Střechy se skládanou krytinou se navrhují jako větrané, v každé části střechy je proto nutný minimální větrací průřez. 

V oblasti hřebene tato hodnota činí 0,5 ‰ příslušné střešní plochy. Aby bylo možné snadno a bezpečně zajistit požadovanou hodnotu větracího průřezu, vyrábí firma Tondach (Wienerberger) u některých typů tašek, přesněji u Stodo 12 a Falcovky 11, speciální keramické tvarovky, které se ukládají v první řadě u hřebene a mají kromě jiného i funkci větrací.

ato speciální keramická tvarovka se přesně nazývá taška větrací pro připojení hřebene. Nově je k dispozici také posuvná střešní taška Samba 11. Použitím tašky Samba pro liniové větrání vznikne větrací průřez po celé délce hřebene a větrání střešní plochy je díky tomu rovnoměrné. Neomezuje se tedy na jednotlivé větrací průduchy, jako je tomu u klasických větracích tašek.

Není třeba se přitom obávat možného zanášení prachem nebo sněhem, protože profil tašky vytváří krycí mantinel. V hřebeni tak není nutné používat větrací pás, dokonce ani klasické tašky větrací, což jsou varianty z hlediska montáže náročnější.

Tradiční způsob odvětrání střechy:

Jednodušší návrh i pokládka

Novou větrací taškou pro připojení hřebene dostávají do rukou benefit všichni účastníci realizace nové střechy. Projektantům zjednoduší návrh odvětrání střechy, realizačním firmám usnadní pokládku a investorům? Ti jistě uvítají možnost mít na svých domech krásné střechy s pálenou taškou bez rušivých větracích prvků, navíc se zárukou řádného provětrávání a tudíž i dlouhodobé životnosti.

Střecha s liniovým větráním představuje ideální řešení, které je bezpečnější, levnější a přitom jednodušší na realizaci:

Odvětrání střechy způsobem liniového větrání představuje ideální řešení, které je bezpečnější, výkonnější, levnější a jednodušší na realizaci. V západní Evropě je tento způsob v současnosti standardem, zohledňujícím nejnovější požadavky a zkušenosti z praxe.

Nová větrací taška pro připojení hřebene Samba 11 byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky ze Stavební fakulty VUT Brno. Firma Tondach (Wienerberger) přitom využila inovační voucher Středočeského inovačního centra (SIC). O úspěšnosti řešení vypovídá fakt, že návrh Tondachu byl prezentován jako jeden ze tří vzorových inovačních projektů SIC.

Zdroj: Stavitel, Tondach

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *