Dne 14. září 2021 proběhla konference Statika staveb 2021 pořádaná ČKAIT. Šlo již o 4. ročník a v letošním roce byla konference připravována v novém formátu. Kromě problematiky zatížení, navrhování a provádění nosných konstrukcí z jednotlivých stavebních materiálů zahrnula tentokrát samostatnou část věnovanou geotechnickým konstrukcím.

Společnost HELUZ druhým rokem podpořila tuto akci a prezentovala zde Technickou příručky HELUZ, katalog výrobků a leták, který byl speciálně vytvořený pro tuto akci, s přehledem všech našich tištěných a online materiálů pro odbornou veřejnost. Byl zde i čas pro vzájemné sdílení zkušeností ze staveb apod.  Za společnost HELUZ odpovídala na odborné otázky Ing. Zuzana Hejlová.

Letos se zúčastnilo cca 100 projektantů, převážně statiků a dalších odborníků, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb, a to zejména nosných stavebních konstrukcí.

Přednáškový blok byl rozdělený na tři hlavní části. První část byla ryze teoretická zaměřená na připravované změny v evropských normách pro navrhování, další část se týkala převážně odolnosti staveb i v souvislosti s tornádem, které na konci června na jižní Moravě zasáhlo a poničilo asi 1200 staveb. Poslední část přednášek se týkala zakládání a geotechnickým průzkumům a také „řečnické otázce“, kam až může vést snaha projektanta vyhovět klientovi.

Veškeré materiály pro odborníky jsou dostupné na webu společnosti HELUZ v sekci pro odborníky.

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *