Jak je to s funkčností systému přívodu spalovacího vzduchu v plášti komína do spotřebiče? Podívejte se na provedené zkoušky.

Spalovací vzduch lze ke spotřebiči přivést několika způsoby. Buď je to otvory a mřížkami ve zdech, nebo nějakým kanálkem (flexi hadicí) v podlaze anebo samotným komínovým systémem. Aby se předešlo kolem tohoto způsobu přívodu vzduchu celé řadě různých názorů a polemik, byly provedeny konkrétní zkoušky na komínech a spotřebičích.

Zkoušky probíhaly vždy ve dvou fázích. První, kdy se spotřebič provozoval v tzv. jmenovitém výkonu a druhá, kdy se provozoval v maximálním výkonu. Vzduch pro spalování přesně dávkovaného dřeva různé výhřevnosti, byl spotřebičem nasáván jak okolo komínové vložky, tak i samostatnou šachtou.

Všechny naměřené výsledky ukázaly, že systém přívodu spalovacího vzduchu v plášti komína je funkční a že i spotřebič, který nemá ventilátor, si umí přisávat komínem potřebné množství vzduchu pro hoření. A to již od samotného zapálení paliva.

Měřily se i hodnoty naměřené při přivádění vzduchu samostatnou šachtou. Příznivější byly, když nedocházelo k tak velkému ohřevu vzduchu od komínové vložky. Ve prospěch samostatné šachty pro přívod vzduchu, ještě více hovořila fáze závěru hoření, kdy v topeništi bylo již málo paliva a byla i nižší teplota spalin. Přisávaný vzduch se v zahřátém komíně ohříval více, než v samostatné šachtě, což se projevovalo menším zásobováním topeniště vzduchem. Během měření se také vyvrátilo tvrzení, že vzduch vstupuje do spotřebiče „předehřátý“ a tím podporuje lepší spalování. Bylo zjištěno, že vzduch proudící okolo vložky se od ústí komína až k sopouchu sice ohříval, ale než dospěl od sopouchu k podlaze, odkud byl odváděn do spotřebiče, opět se ochladil.

Aby měření bylo maximálně objektivní zjišťovalo se také, jak se vše chová v zimě, kdy se venkovní teplota vzduchu pohybuje až okolo -30°C a komín je promrzlý. Naměřené hodnoty byly lepší, než u předchozích zkoušek.

Provedenými zkouškami se potvrdila funkčnost systému přívodu spalovacího vzduchu v plášti komína do spotřebiče. Tento systém je právě vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy, Nesmí se však zapomínat, že každé takové provedení přívodu vzduchu a odvodu spalin, musí být potvrzeno výpočtem. Musí se předem spočítat, zda prostor v komíně (samostatné šachtě), kudy se bude vzduch ke spotřebiči přivádět, má potřebné parametry a bude spolehlivě přivádět potřebné množství vzduchu pro spalování. Stejně tak se musí dodržovat všechny pokyny výrobce, aby nedošlo při stavbě komína k zaslepení, nebo zmenšení prostoru, kudy se bude vzduch pro spalování do místností přiváděn.

Zdroj: stavbadomu.net

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *