Každý spotřebič, který spaluje fosilní paliva, nebo dnes stále více používané obnovitelné zdroje, potřebuje ke své správné funkci správnou spalinovou cestu, tedy komín. 

Dnes nejčastěji používaný dvouvrstvý komínový systém obsahuje tenkostěnnou izostatickou vložku a je vhodný pro všechny typy paliv (pevná, kapalná, plynná). Je určený pro podtlakový (atmosférický) provoz u všech staveb včetně nízkoenergetických a pasivních domů.

Každý spotřebič, který spaluje fosilní paliva, nebo dnes stále více používané obnovitelné zdroje, potřebuje ke své správné funkci správnou spalinovou cestu, tedy komín. Ale aby každý spotřebič dobře fungoval, měl správný tah, potřebuje nejen dobré palivo (uhlí, dřevo, peletky, biomasu apod.), ale také dostatek vzduchu, který je potřebný k hoření. A právě na tento „vzduch“, nutný pro hoření, se velmi často zapomíná. Asi proto, že nám přijde běžný a je ho všude okolo nás dostatek. Ale když je ho málo, nastává problém. Pokud je vzduchu málo, komín špatně táhne a jakmile se zahřeje, tak táhnout přestává. Pokud pomineme špatně navrženou a provedenou spalinovou cestu, jedná se právě o nedostatečné množství spalovacího vzduchu.

Potřebné množství spalovacího vzduchu je závislé na druhu paliva, ale i na druhu spotřebiče, ve kterém se palivo spaluje. Pro spálení 1 kg uhlí potřebujeme min. 6 m3 vzduchu. Pro dřevo pak min. 4 m3. Pro otevřený krb už ale potřebujeme 80 až 100 m3 vzduchu. A to se zde bavíme jen o 1 kg dřeva. Pokud tyto hodnoty přepočteme přikládaným množstvím, získáme (orientačně), kolik vzduchu musíme ke spotřebiči přivést, pro jeho správné hoření.

Většina domů se dnes staví jako nízkoenergetické, nebo pasivní, případně s vnitřním systémem rekuperace vzduchu. A zde je nežádoucí, aby vzduch z domu nebo do domu samovolně cirkuloval. Týká se to i rekonstrukcí starších domů, kdy se kromě jiného vyměňují netěsná okna a dveře, zatepluje se fasáda s rušením větracích otvorů stavby. Často se v domech rekonstruují kuchyně, kdy kromě nové kuchyňské linky se osadí i digestoř (nebo se vymění za novou – výkonnější). A problém, který dříve nebyl, je na světě. Nová těsná okna a dveře již neumožňují přístupu vzduchu do domu. Nová nebo výkonnější digestoř vzduch naopak z domu odsává a v krajních případech může i otočit proudění vzduchu v komínu. Způsobů, jak spalovací vzduch ke spotřebiči přivést existuje také několik. Buď je to otvory a mřížkami ve zdech, nebo nějakým kanálkem (flexi hadicí) v podlaze anebo samotným komínovým systémem.

Dnes již skoro každý výrobce komínových systému s touto potřebou počítá a nabízí i komíny, které dovedou spalovací vzduch ke spotřebiči přivést, buď okolo vložky, nebo samostatnou šachtou.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *