Zvuk je nedílnou součástí našeho okolí, pokud se však stane příliš intenzivním, změní se na hluk, který je nepříjemný, neprospívá lidskému zdraví a určitě ho nechceme zažívat doma. Řešením mohou být akustické cihly, které pomáhají útlumu hluku a brání teplotním výkyvům. Osvědčí se především ve vnitřních stěnách, ale v některých případech mohou dobře sloužit i v obvodovém zdivu pod zateplením.

Z pohledu akustiky je mezibytová stěna v domě jednou z nejvíce hlídaných konstrukcí, jednak je na to normový požadavek, ale především dokáže ovlivnit i komfort bydlení. A také kladně, či spíše záporně, ovlivňovat sousedské vztahy. Totéž platí i v rodinném domě, kde kvalitní akustické příčky zvládnou urovnat nejeden spor mezi generacemi. Proto musí akustické cihly splňovat řadu norem a projít mnoha testy, které se zaměřují na jejich vlastnosti, ale i na problematická místa, jako je napojení příček na ostatní konstrukce domu. Z našich laboratorních zkoušek a praxe vyplynulo, co všechno může ovlivnit vzduchovou neprůzvučnost stěn, na co je dobré dát pozor nebo jaký materiál zdiva a omítek zvolit

Milan Rotek: Akustické cihly jsou výhodnější investice než špunty do uší. Podpoří sousedské vztahy a soužití více generací

Pokud jsou mezibytové stěny z cihel Porotherm 25 AKU SYM omítnuté oboustranně, a to lehkými sádrovými omítkami o centimetrové tloušťce, může v tomto případě dojít ke zhoršení vzduchové neprůzvučnosti zhruba o jeden decibel. V této hlukové hladině je i jeden decibel lidským uchem velmi rozeznatelným rozdílem. Velký vliv na neprůzvučnost mají i prvky jako jsou okna, dveře, instalace a dispozice bytu. Obálka chráněného prostoru připomíná spíše mozaiku, a tak je třeba provádět výpočty pro každou její část zvlášť a ke každé stavbě přistoupit s určitou individualitou. 

Pro srovnání, běžná cihla Porotherm 30 Profi dokáže zabránit průniku zvuku 48 decibelů, což znamená, že skrze ni může být slyšet hlučnější hovor, televize i rádio. Pokud byste však chtěli volat skrz stěnu z cihel Porotherm 25 AKU SYM, která má 57 decibelů, musíte se s hlasitostí dostat na úroveň herců na jevišti.

Odhlučnění není důležité zdaleka jen u obvodu bytové jednotky, ale i u příček mezi pokoji, které mají také své normové požadavky a je potřeba splnit technologické postupy a detaily pro dosažení těch nejlepších vlastností. Naše nejtenčí akustická cihla má šířku 11,5 centimetrů, a přesto dokáže zastavit zvukovou vlnu o síle 47 decibelů. Samozřejmě musí být oboustranně omítnuta po celé ploše. Nahrazení omítky lepenými sádrokartonovými deskami je z hlediska akustiky zděných stěn velmi nevhodné a dokáže snížit akustické vlastnosti až o 9 decibelů. Zamezení průchodu zvuku však není jediným benefitem akustických cihel. Jsou masivnější než běžné cihly a díky většímu objemu materiálu a pevnosti také udržují v budově tepelnou stabilitu a vykazují až o třetinu vyšší únosnost.

-red-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *