V posledních letech se ve světě architektury věnuje stále větší pozornost obvodovým plášťům budov, a to jak z hlediska jejich estetických kvalit, tak i technických parametrů. Obvodový plášť, který se skládá z technologických celků, jež spolu vzájemně spolupracují jako systém a vytvářejí funkční hranici mezi vnitřním a vnějším prostorem budovy, plní řadu zásadních úkolů. Chrání budovu před atmosférickými vlivy a určuje její estetický vzhled, pomáhá snižovat spotřebu energie a optimalizovat klimatický a environmentální komfort a vytváří soukromý prostor.

Komplexní pohled

Bylo by proto krajně zjednodušující omezit diskusi o obálce budovy na pouhé estetické hledisko: všechny části stavby musí přispívat k architektonické kvalitě a zároveň splňovat řadu sofistikovaných a komplexních potřeb.

Vynikajících výsledků lze dosáhnout integrovaným a zodpovědným přístupem k návrhu, který zahrnuje aspekty, jako je konstrukce, architektura, funkčnost, technika zařízení, energie a komfort, a volí dostupné a osvědčené stavební prvky a řešení.

Spolehlivé řešení

Systémy obvodových plášťů budov, které využívají keramické obkladové prvky, jsou již dlouho považovány za spolehlivé řešení z hlediska estetiky, technologické spolehlivosti a technických parametrů, jakož i ekologické udržitelnosti samotných materiálů.

Keramika prokázala výjimečnou schopnost vyhovět potřebám architektury a stavebnictví, od tradičních svislých fasádních obkladů s montáží na maltu nebo cementové lepidlo až po speciální aplikace na prefabrikovaných výplňových panelech, protislunečních systémech a nejnovějších technologiích suché montáže provětrávaných fasád.

Důkazem toho je mnoho předních architektů, kteří pravidelně používají keramické prvky pro obvodové pláště svých budov.

Odvětrané fasády

Zejména odvětrávané fasády se neustále vyvíjejí a dosahují vysoké úrovně technických parametrů z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti ve spojení s výjimečnou architektonickou kvalitou a úsporami energie.

Vývoj pokročilých konstrukčních kotevních řešení s odkrytými nebo skrytými upevňovacími systémy a použití vnějších obkladů z inovativních keramických materiálů, jako je porcelánová kamenina (dostupná ve velkoformátových deskách nebo panelech o rozměrech až 160 × 320 cm a odpovídajících dílčích rozměrech). Je zde však potkat i jednoduše pálené dlaždice a extrudovanou terakotu nejnovějších generací, umožňující vytvářet odvětrávané fasády a systémy protisluneční clony (pevné i mobilní) s řešeními přizpůsobenými konkrétním potřebám návrhu. Univerzálnost těchto materiálů je předurčuje k vytváření speciálních doplňků a fasádních dokončovacích prvků, které dále zvyšují jednotnost pláště budovy.

Funkční i estetické

Široká dostupnost velkoformátových tenkých keramických desek vedla rovněž k vývoji vnějších zateplovacích systémů, v nichž se desky používají k ochraně izolačních vrstev, což je řešení, které má značné funkční a estetické výhody.

Z hlediska zhoršování životního prostředí stojí za zmínku rovněž to, že keramické obklady nejsou ovlivněny smogem a nedochází k jejich poškození ani v případě, že jsou instalovány v průmyslových nebo silně znečištěných městských oblastech.

Pro další zlepšení těchto funkčních vlastností při použití na fasádách vyvinuly některé společnosti specifická samočisticí a antibakteriální řešení, která představují účinný prostředek proti účinkům znečištění ovzduší. Tyto inovativní vlastnosti jsou založeny na fotokatalytickém procesu podobném fotosyntéze: obklady obsahují bioaktivní látky, které za přítomnosti slunečního světla přirozeně reagují se znečišťujícími látkami přítomnými v atmosféře, čímž se stávají biologicky odbouratelnými. Fotokatalyzátory přítomné na keramickém povrchu využívají světelnou energii ke spuštění zrychleného oxidačního procesu schopného rozkládat toxické organické a anorganické látky a přeměňovat je na neškodné složky šetrné k životnímu prostředí, které lze snadno odstranit a smýt dešťovou vodou.

Keramika je tedy vysoce pokročilý a inovativní materiál, který je schopen splnit stále přísnější požadavky kladené na moderní systémy obvodových plášťů z hlediska architektonické a technologické kvality a udržitelnosti.

-jik-
Foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *