude třeba přijmout pro účinnou ochranu našeho zdraví a životů a jaké budou dopady do průmyslu. Ještě větší nejistotu zažívají výrobci v důsledku nepředvídatelných cen energií a emisních povolenek. Velmi rychle roste i cena práce a musíme se obávat, aby zvýšení výrobních nákladů promítnuté do cen nedosáhlo úrovně, na kterou již všichni investoři nemusí dosáhnout. Rádi bychom i za těchto podmínek uspokojili všechny, kteří si HELUZ vyberou jako svého dodavatele cihelných výrobků,“ doplňuje Petr Stejskal.

Rok 2021

„Právě končící rok 2021 byl pro společnost Wienerberger doslova turbulentní. Obecně se pro stavební trh jednalo o zkoušku odolnosti, a ta bohužel ještě nekončí. Toto nelehké období odhaluje slabá místa ve výrobních, logistických i obchodních procesech většiny firem a samozřejmě se týká také nás ve Wienerbergeru. Ocenění si zaslouží hlavně solidarita a lidskost, které provázely tornádo na jižní Moravě. Nejen my, ale také řada dalších firem se aktivně angažovali v pomoci zasaženým oblastem. Obchodně hodnotíme právě končící rok jako úspěšný. Podařilo se nám kupříkladu dotáhnout integraci společnosti Semmelrock, která doplnila náš sortiment o prémiové betonové dlažby. Výsledkově na tom budeme dokonce lépe než v roce 2020. Stavební trh ukázal svůj růstový potenciál. Pro naše obchodní partnery a zákazníky jsme i nadále klíčovým partnerem,“ říká Kamil Jeřábek.

„Rok 2021 skončil nepatrně pod naším očekáváním,“ říká Jan Fiala. Marek Žídek přidává svůj pohled pro rok 2021 z pohledu plánů a jejich konfrontace s realitou: „Na začátku roku jsme si stanovili velmi ambiciózní plány výroby i prodeje. K jejich splnění sice nedojde, ale těsně se blížíme. Nesplníme však naše původní plány na snížení výrobních nákladů. Úspory, které se nám podařilo dosáhnout zvýšením efektivity výroby nám převýšil enormní skokový nárůst nákladů, a který jsme nemohli přenést na své zákazníky.“

Petr Stejskal k tomu dodává: „Uplynulý rok byl velmi netypický a nepředvídatelný. Po jarní stagnaci poptávky a nejistotě, jak bude stavebnictví ovlivněno pandemickým vývojem a s ním souvisejícími omezeními, přišlo výrazné zvýšení poptávky, a to nejen na českém, ale prakticky na všech středoevropských trzích. Rok tedy měl dvě naprosto rozdílná pololetí a pro výrobce nebylo jednoduché se této situaci přizpůsobit. Jsem rád, že se HELUZu podařilo tak jako v minulosti uspokojit všechny zákazníky, kteří u nás objednali, i když za cenu delších dodacích termínů a postupného nárůstu cen v důsledku nárůstu prakticky všech vstupů, zejména energií a emisních povolenek.“

Cenová politika výrobců

Zeptali jsme se členů CSČM o kolik procent letos zdražovali a plánujete to i v příštím roce?

Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger: „Nastavené ceny jsme se snažili udržet tak, abychom našim partnerům umožnili realizovat jejich zakázky a projekty ve smluvených termínech a rozpočtech. I my jsme však museli reagovat na neočekávaný růst cen energií a pohonných hmot. Podle výhledů na příští rok se dá očekávat, že ceny energií, logistiky, služeb a dalších vstupů i nadále porostou. V konečném důsledku tedy předpokládáme další zdražování stavebních materiálů, na které budeme muset reagovat.“

Petr Stejskal, Business development společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.: „Po celé první pololetí byly ceny roku 2021 pod úrovní srovnatelného období cen roku 2020. Až teprve bezprecedentní nárůst cen energií, emisních povolenek, dopravy, práce a prakticky všech vstupů nás donutil promítnout tyto vlivy do cen. Od 1. 11. platí nový ceník, ve kterém se zvýšení ceníkových cen pohybovalo mezi 5 až 15 %. Přestože by se zdálo, že čím vyšší ceny, tím lépe pro výrobce, není tomu tak. Ani pro prodávající ani pro kupující není komfortní pohybovat se v cenové a nákladové nejistotě, ve které se těžko plánuje, investuje a ve které se nedá ani dopředu odhadnout reakce trhu na cenové výkyvy.“

Jan Fiala z Cihelny Šterboholy: „V letošním roce jsme navýšili ceníkovou cenu o 13,5 %. Co bude v roce 2022 bůh suď. Myslel jsem si, že po přerodu ke svobodnému podnikaní a třech stavebních krizích, mě jen tak něco nepřekvapí. Ale optimismus mě neopouští. Budeme muset být flexibilnější, operativnější a stále vyrábět nejpevnější plné cihly na trhu.“

Marek Žídek, obchodní ředitel společnosti KM Beta: „Zdražení se výrazně liší dle našich produktových komodit. Nejvíce rostla cena páleného zdiva. Zákazníci nyní u nové objednávky zaplatí téměř dvojnásobek toho, co by zaplatili loni. Růst cen je daný zejména růstem cen energií. Další zdražení páleného zdiva začátkem roku neplánujeme.“

PF 2022

Rok 2021 se pomalu ale jistě stává minulostí a toto je poslední letošní tisková zpráva Cihlářského svazu Čech a Moravy. Proto jsme dali prostor těm, kteří se s Vámi pravidelně dělili o své postřehy, aby na závěr řekli, co přejí zaměstnancům, kolegům a zákazníkům.

Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti Wienerberger: Rok 2021 byl rokem, který nás mnohému naučil. Nekončící pandemie, tornádo na jižní Moravě i nevyzpytatelný vývoj trhu. To vše za jeden jediný rok. Je proto nutné vyzdvihnout práci lidí ve Wienerbergeru, kteří prokázali sílu i odvahu čelit takovýmto výzvám a za to jim patří velké díky. Děkujeme také našim zákazníkům a partnerům za jejich loajalitu v těchto těžkých chvílích. Věříme, že vše, co si odnášíme z roku 2021, dokážeme využít v roce 2022 v náš společný prospěch.

Jan Fiala z Cihelny Šterboholy: Zdraví a pohodu. Budete-li zdraví, pak zvládnete všechno. Stejně Vám nic jiného nezbude.

Marek Žídek, obchodní ředitel společnosti KM Beta: Pevné zdraví, klidné prožití vánočních svátků a mnoho sil do roku 2022 nejen jim, ale i celým jejich rodinám.

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *