Komín i v pasivním domě musí splňovat základní požadavek normy, tedy za všech okolností bezpečně odvést spaliny od spotřebiče do volného ovzduší. Kromě toho by měl být komínový systém vzduchotěsný, proto mu třeba chybí větrací mřížka.

Od základu po komín

Heluz nabízí kvalitní cihly s různými parametry, stropy, překlady i komíny pro tuhá, kapalná či plynná paliva. Nabízí vysoký komfort při stavbě nízkoenergetických i pasivních domů. Díky širokému výběru cihel například z řady FAMILY si vybere i ten nejnáročnější zákazník. Cihlářská hlína je krásný přírodní materiál s jedinečnými vlastnostmi. Dobře vypálená, je tvrdá jako kámen, zároveň však prodyšná, s přesnými detaily.

Správná konstrukce komína v pasivním domě nepřenáší teplo do stavby a nezpůsobuje jeho nežádoucí ohřívání. Komín má být odizolován i od základové desky. Proto se s každým komínem dodávají i dvě cihelné tvarovky vyplněné polystyrenem, které komín u pasivního domu dokonale odizolují.

Cihlové pásky jsou zajímavým prvkem, který lze použít v místě, kde keramické pásky tvoří finální pohledovou vrstvu určitého předmětu nebo jen jeho některé části. Vzhledem ke své tloušťce a pevnosti jsou vhodné jako pěkný a mechanicky odolný obklad do míst, jako jsou chodby, schodiště a jiné důležité části domu nebo bytu. Při použití v interiéru je možné s nimi obkládat krby a stěny, a docílit tak vzhledu běžného zdiva.

Také čtěte: Zaostřeno na cihelné komínové systémy

Hlavně ekologicky

Obkladový cihelný pásek má obvykle tloušťku 15 mm, délku 250 mm a šířku 65 mm. „Je vyráběn z kvalitní ekologické sprašové suroviny s vysokým obsahem železa. Díky tomu má pravou cihlovou barvu,“ vysvětluje Andrea Stejskalová, manažerka společnosti Heluz.

Bez cihel

Cihelné obkladové pásky jsou přitom nejjednodušším způsobem, jak dosáhnout vzhledu cihlového zdiva bez použití skutečných cihel. Cihlové pásky nacházejí uplatnění v novostavbách, při rekonstrukcích domů, v zahradách, při stavbách zemědělských a průmyslových provozů.

Komín má své nároky

Komín není jen „nějaký“ svislý otvor, do kterého se může připojit cokoliv. Pro pasivní domy to platí dvojnásob, protože se vyrábí stále více spotřebičů, které mají vyšší účinnost na úkor snižování výstupní teploty spalin. Na daný typ spotřebiče a komína by mělo být pamatováno již v projektové dokumentaci a vše by mělo být podloženo tzv. výpočtem spalinové cesty.

U většiny pasivních domů je dnes požadavek i na přívod spalovacího vzduchu komínovým systémem. Podle velikosti připojeného spotřebiče a podle požadavku na množství vzduchu se může přivádět buď meziprostorem samotného komína, a v případě větší potřeby vzduchu pak poloviční šachtou, nebo celou komínovou šachtou.

Pro dokonalé utěsnění průchodu komína se doporučuje použít parotěsný prostup. Tento díl tepelně odizoluje komín od okolních konstrukcí.

Nepřehlédněte: 3 výhody parotěsného prostupu

Kdy je čas na revizi

Revize je úkon, který souvisí s úpravou a rekonstrukcí komína či topného zařízení. Revize provádíme vždy před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína. Revizní technik musí potvrdit, že nová spalinová cesta vyhovuje všem kritériím a je nezávadná. Dalším důvodem je změna druhu paliva připojeného spotřebiče. Ne vždy je tato změna zcela bez problémů a často s sebou nese právě úpravu komínového průduchu, který musí revize zkontrolovat.

Revize je též nutná, když se rozhodnete připojit nový spotřebič na nepoužívanou spalinovou cestu. Revize je nutná i po komínovém požáru, nebo pokud je při pravidelné kontrole u používaného komína zjištěn vznik trhlin.

Pokud majitel domu neuposlechne výzvy kominíka při podezření na trhliny v komíně, nezajistí nápravu stavu a neprovede revizi, může se dočkat v lepším případě pouze pokuty v řádech deseti tisíců. V horším případě může dojít k požáru.

Hrozí pokuta

Jestliže není komín pravidelně kontrolován a nemá revizi, můžete dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Proto je rozumné objednat si revizního technika spalinových cest. Seznam najdete na stránkách Společenstva kominíků. Revize vyjde na 2000 Kč.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *