České Budějovice, 09. 09. 2019 – Od roku 2020 se musí stavět všechny budovy s téměř nulovou spotřebou energie, co to znamená pro výrobce stavebních hmot, to jsme zjišťovali u členů Cihlářského svazu Čech a Moravy.

Norma ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov stanovuje součinitele prostupu tepla pro jednotlivé stavební konstrukce ve třech úrovních a to jako hodnoty požadované, doporučené a doporučené pro pasivní domy. Výrobci by měli zajistit takový sortiment výrobků, kterými bude možné splnit požadavky na jednotlivé konstrukce pro pasivní domy. Zjednodušeně lze říci, že oproti současným požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla, budou hodnoty pro pasivní domy ve výši 50 %. Např. současný požadavek na vnější stěnu Un = 0,30 W/m2 K je pro využití v pasivním domu Un = 0,15 W/m2 K.

„Není to zcela pravda, protože stavby rodinných domů, které dostanou stavební povolení na základě žádosti podané do konce roku 2019, ještě tuto podmínku nemusí splňovat, byt´ realizace stavby bude v 2020 nebo později,“ vysvětluje Roman Busta, obchodní ředitel Wienerberger CZE a dodává: „Jinak skutečně dojde k poslední fázi přechodu výstavby na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Pravidla NZEB však platí již několik let pro větší budovy. Z tohoto důvodu pro nás rok 2020 žádný přelomový zvrat neznamená. Již nyní nabízíme v našem portfoliu produkty, které požadovaná kritéria na konstrukce těchto domů splňují. Jako příklad slouží zejména produktová řada ideální pro jednovrstvé obvodové konstrukce T Profi, které splní i požadavky pro výstavbu domů v pasivním standardu. I přesto se ale věnujeme neustálému vývoji a zlepšování našich výrobků z tepelně technického hlediska. Z toho důvodu jsme pro investory rodinných domů připravili program e4 domu, který nejen vyhoví pro NZEB, ale nabízí celkové řešení zdravého cihlového domu jako provázaného systému.“

Ing. Petr Stejskal, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ k tomu říká: „Nejvíce práce je potřeba udělat v informovanosti laické i odborné veřejnosti. Výrobci cihel nabízejí již delší dobu výrobky určené pro tyto domy. Materiálová základna je připravena. Obvodové stěny z moderních cihel není nutné již dále zateplovat pro tento typ budov. Např. společnost HELUZ postavila experimentální pasivní dům v roce 2013, v roce 2015 se stal vítězem soutěže Pasivní dům roku dům z jednovrstvé konstrukce z cihel. Největší překážkou je přimět odborníky (architekty, projektanty), aby tento standard domů uměli správně navrhnout a prezentovat svým klientům. Z našich průzkumů během pravidelných školení pro projektanty vyplývá, že zatím jen velmi malé procento projektantů navrhuje tyto domy, přesto, že se v podstatě jedná o nízkoenergetický standard domů. Nejedná se o žádnou revoluci ve stavění, jde spíše o rozumnou evoluci ve výstavbě domů. Proto se intenzivně věnujeme školením, sdílení informací a ukázkám správných příkladů z praxe, aby projektanti a architekti měli podklady pro své klienty, kteří chtějí kvalitně bydlet ve svém domě, postaveného z moderního typu cihel. Laické veřejnosti je třeba tyto informace předávat také, ale „stravitelnější“ formou.“

I další výrobce, společnost KM Beta již přijala řadu opatření. „Návrh a realizace pasivního domu neřeší jen hodnota součinitele prostupu tepla vnější stěny, ale souhrn opatření vedoucí k tomuto cíli jako: tvarové řešení stavby s minimální plochou opláštění; orientace stavby ke světovým stranám; využití obnovitelných zdrojů energie; správné řešení konstrukčních detailů a co nejnižší součinitel prostupu tepla u výplní otvorů a v neposlední řadě i u vnějších stěn. Jednou z funkcí vnější stěny je zajištění statiky a tepelné ochrany.

„Tradiční konstrukční materiály jako beton, vápenopískové materiály, pálené materiály, mají výborné mechanické vlastnosti, ale horší tepelně izolační vlastnosti. Naopak nejlepší tepelně izolační materiály jako polystyrén, minerální izolace, mají výborné tepelně izolační vlastnosti a špatné mechanické vlastnosti. Pro dosažení součinitele prostupu tepla doporučeného pro pasivní domy tradiční materiály již vyčerpaly své limity (zvyšování počtu dutin, snižování tloušťek stěn a jejich vylehčování). Jsou dvě cesty – vyplňování těchto materiálů různými izolanty nebo cesta, kterou volí KM Beta u svých zdicích materiálů PROFIBLOK a SENDWIX. Ta cesta je snižování tloušťky nosných stěn při zvyšování jejich mechanických vlastností a dodatečné zateplování, kdy tloušťka izolantu umožní volitelnost výsledných hodnot součinitele prostupu tepla stěny. KM Beta má v současnosti vápenopískové materiály SENDWIX pro tloušťky nosných stěn 240, 200, 175 a 150 mm u pálených materiálů PROFIBLOK 300, 240, příp. 175 mm,“ doplňuje Ing. Marek Žídek, obchodní ředitel KM Beta a dodává: „KM Beta tím nabízí svoje řešením pro výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Největší úkoly budou kladeny na projektanta, skloubit všechny požadavky architektury, statiky, funkčnosti a energetiky.“

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *