Praha, 30. listopadu 2021 – Cihláři jsou spojeni pupeční šňůrou s celým tuzemským stavebnictví. Proto jsou jejich problémy do značné míry totožné. Daří-li se bytové výstavbě, profitují i výrobci cihel. Současné turbulentní doba však neprospívá businessu. Stavebnictví je však zvyklé neustále čelit výzvám. Právě návyk rychle se adaptovat na nové situace pomohl oboru celkem dobře zvládnout i tento mimořádný rok. A co jim vadí nejvíc, na to jsme se zeptali současných i bývalých členů Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM).

„Momentálně nás nejvíce limituje naše výrobní kapacita, která nepřímo vychází také z nedostatku pracovních sil právě ve výrobě. Nedostatečná výrobní kapacita je navíc umocněna převisem poptávky nad nabídkou a omezenými možnostmi dopravy na našem území. Dalším významným elementem je současný nárůst cen za energie a emisních povolenek. Situaci také neulehčují nejasnosti ohledně vládních opatření spojené s nemocí Covid 19. V neposlední řadě nás v podnikání limituje chybějící koncepce dostupného bydlení a jeho podpora ze strany vlády a samosprávy,“ říká Robert Krestyn, ředitel Business development a marketing ze společnosti Wienerberger, který zároveň navrhuje i řešení.

„Některé kroky již podnikáme. Snažíme se minimalizovat odstávky výrobních závodů, optimalizujeme šíři našeho sortimentu a vypomáháme si zahraničními dodávkami v rámci koncernu WB pro ČR. Dále pro naše závody zajišťujeme nové pracovníky, které čerpáme především ze zahraniční Wienerberger Akademie a využíváme také naší tradiční podpory učňovských a středních škol. Zároveň maximálně chráníme zdraví našich zaměstnanců proti nemoci Covid 19, a to opatřeními, které koordinovaně řídí náš krizový štáb. V otázce dostupného bydlení jsme společně s našimi partnery z CSČM otevřeli diskuzi, ve které se snažíme vytvořit jasnou a konkrétní podporu bydlení nejen pro mladé rodiny.“

Dvě zneklidňující oblasti

„Vidím dvě oblasti, které mě zneklidňují: Jednak diskuse kolem již přijatého nového stavebního zákona a druhou spatřuji v nepředvídatelném vývoji cen energií. Trh je absolutně nečitelný. Predikce vývoje budou obtížné a může to mít nedozírné následky pro výrobce i spotřebitele,“ říká Ing. Jan Fiala z Cihelny Šterboholy a tajemník CSČM.

Prudké zdražování materiálu, které se však netýká cihel, dál pokračuje strašidelným tempem a nic nenasvědčuje tomu, že by se měly ceny v příštích měsících stabilizovat. Lidé dnes zaplatí za některé položky i několikanásobek ceny před pandemií. Výrazně zdražilo hlavně dřevo, železo nebo polystyren. Jiné položky je zase problém vůbec sehnat. To se pochopitelně odráží i na rostoucích cenách nemovitostí a stavebních prací.

Ekologická politika

„V současnosti jsou problematické rychle rostoucí a pro rok 2022 jen částečně předvídatelné ceny energií a emisních povolenek. Problematika energií je všeobecně známá, cena povolenek překročila v polovině listopadu dříve nemyslitelnou hranici 70 euro a některé studie EU počítají s cenami i nad 100 eury. To samozřejmě zdražuje vstupy, následně pak i ceny našich výrobků a ty již nyní narážejí na limity kupní síly řady potenciálních zákazníků, protože většina ostatních stavebních materiálů zdržuje ještě více, roste cena dopravy a práce. Řada schválených hypoték tak nebude stačit na uskutečnění stavebního záměru,“ říká Ing. Petr Stejskal, Business Development, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

„V dlouhodobějším horizontu je opravdovým limitem dosud nejasná energetická politika EU, energetická koncepce ČR vzhledem k FIT F55 a připravovaná taxonomie EU, která určí, které energie a technologie budou dostatečně zelené, aby mohly být podporovány z Modernizačního fondu či jiných veřejných zdrojů financování. Bez vyjasnění této otázky a bez přenesení nově vznikajících technologií z laboratoří do forem vhodných pro průmyslové využití (např. využití H2 jako zdroje zelené energie) se žádnému výrobci – nejen ve stavebnictví – nebude chtít do investic na rozšíření výrobních kapacit. A pokud se má opravdu ročně stavět 40 000 bytů, jak stojí v programovém prohlášení nastupující vlády, a máme zvládnout ambiciózní cíle renovační vlny, budou tyto kapacity nutné,“ dodává Stejskal.

Nedostatek a vysoká cena stavebních materiálů velmi komplikuje výstavbu či rekonstrukce nemovitostí. Realitní trh již několik let prochází krizí kvůli malé výstavbě bytů a domů. V následujících letech tomu ale nebude jinak. Ceny proto začínají ještě rychleji růst, a to právě z důvodu cen stavebnin. Z průzkumu CEEC Research navíc vyplývá, že přes 60 procent stavebních firem své stavby přeceňuje. Pokles cen se tak v dohledu nedá očekávat. Přecenění se však týká v menšině právě probíhajících staveb. To trápí jak zájemce o bydlení, tak samotná města, která na zdražování materiálů také doplácí.

Zdražování přináší nejistotu

Zdražování o stovky procent přináší do stavebnictví v ČR obrovskou nejistotu. Pro některé podnikatele může nedostatek stavebního materiálu znamenat konec podnikání. Skutečnost, že materiál není možné včas nakoupit, ohrožuje i dodržení smluvních termínů. Problémy se nemusejí týkat jen stavebních firem, dopady mohou být do celého dodavatelského a subdovatelského řetězce.

Problém s dostupností materiálu na trhu, včetně lhůty jejich dodání, jde kompletně za zhotovitelem stavebního díla – a to včetně sankcí za případné nesplnění termínu. Obdobné potíže však řeší i subdodavatelé, kterých se problémy s dodržením závazků týkají úplně stejně. Výsledkem pak je zdržení na celé stavbě.

Důsledky současné situace by mohly při tomto déletrvajícím stavu být dramatické. Zastavování staveb, snížení objemu stavební výroby a z toho vyplývající dopady do celé ekonomiky. Stavebnictví je svým podílem na HDP zhruba 8 až 10 % srovnatelné s automobilovým průmyslem, všichni bychom si měli uvědomit, že jakmile krize zasáhne stavebnictví, tak ten stav se bude těžko napravovat. Je potřeba udržet investiční ‚apetit‘ na současné úrovni a na stavebních investicích nešetřit.

Najdou se i tací, kterým nejvíce vadí současná anticovidová opatření. „Nejvíce mě limituje covid, je problém cestovat po Evropě, nikdo nechce jezdit do zahraničí atd. Jsem již v důchodu a zabývám se nákupem a prodejem použitých strojů pro cihlářský a keramický průmysl a cestovat potřebuji,“ říká Ing. Bohuslav Kubeš, ze společnosti Kubeš, keramik, spol. s r.o.

Nemá kdo stavět a vyrábět

Nedostatek kvalifikované pracovní síly v důsledku přijatých karanténních opatření, opakované vyhlašování nouzového stavu, uzavírání hranic, nedostatek stavebního materiálu, odsouvání termínů pro dokončení projektů, tragické povolování staveb a postupné zpožďování celého dodavatelského řetězce. V letošním roce se však k němu přidal i rekordní růst cen stavebních materiálů (a jejich občasný nedostatek), který si vynucuje rekalkulace cen již nasmlouvaných zakázek. Znatelně brání dokončení projektů i inflace. Pro některé firmy jsou tak zakázky natolik ztrátové, že od nich raději odstoupí.

Stavební firmy tak preferují práce na větších projektech, které jsou často zadávány veřejným sektorem. Naopak menší soukromé zakázky jsou vytěsňovány, protože na ně chybějí schválené rozpočty. Stavebním firmám se nedaří dodržovat schválené rozpočty, protože materiály rychle zdražují. To může vést k nedokončení mnoha projektů, u kterých dojdou finanční zdroje To je pouze výčet těch nejzávažnějších problémů, s nimiž se musí současné tuzemské stavebnictví vypořádávat.

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *