Obvodové pláště budov a jejich materiály mají zásadní vliv na mikroklima našich měst. Přehřívání městských oblastí, tzv. efekt „městského tepelného ostrova“, je v mnoha zemích velkým problémem, který bude v souvislosti se změnou klimatu a zahušťováním stávajících měst stále aktuálnější.

Existuje souvislost mezi morfologií měst, materialitou a mikroklimatem, protože naše sídla jsou nejen stále hustěji osídlena, ale denně také vzniká stále více uzavřených oblastí.

Například v Německu je každý den uzavřeno přibližně 56 hektarů sídelních a dopravních ploch. To odpovídá novému využití půdy o rozloze přibližně 79 fotbalových hřišť.

Jde o plochy, které se v horkých letních dnech vlivem slunečního záření silně zahřívají. Tato tepelná energie se ukládá v silnicích, pláštích budov a dalších uzavřených plochách až do dalšího dne a přispívá ke zvýšení teploty. Urbanisté a architekti proto musí pracovat na odolných, udržitelných a také robustních řešeních pro klimaticky šetrnou proměnu města a zejména veřejného prostoru.

Climate Active Bricks

Výzkumný projekt Climate Active Bricks zkoumá chladicí mikroklimatické účinky, kterých lze dosáhnout vytvořením samostínící geometrie stěnových prvků a plášťů budov. Tuto pasivní konstrukční strategii lze ještě vylepšit aktivním lokálním odpařovacím chlazením pomocí šedé vody. Tato evapotranspirace může výrazně zlepšit mikroklima veřejných městských prostor.

Cihlové obvodové pláště nabízejí velký inovační potenciál pro klimaticky aktivní vlastnosti, jako je tepelná a hygienická akumulační kapacita. Stínicí účinky i chladicí prvky cihlových stěn mohou přispět ke zlepšení místního mikroklimatu a působit proti efektu městského tepelného ostrova.

Studie ukazují, že cihlové fasády s nízkou odrazivostí ve srovnání s vysoce izolovaným obkladem mohou snížit extrémní tepelnou zátěž chodců během dne o 26 %. Jiná studie zkoumá účinky zavlažované cihlové zdi a výsledky ukazují, že povrchová teplota zdi je v průběhu dne v průměru o 5 °C nižší než teplota okolí. V hodinách teplotních špiček mohou být selektivně zavlažované obvodové zdi ochlazeny dokonce o osm stupňů.

Výzkumná skupina pod vedením Dr. Philippa Lionela Moltera a Aty Chokhachiana již prokázala výrazné zlepšení mikroklimatu prostřednictvím samostinných a vybraně zavlažovaných cihlových fasád.

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *