Koronavirová krize zamíchala našimi hodnotami. Ještě před pár týdny byl jejich žebříček, vystavěný na iluzi mocné záštity vyspělou společností. Žili jsme si v pohodlí, volný čas jsme trávili kulturními a sportovními aktivitami, nosili jsme krásné oblečení, používali jsme luxusní kosmetiku a ochutnávali jsme vynikající jídlo v restauracích. Dnes si opět s pokorou uvědomujeme, že zdraví je stále nejdůležitější. Najednou se zastavil běžný život, karanténa změnila životní styl a nutí nás se zamyslet, jak budeme žít dál a co je pro lidi opravdu důležité.

Roušky, na které jsme se bleskurychle přeorientovali, ani podpůrné medikamenty však zdraví nezajistí. Jedinou cestou je posílení vlastní odolnosti, s čímž souvisí eliminace oslabujících faktorů v podobě nevhodné stravy, sedavého způsobu života a hlavně pobytu v nezdravém prostředí. Vzhledem k tomu, že 90 % času trávíme uvnitř budov, je pro nás toto prostředím nejdůležitějším. Jeho transformace na zdravé je naprosto nezbytná.

Spolehněte se sami na sebe

Trendem posledním doby bylo zajistit budovám zdravé prostředí a příjemné klima pomocí sofistikovaných technologií. Jsou schopny regulovat topení, chlazení, větrání, svícení a bůhví co ještě, vše v optimálním režimu a bez nutnosti lidského zásahu. Byla to opět pandemie, která připomenula, že může nastat čas, kdy se jak lidé, tak domy, budou muset spolehnout jen sami na sebe. V takovém případě se složitá technologie stává nejslabším článkem domu, zcela odkázaným na profesionální servis a drahé komponenty. Jakou výhodu má náhle ten, který se od počátku spoléhal na kvalitní elementární materiály!

Jejich parametry rovněž příznivě ovlivňují vnitřní prostředí, ovšem současně jsou bezúdržbové a jejich funkčnost není závislá na okolních podmínkách. Základním stavebním materiálem, který je schopen tato očekávání naplnit, je keramika.

Příklon k tradici

Keramika neboli pálená hlína provází lidstvo od nepaměti – první doložené zmínky o pálené tašce jsou z Řecka, z doby okolo 500 let před naším letopočtem. Za to, že ani během tak dlouhé doby pálená hlína neupadla v zapomnění či nebyla překonána moderními technologiemi, vděčí svým nesporným kvalitám a schopnosti zajišťovat bezpečné a zdravé bydlení. Staletími prověřený materiál dokonce po všech stránkách vyhovuje moderním studiím, které v Evropských státech zkoumaly kvalitu bydlení. Všechny se shodují na tom, že nejdůležitější je v interiéru dodržet těchto pět faktorů:

  • dostatek čerstvého vzduchu
  • správnou vlhkost
  • komfortní vnitřní teplotu
  • dostatek vnitřního světla
  • dobré podmínky pro spánek

Splnit kterýkoliv z uvedených atributů je pro pálené materiály hračka.

Nepřehlédněte: Páleným výrobkem bez kompromisu – 1. díl: Dlouhá životnost bez velké údržby

Nadechnutí bez rizika

Čerstvý vzduch do místnosti dostaneme větráním, důležité je ale pak zajistit, aby se okamžitě neznehodnotil. Keramické materiály nevydávají žádné znečišťující látky, alergeny ani chemikálie, takže vzduch v místnosti zůstává nezměněn z hlediska kvality. Pálená hlína jako přírodní materiál si s sebou nese takové vlastnosti, že ji není třeba dále ošetřovat chemikáliemi, a to ani kvůli protipožární bezpečnosti či ochraně před vodou. Interiérové klima při použití pálených materiálů je proto zdravé a nezpůsobuje alergie, únavu a bolesti hlavy. Naprosto inertní zůstávají po celou dobu svojí životnosti.

V budovách z cihel nejsou zjistitelné ani emise známé z jiných konstrukčních systémů, třeba VOC (volatile organic compounds = lehké polétavé sloučeniny, kterým je někdy přisuzována odpovědnost za zvýšený výskyt alergii) nebo formaldehyd. Vnitřní vzduch v domě z cihel a s pálenými taškami na střeše má optimální kvalitu, která je předpokladem pevného zdraví.

Strach z plísně na stěnách je zbytečný

Mimo to, že do ovzduší nevypouštějí žádné emise látek či alergenů, jsou keramické materiály schopné pohlcovat přirozeným způsobem nadměrnou vlhkost a opět ji do prostředí vydávat, pokud je příliš suché. Regulace vlhkosti je umožněna díky otevřené a pórovité struktuře keramických materiálů, zajišťující odpařování. Bez nákladných ventilačních systémů je tak vytvořeno stabilní interiérové klima a eliminována možnost vzniku plísní, hnilob a jiných mikroorganismů, které bývají příčinou vážných respiračních onemocnění a alergií.

Příjemně v každém ročním období

Cihlové bloky a pálené střešní tašky mají excelentní izolační vlastnosti a schopnost zadržovat teplo. Jejich vysoká tepelná stálost funguje jako přirozená klimatizace a zaručuje objektu příjemné klima po celý rok – v létě snižuje přehřívání a v zimě zadržuje teplo.

Z hlediska tepelné izolace hrají nejdůležitější roli speciálně navržené cihlové bloky, které díky propracovanému technickému řešení výborně tepelně izolují a díky schopnosti akumulace zadržují teplo. Kombinací obojího je zajištěna kvalita interiérového klimatu s příznivou teplotou v každé situaci. V létě cihelné zdivo tepelné zisky od slunce pohlcuje a vrací je zpět do atmosféry poté, co venkovní teplota poklesne, tzn. večer nebo v noci. Příznivá tepelná setrvačnost odstraňuje přehřívání interiéru bez nutnosti umělého chlazení, které citlivým osobám nevyhovuje. Mívají s ním problém i zdraví jedinci, pokud jsou rozdíly teplot příliš výrazné, a to ani nezmiňujeme jeho finanční náročnost. V zimě za chladných dnů zase tepelná setrvačnost udrží stabilní teplotu interiéru i bez zapnutého vytápění. S výhodou lze tento benefit využít při větrání, které je díky tomu i v zimě komfortní a přispívá k tepelné pohodě v obytných prostorách.

Na interiérové pohodě se podílí i šikmá střecha s pálenou krytinou. Její přesah chrání fasádu domu před nadměrným osluněním v létě a zabraňuje tak přehřívání. Oproti tomu v zimě, když je slunce nízko, střecha sluneční svit nijak neomezuje. Šikmá střecha významně zvyšuje hospodárnost budovy také díky odvětrání pod krytinou, které této konstrukci po celý rok zajišťuje maximální tepelný komfort.

Shrnuto a podtrženo, v cihlovém domě s pálenou krytinou se hodnoty pokojové teploty a vlhkosti vzduchu vždy pohybují v příjemném rozmezí.

Také čtěte: Aby střecha uchránila teplo a mohla i dýchat

Světlo ovlivňuje psychickou pohodu

V konstrukcích s keramickými materiály není problém vytvořit dostatečně velké plochy pro otvorové výplně a prosvětlit vnitřní prostor tak, aby přirozené denní světlo mohlo pozitivně působit na psychiku a zdraví obyvatel. Překlady pro cihelné zdivo jsou schopny překlenout otvory se šířkou až tři metry, a to bez rizika tepelných mostů. Je-li potřeba prosvětlení ještě vyšší, například v případě prosklených stěn, jsou k dispozici systémové prvky s rozponem do šesti metrů.

Bezproblémová je také instalace střešních oken do pálené krytiny, které pustí světlo dovnitř a vytvoří z podkroví příjemný obytný prostor.

V noci nechceme být rušeni

Hluk má zásadní vliv na pohodlné bydlení, speciálně v městských oblastech s hustým dopravním provozem. Během dne při nejrůznějších aktivitách jej tak intenzívně nevnímáme, ale v noci to neplatí. Dobré podmínky pro spánek a načerpání sil jsou z hlediska zdraví zásadní. Dobře navržená a provedená šikmá střecha je výbornou akustickou izolací díky kombinaci zvukově pohltivých materiálů. Vysoká hmotnost keramických tašek staví tuto krytinu z hlediska zvukového útlumu vysoko nad krytiny lehké. Pod střechou s pálenou krytinou se klidně vyspíte i v hustém dešti.

Hluk do interiéru nepronikne ani skrze keramické zdivo, které zcela splňuje veškeré požadavky na zvukovou izolaci. Stěny postavené ze speciálních keramických bloků s protihlukovou izolací mají dokonce akustické vlastnosti vynikající. Možností, jak zajistit v místnosti klid pomocí keramických materiálů, je ale ještě víc. Například využitím systémů dutých stěn, ve kterých prostor mezi vnitřní a vnější vrstvou zastavuje šíření zvuku.

Hlavně to zdraví

Absurdní situace v souvislosti s pandemií snad brzy pomine, ale vědomí potřeby pečovat o své zdraví by měla zůstat. Důrazným připomenutím jsme si právě všichni prošli. Nezapomeňte proto do budoucna volit zdravá řešení, ke kterým keramické materiály nepochybně patří. Jsou vyráběny z přírody a snoubí se v nich země, oheň a voda. Trojice živlů dává pálené hlíně neopakovatelné vlastnosti bez obvyklých škodlivin, které stavebniny obvykle provázejí.

Nabídka společností Wienerberger s produkty Porotherm a Tondach je schopna vyhovět každému požadavku. Wienerberger pomůže transformovat vaše domovy na zdravé bydlení. Místo, kde strávíte převážnou část svého života, si to jistě zaslouží…

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *