Pokud si chcete sami umět opravit vydrolenou omítku nebo nahodit nově postavenou zeď, poradíme, jak na to.

Klíčem k úspěchu je namíchat správně maltu, aby na povrchu svislé stěny držela a neopadala hned po nahození. To nám hrozí v obou extrémních stavech, kdy bude malta příliš řídká nebo když bude příliš hustá. Konzistence musí být „tak akorát“, aby se spojila se stěnou a zároveň aby nestekla. Klíčové je množství cementu. Platí zde, že čím víc cementu, tím víc má nahozený materiál tendenci popraskat nebo se v horším případě odrhnout ve větších celcích ode zdi.

Příprava podkladu

Než začnete nahazovat, musíte si důkladně připravit nahazovanou plochu. Jednak ji musíte zbavit všech pevných nečistot, prachu a drolivých součástí a v dalším kroku musíte povrch dostatečně namočit. Staří zedničtí mistři říkali, že voda je zednický hřebík. I během nahazování dbejte, aby vám povrch zdi nevyschnul, a průběžně vlhkost obnovujte.

Technika nahazování

Technika nahazování se velmi podobá ping-pongu. Základem je čistá lžíce a správná konzistence malty. Naberete si na čtvrt lžíce maltu a švihem jako při ping-pongu vrhnete maltu proti zdi. Lžíci je třeba držet lehce a v žádném případě ne křečovitě. Začíná se odspodu. Na stěně vytvořte bochánky malty a klaďte je tak, aby na sebe navazovaly. Kolečko s maltou si dejte co nejblíže stěně, abyste si ušetřili zbytečné pohyby.

Nahazování větší plochy

Nejprve si na navlhčenou zeď nahoďte takzvané platle. Jde o svislé řady maltových terčů vytvořené zespodu nahoru, které lehce srovnáte latí nebo hladítkem. Mezi jednotlivými platlemi nechte odstup 80 až 100 cm, každopádně ne větší, než je délka srovnávací latě. Platli nechte lehce zavadnout a do každé platle vtiskněte takzvaný omítník, což je dřevěná lať, která nám vymezí rovinu a výšku omítané vrstvy. (Omítník může být ocelový nebo dřevěný a dá se koupit ve stavebninách nebo v hobbymarketech).

Omítníky musí být v platli usazeny rovně, což změříte dlouhou stavební vodováhou. Pokud omítník vykazuje odchylku, srovnáte ji jemným vtlačením do platle. Poté rovinu znovu vodováhou zkontrolujte. Omítníky slouží k vedení latě. Následně lžící zespodu nahoďte plochu mezi dvěma platlemi (omítníky) a stáhněte latí. Latí začněte odspodu a pohybujte s ní ze strany na stranu po omítnících. Nakonec vyjměte omítníky a vzniklou spáru zapravte maltou a uhlaďte.

Latí srovnanou zeď nechte zavadnout a začistěte pomocí hladítka. Pokud se na omítce objeví nějaké defekty, odstraňte je rozmytím pomocí namočené zednické štětky. Takto získáte rovný podklad například pro finální štuk.

Postup prací:

Dobrý tip:
Dlouhá stavební vodováha by měla měřit správně, proto ji před měřením zkontrolujte. Často se stává, že nešetrným zacházením s vodováhou došlo dobrá k vychýlení trubičky s kapalinou a měřicí bublinkou a vodováha bude měřit rada špatně. někdy tato chyba vznikne už při výrobě. Vodováhu zkontrolujete tak, že ji položíte na rovnou plochu, například na stůl nebo pult a zkontrolujete polohu bubliny v trubičce, potom vodováhu otočíte a provedete to samé měření. bublinka by se měla ve všech případech usadit ve středu trubičky – v opačném případě jde o vadnou vodováhu. To se stává zejména u levnějších modelů vodováhy.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *