SERIÁL – Blower door test je diagnostický nástroj určený k měření vzduchotěsnosti budov. Používá kalibrovaný ventilátor schopný měřit proudění vzduchu, který je namontován v pružném panelu umístěném ve vnějších dveřích.

Zařízení snímající tlak měří tlak vzduchu vytvářený ventilátorem. Ventilátor zvyšuje i snižuje tlak v domě. Díky záznamu průtoku i tlaku v každém směru je systém schopen poskytnout velmi podrobné informace o vzduchotěsnosti budovy.

Jestliže chcete čerpat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, je nezbytné nechat si změřit průvzdušnost rodinného domu, tedy takzvaný blower door test.

Testování se provádí především u nízkoenergetických a pasivních objektů. V rámci něhož se zjišťuje, jakými vlastnostmi disponuje obálka budovy, tedy zda splňuje všechny podmínky pro minimální energetickou ztrátovost. Pokud vyjde blower door test dobře, dostanete na funkční rodinný dům příspěvky z programu Nová zelená úsporám. Například společnost HELUZ nově nabízí provedení tohoto měření individuálním stavebníkům stavějícím z cihelného systému HELUZ kdekoli po republice.

Co musí nízkoenergetické stavení splňovat? Jestliže má rodinný dům mít nálepku „nízkoenergetický“, je nezbytné, aby byla zajištěna minimální průvzdušnost konstrukce, protože ta ovlivňuje energetické vlastnosti. V podstatě čím nižší je průvzdušnost, tím menší má budova energetické nároky.

Blower door test je měření průvzdušnosti budovy, v rámci něhož odborníci způsobilí provádět testování zjišťují, zda někudy uniká z budovy teplo. Jakmile test odhalí netěsnosti pláště stavby, je důležité je okamžitě odstranit, protože v opačném případě by do konstrukce pronikl vlhký vzduch, jenž by způsoboval například plísně.

Stavba, která blower-door testem úspěšně projde a dosáhne hodnoty výměny max. 0,6 h –1, splní jednu z podmínek pro označení za pasivní a její investor může požádat o dotace. Na výsledcích blower-door testu závisí možnost získat označení pasivní stavba, a tedy i dotaci. Jde o metodu měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu. Cílem je změřit průvzdušnost neboli vzduchotěsnost obálky objektu dle ČSN EN ISO 9972. Zařízení se skládá z ventilátoru, který je nejčastěji osazen v rámu dveří v obvodové stěně. Jeho spuštěním se vytváří podtlak i přetlak při rozdílu 50 Pa. Takto lze zjistit, kolik vzduchu uniká z interiéru do exteriéru a naopak.

U cihelného domu plní funkci vzduchotěsné vrstvy řádně omítnuté zdivo. V případě zděného domu z cihelných bloků můžeme za vzduchotěsnou vrstvu pro splnění hodnot blower-door testu bezpečně považovat řádně omítnuté zdivo. Už v projekční části je třeba mít vyřešeno, kudy tato vrstva povede. Znamená to rovněž dodržet důsledné řemeslné zpracování této vrstvy, což přináší požadavek na jistou časovou, ale i precizní řemeslnou náročnost při řešení detailů styku navazujících konstrukcí.

Čtěte také: Neprůvzdušnost stavby – 1. díl: Úvod

Jak vyjít z měření jako vítěz

Vzduchové netěsnosti jsou celoročním problémem: v zimě umožňují únik cenného horkého vzduchu a pronikání nežádoucího studeného vzduchu zvenčí, v létě je tomu naopak.

Obvykle je nákladově nejefektivnějším řešením začít utěsňovat největší a nejzřetelnější netěsnosti a poté přejít k významným trhlinám a prostupům. Po jejich utěsnění se menší netěsnosti stanou zřejmějšími (a při silném větru významnějšími) pomocí výše uvedených metod detekce. Protože velké netěsnosti ve střešních prostorách může být obtížné lokalizovat a utěsnit, může být zapotřebí odborné poradenství.

Spoje a mezery mezi stavebními prvky utěsněte odolnými, pružnými tmely a těsněními: na spojích okenních a dveřních rámů, stěn, podlah a stropů, lišt, vodovodních trubek, obnažených krokví a trámů, vestavěných topných těles a klimatizačních zařízení a mezi různorodými materiály (např. zděnými stěnami a dřevěnou konstrukcí).

Zařízení pro vytápění a chlazení

Plynové ohřívače bez přívodu plynu vyžadují pevné větrání, aby se zabránilo hromadění toxických plynů. Mechanické systémy mohou zajistit dostatečné větrání, ale při výpadku proudu, kdy plynové ohřívače nadále fungují, selhávají. Používejte plynová topidla s potrubím nebo topidla s výkonným nebo vyváženým odvodem spalin, která nasávají spalovací vzduch zvenčí a odvádějí spaliny, aniž by se dostaly do kontaktu s vnitřním vzduchem.

Otevřeným krbům se vyhněte: jsou neúčinné a nasávají velké množství studeného vzduchu pro spalování paliva. Na příležitostně používané komíny a kouřovody namontujte klapky a zajistěte, aby byly v době, kdy se nepoužívají, uzavřené. Izolační předpisy ve státě Victoria vyžadují, aby byly klapky namontovány na všech nových krbech.

Častým zdrojem úniků vzduchu jsou prostupy topných a chladicích kanálů stropem a podlahou. Podlahové registry by měly být utěsněny stříkanou pěnou, stlačenou sypkou izolací nebo samolepicími těsnicími páskami. Stropní registry obecně nejsou vzduchotěsné a při čištění se často posouvají; utěsněte je samolepicími těsnicími páskami.

Odpařovací chladiče často nemají automatické klapky, a proto odsávají vzduch z domu, když nejsou v provozu, což zvyšuje účty za vytápění a umožňuje pronikání venkovního tepla.

-jik-
Foto: iStock a archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *