Česká komora architektů vyhlásila vítězem 22. ročníku Přehlídky diplomových prací Evu Truncovou (Fakulta architektury VUT v Brně) a její práci nazvanou Dva tisíce osmdesát čtyři, ve které navrhla alternativní řešení developerského záměru proměny brownfieldu brněnské továrny Kras na bydlení.

Zvláštní cenou společnosti HELUZ, která je partnerem projektu, byl v rámci přehlídky oceněn Jan Čech za diplomní projekt Reuse centrum v Severním městě – Dílny sídliště Ďáblice. U absolventa Fakulty architektury ČVUT v Praze z ateliéru Michala Kuzemenského porota ocenila „záměr doplnit veřejný prostor o objekty komunitního charakteru posilující život na sídlišti; stejně jako i zvolený konstrukční princip, který umožňuje značnou provozní a funkční variabilitu.“  Oceněný projekt získal mediální prostor pro prezentaci autora a jeho práce na portálu archSPACE.

Sám autor na webu ke své práci uvádí, že „reuse centrum“ je místem, kde se opravují staré a použité věci a vrací se zpět do oběhu, něco mezi bazarem a obchodem s designem. Často je místo doplněné o dílny, kam lze přijít kutit a kde se můžete na kurzech naučit být zručnější.  Je to dům plný dílen, kde lze práci sledovat nebo se do ní pustit.

Diplomové práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Jiřím Opočenským. Dalšími členy byli architekti Jakub Chvojka, Petr Janda a Hana Maršíková a kritička a publicistka Karolína Jirkalová. Posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací. Vyzdvihli, že si váží „diplomních projektů, které hledají odpovědi na aktuální problémy, řeší netypická zadání a pohybují se v oblasti inovace.“

Předseda poroty pak dodal, že osobně si považuje i výsledků, „které zpracovávají reálná složitá zadání, a to důsledně a komplexně ‒ přesun nádraží v Brně, domy kolem železnice, sál pro filharmonii a další. Projekty, u kterých autoři prokážou komplexní připravenost pro budoucí praxi. Zadání, která následují aktuální architektonické soutěže, jsou cenným příspěvkem k širší společenské debatě a studenty může velmi obohatit srovnání jejich práce s vítěznými návrhy.“

Reuse centrum v Severním městě – Dílny sídliště Ďáblice
www.cka.cz

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *