Cílem tohoto článku je poskytnout přehled o obálce budovy a podrobnosti o jejích součástech a výrobcích. Obvodový plášť budovy se skládá z částí budovy, které chrání před povětrnostními vlivy a klimatizované prostředí před vniknutím. Patří sem tři hlavní systémy: střecha, stěny (včetně dveří a oken) a spodní hydroizolační prvky.

Obálka budovy je soubor mnoha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

Co tvoří obálku budovy

Profesionální posouzení, diagnostika, návrh a správa obálky budovy mohou ušetřit peníze, snížit spotřebu energie, prodloužit životnost stavebních materiálů a zlepšit klima uvnitř budovy.

Při zkoumání stavby jako celku existuje řada běžných problémů týkajících se obálky budovy, včetně:

  • Nákladů na energie.
  • Působení větru a střídání teplot.
  • Vlhkosti, plísně, kondenzace a houby.
  • Případná degradace stavebních materiálů.

Optikou výrobce

Cílem je se na problematiku podívat optikou výrobce stavebních materiálů, a to konkrétně společnosti Wienerberger, která poskytuje řešení obálky domu, a to jak včetně cihlového systému, tak i pálených tašek, cihelných pásků nebo dlažby.

Analogie uceleného řešení je u NZEB obdobná. Je třeba se dívat na budovu jako na provázaný celek, kdy jedna část ovlivňuje druhou. Aby byl splněn požadavek na obálku budovy, je třeba jednotlivé konstrukce obálky budovy, jako jsou například vnější stěny, výplně otvorů nebo střešní plášť, navrhnout tak, aby výsledný průměrný součinitel prostupu tepla obálky odpovídá referenční budově ponížené o 30 % použitím redukčního činitele R = 0,7.

Výsledný parametr součinitele prostupu tepla se hodnotí za celou obálku, je možné u některých konstrukcí zvolit lepší parametry a u jiných zase zůstat u průměrných. Pokud se k návrhu obálky přistoupí racionálně a systémově, nemusí dojít k výraznému dopadu do rozpočtu stavby. Z pohledu výrobce je tedy důležité nabídnout ucelené řešení. To znamená systém, který má vyřešené konstrukční detaily a nabízí produkty s optimálním poměrem mezi součinitelem prostupu tepla a cenou. V rámci značky cihelného zdiva Porotherm jde zejména o produkty použitelné jako jednovrstvé zdivo (= bez nutnosti dalšího zateplení).

„Z pohledu obálky budovy se současný stav radikálně nemění. Dochází ke zpřísnění, to ale nemusí znamenat výrazné zdražení stavby. Pokud bude vybrána optimální kombinace materiálů, a to ideálně v podobě uceleného řešení, výsledek nabídne dostatečný průměrný součinitel prostupu tepla bez výrazného dopadu do peněženky stavebníka,“ říká Ing. Jiří Dobiáš, Ph.D.

Střecha

Když si tento přehled rozdělíme na části, které tvoří obálku budovy, začněme u střechy. Střecha budovy je jako těsnění obálky budovy. Jejím úkolem je obálku bezpečně uzavřít a udržet její obsah v bezpečí před vnějšími vlivy. V případě většiny komerčních, průmyslových nebo škol jsou střechy obvykle ploché nebo s nízkým sklonem. S trochou nadsázky lze říci, že střecha je grunt.

Komerční střechy se vyrábějí z různých systémů, včetně střech na bázi asfaltu, jednovrstvých, pryžových a kovových. Výběr těchto typů systémů závisí na specifikaci, rozpočtu, klimatických a environmentálních aspektech.

Kromě samotné skladby střechy je rozhodující správná instalace mnoha komponentů, které se setkávají se střešní membránou v místě jejího zakončení. Kromě toho je třeba při prohlídce zkontrolovat střešní prostupy pro zařízení HVAC (heating, ventilating, air-conditioning – nebo-li – topeni, větráni a klimatizace). S ohledem na tyto důležité detaily je nezbytným doplňkem střešního systému těsnicí materiál. Těsnicí materiály i těsnění patří mezi položky údržby, jejichž provozuschopnost by měla být kontrolována každý rok s pravidelnou výměnou nebo repasí, obvykle po několika letech provozu.

Když přijde čas na výměnu střechy, měl by dodavatel střech s majitelem budovy prodiskutovat možnosti buď kompletního stržení, nebo nového zastřešení stávajícího systému. Pokud se zjistí značné poškození krovu, nemusí být jiná možnost než jeho výměna při stržení a novém zastřešení. V takovém případě mohou nové komponenty zahrnovat lepší parozábrany, tepelnou izolaci, krycí desky, základní nátěry a nátěry, které se aplikují před instalací střešní fólie. Tyto dodatečné komponenty jsou navrženy tak, aby poskytovaly další ochranu před povětrnostními vlivy a hydroizolaci a přispívaly k úsporám energie na vytápění a chlazení budovy.

Stěny

Druhou složkou obálky budovy jsou stěny. Klíčovými prvky typického obvodového pláště zděné budovy jsou parozábrana a izolace, které se aplikují jako součást konstrukce vnější stěny budovy.

Nosné stěny jsou často postavené z cihel, kamene nebo betonu. Vady zděných stěn, jako jsou popraskané maltové spáry nebo výkvěty (krystalické usazeniny solí, které se po výstavbě objevují na povrchu jako bílý práškovitý povlak), jsou důkazem vnikání vlhkosti do stěny.

Systémové zóny tak tvoří vnější povrchy konstrukcí, které oddělují posuzovaný vytápěný prostor od venkovního prostředí nebo od sousedních vytápěných zón nebo od nevytápěných prostorů.

Hydroizolace

Poslední částí obvodového pláště budovy je hydroizolace, která je nezbytná pro základy a pro integritu celého prostředí obvodového pláště budovy. Správná instalace systémů pod úrovní podlahy je rozhodující pro zabránění zatékání do základů. Základovou desku budovy může tvořit betonová opěrná zeď nebo konstrukční stěna doplněná nosnými pilíři.

Pod úrovní terénu

Mnoho dnes stavěných budov se nachází jedno nebo více podlaží pod úrovní terénu. Tyto prostory pod úrovní terénu poskytují funkční prostory pro takové využití, jako jsou sklady, kancelářské prostory, mechanické/elektrické místnosti, parkoviště, tunely nebo průlezky. Tyto prostory v budovách pod úrovní terénu zajišťují důležité kritické funkce budovy.

Systémy opláštění

Systémy opláštění představují návrh, konstrukci nebo přítomnost otvorů v budově, včetně oken, slunečních clon, světelných clon a vnějších dveří. Protože všechny tyto otvory pronikají do vnějšího povrchu obálky budovy, musí být správně instalovány a udržovány, aby se zabránilo budoucímu zatékání.

Pokud jsou součástí budovy střešní okna, může být jejich spojení se střešní fólií místem vstupu vlhkosti, pokud nejsou správně instalována a udržována. Těsnicí materiály je třeba znovu aplikovat, protože se stářím slábnou.

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *