Společnost HELUZ patří mezi tři největší výrobce zdicích systémů na českém trhu, jako jediná z této trojice je navíc výhradně česká. Loni získala prestižní ocenění Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 v kategorii do 300 zaměstnanců (Soutěž vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu). O plánech společnosti pro rok 2020 hovoří Ing. Jan Smola, MBA, generální ředitel společnosti HELUZ cihlářský průmysl.

  • Co pro společnost Heluz znamená pojem zdravé životní prostředí?

Náš hlavní výrobní program je na zdravém životním prostředí postavený již ze své podstaty – cihly jsou vyrobeny z přírodních materiálů – a řadí se k výrobkům, které životní prostředí zatěžují minimálně. Cihly můžeme bez nadsázky řadit k ověřeným trvale udržitelným materiálům, protože se používají stovky let a je z nich postavena většina domů v Evropě. Je potřeba říci, že i přesto, že se cihly vypalují, tak patří k materiálům s nízkou uhlíkovou stopou (LCA), která odráží celkové energetické nároky v průběhu celého životního cyklu

Díky vlastnímu intenzivnímu vývoji vyrábíme cihly s vysokými tepelněizolačními parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy. A právě následná nízká spotřeba energie po celou dobu využívání stavby zajišťuje malou zátěž pro životní prostředí. Toto ukázala i studie o dopadech na životní prostředí zpracovaná VČHT v Praze, kdy se porovnávala cihlostavba s dřevostavbou. Jednoznačným poselstvím této studie je, že nejvýraznější dopady na životní prostředí má energetická náročnost objektu během jeho používání, protože za modelovaných 50 let užívání stavby tvoří přibližně 90 % dopadů na životní prostředí právě užívání stavby a zbytek tvoří dopady na samotnou stavbu domu a jeho likvidaci. Ze studie tedy vyplynulo, že není v podstatě rozdíl, z čeho stavbu stavíte, ale jak je úsporná. Kromě toho platí, že čím je stavba trvanlivější, tak tím menší bude mít dopady na životní prostředí.

Už jste viděli? Video příručka pro stavbu domu ze systému HELUZ

  • Jak snižujete dopady na životní prostředí v procesu výroba – instalace – užití –recyklace – likvidace?

V oblasti vlastní výroby modernizujeme výrobní linky tak, abychom spotřebovávali méně energie na výrobu, snižujeme hlučnost a prašnost provozů, provádíme rekultivace dobývacího prostoru, jsme na sebe přísnější kvůli zavedenému systému řízení kvality výroby. Prošli jsme také hodnocením životního cyklu výrobku, na jehož základě bylo vydáno environmentální prohlášení o produktu (EPD) autorizovanou osobou. Naše produkty prošly i certifikací rakouské instituce Nature Plus, která pravidelně provádí revize environmentálních požadavků výroby a my na ně musíme reagovat.

V neposlední řadě se zabýváme oblastí vývoje recyklace cihel, a to včetně cihel plněných polystyrénem tak, abychom mohli v blízké budoucnosti dosáhnout bezodpadové výroby a výstavby staveb.

  • Jaké jsou priority společnosti Heluz pro rok 2020? Na co se chcete letos zaměřit?

Společnost Heluz je známa svým inovativním přístupem a vývojem moderních stavebních prvků. Kromě samotné inovace cihelných výrobků, kde vidíme další prostor pro zlepšování fyzikálně-stavebních parametrů především ve využití kompozitních materiálů, se zaměřujeme na vývoj výrobků, které umožní zjednodušení a zrychlení stavebních prací (např. malta HELUZ SIDI nebo PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný).

Vzhledem k tomu, že i sebelepší materiál je přínosem pro stavbu, jen pokud je správně použit, značnou pozornost věnujeme jak prezentaci novinek odborné veřejnosti, tak spolupráci se středními školami a odbornými učilišti při výchově odborně vzdělaných budoucích profesionálů. Za tímto účelem společnost HELUZ vyvinula a ve spolupráci s dalšími významnými výrobci stavebních materiálů zdarma poskytuje odborným učilištím a středním průmyslovým školám internetovou on-line cvičební aplikaci Stawebnice a software pro výuku správných postupů stavění ve 3D virtuální realitě.

Více na www.heluz.cz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *