SERIÁL – Existuje mnoho typů systémů vytápění, větrání a chlazení, které nabízejí různé úrovně odvlhčování, filtrace, rekuperace tepla a volby zdroje čerstvého vzduchu. Jejich primární funkcí je dodávat dostatečné množství čerstvého vzduchu pro udržení kvality vzduchu v interiéru, ale při výběru systému je třeba se zabývat i dalšími možnostmi.

Zvažte následující možnosti:

 • Je střešní prostor větraný nebo utěsněný (viz Pasivní solární vytápění; Pasivní chlazení)?
 • Rekuperace zachytí v zimě teplo z odcházejícího vzduchu?
 • Je systém vhodný pro utěsněnou obálku, nebo se spoléhá na úniky vzduchu při odvádění vydýchaného vzduchu?
 • Spoléhá systém na netěsnost stropu jako cestu zpětného vzduchu nebo na netěsnost střešního prostoru jako zdroj čerstvého přiváděného vzduchu?
 • Přispívá klima k problémům s kondenzací?
 • Vytváří životní styl domácnosti vysoké množství vodních par a lze je odvádět mimo střešní prostor?
 • Zvýší uvolňování vlhkého odpadního vzduchu do střešního prostoru riziko kondenzace?
 • Je střešní prostor kontaminován toxickými materiály, prachem nebo částicemi (např. azbestem nebo vlákny staré izolace)?

Vhodně zvolené, navržené a instalované systémy by měly:

 • nákladově efektivně regulovat teplotu a vlhkost přiváděného čerstvého vzduchu, aby se zlepšil tepelný komfort,
 • pracovat efektivně v dobře utěsněném domě a střešním prostoru,
 • zpětně získávat teplo z odcházejícího vydýchaného vzduchu a využívat ho k ohřevu přiváděného čerstvého vzduchu,
 • umožňovat sezónní řízení přívodu čerstvého vzduchu a intenzity větrání s cílem minimalizovat spotřebu energie,
 • snížit velikost, náklady, dobu provozu a spotřebu energie spotřebičů pro vytápění a chlazení,
 • splňovat hygienické a sociální normy, včetně dalších norem.

Systémy pro výměnu vzduchu

Systémy přetlakového větrání nasávají čerstvý vzduch (obvykle sušší a chladnější) zvenčí a přivádějí jej do domu pod tlakem prostřednictvím potrubí. V nejjednodušší podobě tento proces vytlačuje vlhký vydýchaný vzduch netěsnostmi a není vhodný pro vysoce utěsněné domy, pokud nejsou instalovány speciální odtahové ventily.

V některých systémech není přiváděný vzduch předehříván ani odvlhčován, což může vést ke značným tepelným ztrátám v chladnějším klimatu a ke zvýšenému riziku kondenzace vlhkosti ve střešním prostoru ve všech klimatických podmínkách. Tyto systémy jsou nejužitečnější v domech s mírným nebo teplým klimatem, které jsou špatně utěsněné, mají omezené přirozené větrání a jsou v příznivém klimatu, kde je riziko kondenzace ve střešním prostoru minimální.

Pokročilejší systémy nabízejí možnosti nasávání vzduchu z různých zdrojů (např. ze střešního prostoru v zimě, z chladných okapů orientovaných na jih v létě nebo z izolovaných místností, kde je zvýšené větrání výhodné). Lze také přidat rekuperaci tepla a regulaci vlhkosti. To je velmi žádoucí v extrémnějších klimatických podmínkách, a to jak pro vytápění, tak pro chlazení.

Systémy rekuperace tepla

Systémy zpětného získávání tepla mohou poskytnout celkový systém větrání pro dobře utěsněné domy. Nasávají čerstvý venkovní vzduch a pomocí tepelných čerpadel nebo tepelných výměníků získávají teplo z odcházejícího vlhkého vzduchu a využívají ho k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu před jeho návratem do vybraných místností.

Tyto systémy pracují ve spojení s vaším stávajícím topným systémem a jednoduše rekuperují teplo z odcházejícího vzduchu, aby minimalizovaly ztráty a zároveň udržely výměnu čerstvého vzduchu na úrovni potřebné pro zachování zdraví a pohodlí.

Doporučuje se odborný návrh systému – špatně navržené systémy mohou být kontraproduktivní. Mnoho systémů zpětného získávání tepla také odvlhčuje přiváděný vzduch, čímž se snižuje riziko kondenzace. Některé nabízejí možnost nasávat v zimě teplejší čerstvý vzduch ze střešního prostoru a před recirkulací jej filtrovat, aby se odstranily škodliviny.

Jiné systémy se při přívodu zpětného vzduchu spoléhají na únik vzduchu ze stropu nebo nasávají chladnější venkovní vzduch do střešního prostoru větracími otvory, čímž zvyšují riziko kondenzace ve střešním prostoru a snižují jeho úlohu jako tepelné nárazníkové zóny. Velmi žádoucí jsou flexibilní možnosti přívodu.

Systémy zpětného získávání tepla, které zajišťují regulovatelný přívod čerstvého vzduchu, jsou ideální pro dobře utěsněné domy v chladném klimatu.

Předchozí díly seriálu:
Neprůvzdušnost stavby – 3. díl: Zamezení kondenzace vlhkosti ze vzduchu
Neprůvzdušnost stavby – 2. díl: Blower door test
Neprůvzdušnost stavby – 1. díl: Úvod

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *