Valná většina stavebních společností se v minulém roce nesetkala s požadavkem na úplatek při získávání zakázek. S takovým požadavkem se setkaly pouze 3 % dotázaných společností. Míra korupce ve stavebnictví tak dlouhodobě klesá. Na ústupu je mezi veřejnými zadavateli, zatímco zaznamenána byla v privátním sektoru. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Stavební společnosti při získávání zakázek považují za nejdůležitější péči o dlouhodobé zákazníky. Dotazované společnosti získávají zakázky různými způsoby, které hodnotily na škále od 0–10, kde 0 znamená způsob, který firma vůbec pro získávání zakázek nevyužívá, zatímco 10 je způsob, který je naprosto klíčový pro tvorbu celoročních tržeb. Největší důležitost stavební firmy přisuzují dlouhodobé spolupráci se zadavatelem (7,4), dále získání zakázky přes poptávková či výběrová řízení (6,6) a mezi běžné způsoby získávání zakázek patří také přímé oslovení zákazníkem (5,5). 

Valná většina dotázaných stavebních společností se v uplynulém roce nesetkala s požadavkem na úplatek při získávání zakázek. S takovým požadavkem se setkaly pouze 3 % dotázaných společností. Míra korupce ve stavebnictví, kterou studie pravidelně sleduje, tak dlouhodobě klesá a je o polovinu menší, než byla před pěti lety. Diskutovali o tom účastníci Setkání lídrů českého stavebnictví.

Mezi sledovanými parametry studie bych rád upozornil na pozitivní fakt, že míra korupce ve stavebnictví skutečně dlouhodobě klesá, přičemž u veřejných zadavatelů podle dotazovaných stavebních firem prakticky mizí,“ poznamenal Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Analýza ukázala, že část firem se s požadavkem na úplatek setkala v privátním sektoru u soukromých zadavatelů. Je patrné, že mezi veřejnými zadavateli v uplynulých letech velmi pozitivní roli sehrává transparentnost digitalizace celého procesu administrace a elektronické zadávání veřejných zakázek či povinnost on-line zveřejňovat informace v registru smluv. Stavební společnosti většinou získávají zakázky na základě dlouhodobě korektních dodavatelských vztahů se soukromými zadavateli, nebo postupují striktně podle zákona v případě veřejných zakázek, proto se minimalizuje výskyt podobných požadavků.

Stavebnictví má z minulosti pořád cejch, že obor je zkorumpovaný, ale čísla prokazují změnu, kterou sám vnímám. Je třeba o tom mluvit, zvláště chceme-li do stavebnictví lákat mladé lidi z vysokých škol,“ reagoval Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů ve výstavbě, na červnové konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě.

Stavební firmy při získávání zakázek zpravidla mají svoje interní pravidla, která se týkají kapacit, kalkulace cenových nabídek či termínů plnění zakázek. Na 66 % dotázaných společností porušuje své interní směrnice při získávání zakázky zřídka nebo výjimečně. Pouze necelá třetina dotázaných uvedla, že nikdy své interní směrnice neporušuje. U společností, které se někdy k porušení směrnic uchýlí, se jedná převážně o atraktivní stavební zakázky, ať už se to týká tlaku na ceny, nabízení až dumpingových cen, nebo způsobu realizace v nestandardních termínech dodávek. Některé specializované stavební společnosti se v určitých případech své směrnice údajně rozhodly porušit, aby získaly specializovanou stavební zakázku z důvodu, že je jich na trhu nedostatek. 

Výzkum čerpá ze 139 osobních, telefonických a elektronických interview, uskutečněných v malých, středních a velkých stavebních společnostech s jejich vrcholovým vedením. Kvartální analýzu českého stavebnictví za Q2/2023 v plném znění najdete na www.ceec.eu.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *