Z předcházejícího textu by se zdálo, že již nemá význam hledat jiné možnosti těžkých keramobetonových střech. Keramobetonové „vlašské krovy“ se osvědčily a hotovo. Je však třeba upozornit, že použití POT trámů mají omezení z hlediska délky (jak pro únosnost, tak pro realizovatelnost montáže).

U obou předcházejících střech bylo proto nutné vkládat ocelové prvky (rámy, průvlaky) pro zmenšení rozpětí. A že trámy musí být vždy vodorovně, také není mantra – již u domku se sklonem 40° byly při výměnách kolem vikýře a střešních oken dány trámy po spádnici. Lze proto předpokládat, že v určitých situacích je vhodné použít variantu trámů po spádnici.

To je vidět např. u pultové střechy u mateřské školy ve Vlastiboři (autorem P-atelier JH s. r. o. z Jindřichova Hradce – viz. obrázek).

K použití keramobetonové střechy vedl autora i požadavek vysoké požární odolnosti. Na fotografiích jsou vidět jednotlivé konstrukční prvky. Prováděcí dokumentaci opět zpracovával Ing. Fiury. Realizace kladení trámů, zajištění rovinnosti, stability apod. probíhala bez problémů. Stavbyvedoucí se mnou pouze konzultoval některá specifika stropů bez nadbetonávky (způsob kotvení příložek při horním povrchu apod.). První a v podstatě jediný problém se objevil při obavě ze stability konstrukce během betonáže. Řešení bylo až překvapivě jednoduché – probetonování věnců do cca 1 výšky doplněnou táhly s přestávkou 2 dnů pro zatvrdnutí (přes víkend – betonovalo se v pondělí při teplotě –2 °C). Podrobnější popis s vysvětlením si necháme na příště.

Čtěte také: Keramobetonové střechy pro zvýšení bezpečnosti, životnosti a pohody nových domů

Byl jsem osobně přítomen po celou dobu betonáže a musím říct, že trvala přesně dvě hodiny bez jakýchkoliv problémů s použitím běžného zednického nářadí. Betonáž probíhala na konci listopadu 2020 a provoz bude zahájen již začátkem letošního školního roku.

Závěr

Účelem tohoto článku bylo informovat širokou stavební veřejnost o možnosti realizací střech s použitím keramobetonových stropů POT MIAKO BN. Získáme tak skutečně tuhou konstrukci, která svojí hmotností i výrazně podpoří stabilitu celého domu proti extrémním povětrnostním podmínkám. A nesmíme zapomenout ani na výrazné zvýšení stability budovy. Pokud se jedná o použití panelů na střechy, domnívám se, že u nich nelze garantovat stabilitu a tuhost jako u monolitické konstrukce typu keramobetonového stropu pro jeho kompaktnost a jednolitost. V příštím článku rozeberu podrobněji statiku těchto konstrukcí a věřím, že to z nich bude zřejmé.

Ivo Petrášek, statik firmy Wienerberger s.r.o.
Foto: Adam Kurdík, Ivo Petrášek

Článek vyšel v časopise Materiály pro stavbu 5/2021

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *