V těsném sousedství historického centra města Třebíče se nachází ojedinělý bytový projekt Nad Zámkem. Stojí na místě někdejšího hospodářského dvora, z jehož charakteru také vzhledově vychází. Na stavbu moderního objektu s venkovským charakterem byly použity cihly HELUZ. Vnější obvodové zdivo je provedeno z cihel HELUZ FAMILY 50 broušená, která dosahuje vynikajících tepelněizolačních vlastností, nepotřebuje dodatečné zateplení a zařídí optimální vnitřní klima. Mezibytové stěny byly vyzděny z cihel HELUZ AKU 30 pro lepší akustický komfort.

Projekt bytového domu Nad Zámkem v třebíčské čtvrti Podklášteří je výjimečný z mnoha důvodů. Stojí v exkluzivní lokalitě v městské památkové zóně, v těsné blízkosti zámku a zámeckého parku a na dosah centra. Místo kdysi příslušelo k bazilice a bylo opevněné. Stávala tu konírna, stodola, a lihovar, konírna byla časem přestavena na sýpku. Tyto historické objekty však byly v posledních desetiletích neužívané a v neutěšeném stavu.

Podle konceptu, který začal být realizován v roce 2017, měla být významná část území využita pro bydlení a volnočasové aktivity. Část zchátralých budov mohla být zbourána, jeden z objektů bylo třeba zachovat. To je případ bývalé zámecké sýpky, která prošla rekonstrukcí a dnes slouží jako volnočasové centrum Labyrint určené dětem. Na místě stržených budov měly vyrůst nové bytové domy a víceúčelový objekt určený pro trávení volného času, relaxaci a menší wellness.

Moderní objekt s venkovským charakterem z cihel HELUZ

Investor zadal architektonickou studii a projekt bytového domu třebíčské firmě Plán projekt Kapucín, která má s podobnými objekty dobového rázu a stavbami v historických lokalitách bohaté zkušenosti. Z jejich pera pochází také projekt na obnovu sýpky a rovněž projekt budoucího wellness. I v případě bytového domu projektanti z Kapucínu novostavbu citlivě zasadili do okolního prostředí. Moderně pojatým venkovským charakterem navazuje na atmosféru bývalého hospodářského dvora i dochovaných okolních budov, s nimiž koresponduje tvarově i objemově. V celkovém pojetí lokality je obecně kladen důraz na to, aby tvořila jednotný harmonizující celek ze stávajících a nových staveb.

Projekt Nad Zámkem zahrnuje dva objekty – jednak bytový dům SO01. Ten se skládá ze dvou vzájemně propojených částí, které dohromady tvoří půdorysný tvar písmene „L“, a nachází se v něm byty, jež mohou být kdykoli snadno přizpůsobeny pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu. Bytový dům SO02 s půdorysem ve tvaru obdélníku zahrnuje běžné byty. Celkem vzniklo 33 bytových jednotek s výměrami od 55 do 160 metrů čtverečních. Každá je jiná, neboť se ještě před dokončením upravovaly na přání budoucích majitelů.

Oba objekty jsou dvoupodlažní, zastřešené sedlovou střechou s podkrovím využitým pro bydlení – nachází se zde byty mezonetového typu. Sedlovou střechu doplňují prosklené střešní prvky (vikýře a střešní okna).

Kompatibilitu konstrukcí zajistily cihly ze systému HELUZ

Napříč celou stavbou byly použity produkty, které patří k současné špičce na trhu se stavebními materiály. „Konstrukce domů je řešena jako zděná stavba z broušených cihelných bloků s tenkou ložnou spárou. Vodorovné konstrukce stropů jsou pro velký rozpon řešeny jako železobetonové, zhotovené ze stropních panelů. Jako železobetonová je provedena také hlavní schodišťová konstrukce v domě,“ popisuje Ing. Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín. „Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov kombinovaný s ocelovými prvky. Skladba střešního pláště je navržena jako dvouplášťová, s provětrávanou mezerou. Volná vnitřní dispozice podkrovních bytů je zajištěna použitím ocelových nosníků, které překlenou i velké rozpětí střechy, a to bez použití podpůrných prvků.“

Na vnější obvodové zdivo byla použita cihla HELUZ FAMILY 50 broušená. Broušené cihly HELUZ FAMILY mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin. Nepotřebují dodatečné zateplení, přitom zajistí optimální klima v interiéru. Jsou ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy, součinitel prostupu tepla U činí až 0,14 W/m2K. Překlady nad otvory oken a dveří jsou typovými výrobky rovněž z nabídky konstrukčního systému HELUZ.

Mezibytové stěny jsou provedeny jako zvukově izolační z cihelných bloků HELUZ 30 AKU (333 x 300 x 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 58 dB), které tvoří nosnou i akustickou dělící konstrukci. Ta zvyšuje odhlučnění i mezi místnostmi jednoho bytu. Mezipokojové příčky pak tvoří cihelné bloky HELUZ 11,5 AKU (375 x 115 x 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 47 dB), „Všechny zděné konstrukce byly záměrně zvoleny od jednoho výrobce, aby se zachovala kompatibilita svislých konstrukcí jako celku,“ vysvětluje za autory projektu Ing. Jan Lukášek.

Bytový projekt Nad Zámkem je ohleduplný k historii i přírodě

Projekt je výjimečný svým umístěním v historické lokalitě navazující na památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO – od roku 2003 je jeho součástí třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa. „Skloubit požadavky památkové péče, ekonomiku záměru, venkovní vzhled a užitný komfort stavby bylo náročné,“ potvrzuje Ing. Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín. Projekt ovšem nesouzní pouze s místem a historií, aniž by slevoval z moderních požadavků na bydlení, je rovněž ohleduplný k přírodě. Za zmínku určitě stojí, že bytové domy využívají na splachování dešťovou vodu, která je uchovávána v podzemních retenčních nádržích.

O projektu:
Název: Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči
Materiál na obvodové zdivo – tepelně-izolační cihly pro jednovrstvé zdivo HELUZ FAMILY 50 broušená (U = 0,14 W/m2K)
Mezibytové stěny HELUZ 30 AKU
Mezipokojové příčkyHELUZ 11,5 AKU

FOTOGALERIE:

Zdroj: HELUZ
Foto: Jan Lukášek, Jiří Hloušek a Pavel Novák

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *