Lidé žádali podporu na zateplení, stínící techniku, rekuperaci nebo zelenou střechu. A taky na čisté zdroje pro výrobu energie, zejména o fotovoltaiku a tepelná čerpadla. Obrovský zájem byl rovněž o výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (48% nárůst oproti 2019). Na stávající fázi programu, která letos končí, naváže program Nová zelená úsporám 2030. Šance pro budovy upozorňuje, že do roku 2030 bude program potřebovat až 80 miliard Kč. Prozatím není jasné, odkud prostředky půjdou.

Jak šetřit energie

Češi se čím dál více zajímají, jak šetřit energii ve svým domovech. To mimo jiné dokládá rekordní počet přihlášených projektů do dotačního programu Nová zelená úsporám, kde se za rok 2020 sešlo na 17 tisíc žádostí v hodnotě téměř 3,7 mld. Kč. Jde o 33% nárůst oproti roku 2019. Jednovrstvé cihlové zdivo je jako stvořené pro tuto výstavbu.

Dotační program Ministerstva životního prostředí (dále MŽP) Nová zelená úsporám má za sebou rekordní rok co do počtu přihlášených projektů i z hlediska výše žádané podpory. Počet žádostí oproti roku 2019 narostl o 33 % na 16 941 projektů ve výši téměř 3,7 mld. Kč. Většina prostředků (1,7 mld. Kč) směřuje na renovace stávajících rodinných domů.

„To, že Češi chtějí čím dál více bydlet v domech, které jsou komfortní a zároveň šetří životní prostředí i finance, dokládá nadprůměrně rostoucí zájem o důkladné, tedy komplexnější renovace. Pokud si renovaci majitel domu dobře rozmyslí a pozve k její přípravě specialisty, pak je výsledek často výrazně lepší, než když se dům opravuje bez celkové koncepce po částech,“ uvádí Petr Holub, ředitel Šance pro budovy. Při výstavbě zase lidé více než dříve preferují domy v energeticky pasivním standardu. Na podporu jejich výstavby bude vyplaceno 460 mil. Kč.

„Záleží mi na životním prostředí, proto jsem se rozhodl pro pasivní novostavbu. Navíc je pravděpodobné, že ceny energií budou do budoucna stoupat, takže se mi to časem vrátí. Program nám pomůže zafinancovat přibližně 10 % celkové ceny domu, byla by škoda tuto podporu nevyužít,“ vysvětluje motivaci Matěj Srovnal, který již o tuto dotaci požádal.

Vykročili mimo Prahu

Stávající fáze programu tento rok končí, navázat by na něj měla Nová zelená úsporám 2030, která nově zahrne také mimopražské bytové domy (do roku 2021 v rámci programu IROP).

„Podmínky našeho velmi úspěšného programu Nová zelená úsporám pro nové programové období 2021–2030 zveřejníme v průběhu června a příjem žádostí pro rodinné i bytové domy bychom chtěli spustit během září. Aktuálně proto pracujeme spolu s kolegy ze Státního fondu životního prostředí ČR na přípravě programového dokumentu NZÚ, který v průběhu jara projednáme se zástupci odborné veřejnosti a dotčených resortů,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Program je financován z výnosů z prodeje emisních povolenek a zákonem má stanovenou minimální roční alokaci 4 mld. Kč. V období 2021 až 2023 také bude moci využít přibližně 19 mld. Kč z Národního fondu obnovy

„Pro první dva až tři roky programu jsou tyto prostředky postačující, je ale potřeba zajistit dostatečný objem peněz i po roce 2023. Odkud prostředky půjdou, prozatím není jasné. Dle výpočtů, které jsme realizovali s Komorou obnovitelných zdrojů, bude program do roku 2030 potřebovat 70 až 80 mld. Kč, a to nejen kvůli vzrůstajícímu zájmu veřejnosti, ale především kvůli zahrnutí mimopražských bytových domů,“ vysvětluje Petr Holub.

Zelené střechy

Největší částka půjde z programu standardně na zateplení. Jedná se o 1,7 mld. Kč. V rámci výstavby i renovací je možné žádat také o podporu na vybudování zelené střechy, která pomáhá zadržovat dešťovou vodu, regulovat teplotu v domě, zadržovat prach i okolní hluk. Celkem bylo v roce 2020 podáno 318 žádostí, což je meziroční nárůst o 179 %. Na zelené střechy půjde z programu rekordních 24 mil. Kč. Zájem je také o stínící techniku nebo fotovoltaiku.

Nová zelená úsporám
Program Nová zelená úsporám podporuje renovace a výstavbu rodinných domů ve vysokém energetickém standardu a výměnu zdrojů vytápění v těchto stavbách. Přispívá také na renovace bytových domů v Praze (do budoucna i mimo Prahu) a výstavbu nových bytových domů v pasivním energetickém standardu v celé ČR.  Mezi podporované aktivity patří například zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří, vybudování zelené střechy, pořízení venkovní stínící techniky, pořízení termických a fotovoltaických systémů, pořízení systému řízeného větrání s rekuperací, využití tepla z odpadních vod, výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, výměnu lokálních topidel, odborný posudek a technický dozor.

Jiří Kučera

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *