Půl století uplynulo od doby, kdy se v důsledku světové energetické krize začala řešit energetická náročnost budov. Jedním z řešení bylo dodatečné zateplení domů. Souběžně s tím se však výrobci stavebních materiálů věnovali zdokonalování tepelně izolačních vlastností zdiva, aby to samo o sobě vyhovělo nárokům na energeticky úsporné budovy.

V cihlářském průmyslu jsou výsledkem dnešní voštinové cihly, které již od šířky 44 cm (HELUZ FAMILY 44 má U = 0,17 W/m2K) splňují požadavky na stavbu nízkoenergetických domů, bez nutnosti dodatečně zateplovat. Z dodatečného zateplování novostaveb se tak po půl století stala překonaná technologie, protože z jednovrstvé zděné konstrukce postavíme rychleji za stejné náklady trvanlivější konstrukci, která navíc vyhoví i požadavkům nové normy na výstavbu po roce 2020 (požadované bude minimálně U < 0,20 W/m2K). Více najdete zde.

Vnější izolace pro rekonstrukce

Vnější izolace domu může mít v současnosti ještě své opodstatnění u starších budov nebo starších rodinných domů. Pokud se takový obvodový plášť zateplí, mohou majitelé ušetřit náklady za vytápění. U nových domů je však použití vnější izolace problematické a hlavně překonané. Např. cihly HELUZ FAMILY 44 samy o sobě dosahují součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2K, tedy na úrovni nadstandardních parametrů na nízkoenergetickou výstavbu – stejně jako třeba klasická cihla HELUZ UNI 30 plus 16 cm dodatečného zateplení.

Argumentů pro stavbu jednovrstvého zdiva je proto celá řada, zejména ekonomických, ekologických a zdravotních – stavba má delší životnost, za stejnou cenu probíhá rychleji až o dva měsíce, bez rizika technologických vad při instalaci dodatečného zateplení, jednovrstvé zdivo lépe dýchá, protože má 4-6krát lepší difúzní vlastnosti než EPS (polystyren) používaný pro zateplovací systémy, takže nehrozí biologická ani mechanická degradace atd.

„V cenovém porovnání konstrukce z cihel HELUZ FAMILY šíře 44 cm vs. cihelná konstrukce s 16 cm EPS, která má srovnatelný součinitel prostupu tepla, dosáhneme stejných nákladů na realizaci. Záleží hodně na ceně práce, druhu izolantu, kotvení apod., ale za stejnou cenu můžeme mít trvanlivější a jednodušší jednovrstvou konstrukci,“ potvrzuje ekonomický argument Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ .

I kvalitní zateplení má omezenou životnost

Cihla má v naší zemi tradici a velice dlouhou historii. „Jedná se o stavivo, které je tu tisíce let a máme tedy o něm dostatečné informace a zkušenosti s ním. A právě díky vlastnostem prověřeným staletími můžeme dnes garantovat dlouhou životnost tohoto materiálu,“ vysvětluje Ing. Filip Bosák. S životností dodatečného zateplení je to však jiné.

„Zkušenosti ze zahraničí, kde se venkovní zateplování pláště budovy praktikuje už desítky let, ukazují, že tento způsob zateplování má omezenou životnost. I v případě kvalitně provedené práce je to zhruba 30 let. Po uplynutí určitého času bude proto nutné fasádu – zateplení s omítkou – strhnout a nainstalovat novou. Pokud však použijete cihly HELUZ FAMILY 44, pak rekonstrukce pláště budovy není nutná. Cihlové stavby mají vynikající životnost, jedná se o masivní a bezpečnou konstrukci, na kterou se můžete stoprocentně spolehnout. Vysoká stabilita, pevnost, mechanická odolnost a tvarová stálost, to jsou časté argumenty pro volbu cihelného zdiva jako základního stavebního materiálu nového domu,“ pokračuje Ing. Filip Bosák.

Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem daleko méně náchylné na degradaci, ať již biologickou (ulpívání řas, plísně), tak i mechanickou (odolnost fasády proti klování ptáků, dětským hrám – nejen míčové hry, i kolo opřené o polystyrenem zateplenou fasádu do ní může udělat díru apod.). Vykazuje také optimální fyzikální vlastnosti (např. akustika, požární odolnost, nízká tepelná vodivost, přirozená propustnost vodních par, bezpečnost).

Čtěte také: Dvě tvarovky spojené minerální vlnou

V zimě šetří na vytápění, v létě vytvoří chládek

Oproti lehkým konstrukcím můžeme s jednovrstvým zdivem z cihel HELUZ FAMILY 44 ušetřit na ročních nákladech na vytápění až 20 %. Vysoká tepelná akumulace jednovrstvého zdiva má příznivý vliv na teplotní setrvačnost a stabilitu v interiéru. V zimě tedy šetříme na minimalizaci úniků tepla, v létě nás naopak cihelná konstrukce ochrání před přehříváním interiérů.

Jednovrstvé zdivo má i lepší akustické vlastnosti obvodových stěn, protože EPS zhoršuje vzduchovou neprůzvučnost až o 3-4 dB. Obvodové stěny jednovrstvých konstrukcí jsou navíc nehořlavé, protože se oheň po nich nešíří jako po zateplené fasádě, a odpadá i problém s odstupovými vzdálenostmi např. u komínových prostupů.

Jednovrstvá cihelná konstrukce má rovněž vysokou trvanlivost a únosnost. Nedochází k možnému poškození cihelné tvarovky v důsledku kotvení vnějšího zateplení, odpadají rizika spojená s používáním nevhodných a nejlevnějších postupů při kotvení tepelněizolačních desek.

Cihly HELUZ FAMILY 44 jsou paropropustné

Kromě kratší životnosti venkovního zateplení, tu je ještě další problém s dodatečným zateplením, a to vlhkost. Pokud se postaví nový dům, trvá nějakou dobu, než stavba vyschne. V praxi se však zateplení aplikuje ihned po jejím dokončení. Zejména při nekvalitně provedeném zateplení se stává, že vlhkost nemůže uniknout z pláště domu a kondenzuje ve zdivu. Výsledkem je vznik zdraví nebezpečných plísní uvnitř domu, které se jen velmi obtížně odstraňují.

Cihly HELUZ FAMILY 44 se nezateplují, jsou tedy paropropustné. Proto neexistuje žádné riziko, že se vodní páry budou v domě kondenzovat, ale naopak. Dokáží uniknout na povrch budovy. I z tohoto důvodu je bydlení v domech zdravější a mají velmi příjemné klima.

Až o dva měsíce rychlejší stavba

„Jako technologii při stavbě doporučuji jednovrstvé zdění z broušených cihel. Moderní cihly splňují mnoho přísných technických, ekologických a zdravotních parametrů, stavba probíhá rychle a jednoduše. Broušené cihly, přesné tvarovky, suché zdění, tenkovrstvé spáry nebo zdění na pěnu a na lepidlo, to všechno urychluje výstavbu,“ podotýká Bosák.

„Jednovrstvé zdivo se po vyzdění opatří lehčenou nebo tepelně izolační omítkou, která zajišťuje samotnou ochranu zdiva. Díky parametrům jednovrstvého zdiva z cihelných bloků HELUZ FAMILY 44 nemusíte zateplovat. Při realizaci jednovrstvé konstrukce ušetříte až dva měsíce výstavby, což představuje finanční úsporu za méně práce, a hrubou stavbu lze dokončit během několika týdnů. Navíc je možné obývat stavbu ve skvělém komfortu i bez dokončené vnější fasády,“ uzavírá Ing. Filip Bosák ze společnosti HELUZ.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *