Evropské setkání výrobců keramických výrobků, cihel a střešní krytiny proběhlo 12-13. září 2019 v Kodani. Zajímavost konference: Od roku 2013 postavila Čína 100x New York city.

Základním tématem celé konference byla kvalita výrobků a jejich kvalitativní parametry popsané v normě EN 771-1. Dalším norma, která byla řešena, byla norma EN 772-22, která řeší mrazuvrdornosti výrobků. Zpřísnění této normy by mělo eliminovat import nekvalitních výrobků z Indie a Číny, jejich výrobky nesplňuji dané hodnoty počtu zmrazovacích cyklů a pro naše povětrnostní podmínky jsou přímo nevhodné. Dále by se měl klást důraz na kvalitu výrobků, které jsou vyráběny na území celé Evropy. K tomu se všichni členové zavázali a zasadí se o zpřísnění této normy. Pouze kvalitními výrobky lze širokou veřejnost přesvědčit o výhodě cihlářských výrobků.

Dalším tématem byla možnost opětovného použití výrobků v konstrukcích. Jednotný demoliční plán budov. Například v Dánsku se používá 89% výrobků znovu a znovu. Pouze 2% stavby se nedá opět použít. To je směr, který se přispěje ke snížení množství vypouštěného CO2 do ovzduší.

Všichni výrobci keramických výrobců v EU vypouští pouze 1% emisí CO2. Pro další obchodovací období bude výrobcům „červeného zboží“ přiděleno o 3% povolenek méně na vypouštění množství CO2 do ovzduší, což by mělo vést k větší inovaci, snížení či zastavení produkce ve výrobních závodech, které nepoužívají k výpalu svých výrobků zemní plyn, jako nejekologičtější palivo pro tento průmysl.

Důraz by měl být kladen ne celkovou cenu bytu, domu, celého bydlení. K tomu by měly vést číselné ukazatele, jako jsou cena/m2, množství CO2/m2 stavby, popřípadě množství kWh/m2.

Druhý den, byl doprovázen množstvím prezentací, kde nejobsáhlejší byl pohled architekta Luise Khana. „Architekt, který využívá cihel“. Ten poukázal na ekologickou stopu cihel oproti ostatním výrobkům. Ve městech je množství nevyužitých bytů, města se vyprazdňují, urbanismus klade větší nároky na prostor, hlavně na okrajích měst. To má vliv na dopravní dosažitelnost a tím i na dopravní kolapsy a smog v ovzduší. Cestu vidí ve výši pobytové daně, která se v Dánsku zvedla z 2 EUR na 3 EUR za noc. To je jedna z cest k snížení vylidnění centra.

Dále bylo konstatováno, že pouze v Dánsku bylo zbytečně použito 130 000 tun dřeva za rok a 1072 000 tun betonu za rok. Což je alarmující. Použití cihel a jejich druhů je ekologické, znovu použitelné a designové. Byl vytvořen pilotní projekt na stavbu bytového domu, který byl z více jak 95% postaven z recyklovatelného materiálu. A ten byl prodán nejrychleji, i když jeho cena byla obvyklá a srovnatelná s jinými budovami.

Autoři: Ing. Jan Fiala, Jan Fiala jun.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *