Jedním z nejdůležitějších kroků při stavbě domu je zateplení. Izolace funguje jako obálka celé stavby, která její obyvatele chrání před nepřízní počasí. Tedy chladem, horkem a větrem, ale i před hlukem a zároveň výrazně přispívá k energetické hospodárnosti budovy. U střechy je správná izolace klíčovým faktorem pro pohodlné bydlení v podkroví, která má za úkol nejen udržovat teplo v zimě, ale také minimalizovat přehřívání v létě. Toho lze docela jednoduše dosáhnout s tepelně-izolačním systémem iRoof s využitím PIR desek Tondach Thermo nad krokvemi.

V letních měsících je venkovní vysoká teplota běžným jevem a bez kvalitní izolace by se teplo snadno přeneslo i do interiéru podkroví, což by způsobilo nepříjemné a neobyvatelné podmínky. Už při nízké tloušťce desek Tondach Thermo dosahuje řešení iRoof výjimečných tepelněizolačních vlastností. Pro použití desek pouze nad krokvemi se nejčastěji používají tloušťky 160 až 220 mm. V případě novostavby jsou nejpoužívanější tloušťky 200 a 220 mm, které svými tepelněizolačními parametry splňují požadavky pro pasivní domy. Při rekonstrukcích nebo menších požadavcích na tepelněizolační parametry je dostatečná i tloušťka 160 mm. Správnou tloušťku i skladbu střechy by ale měl vždy určit projektant v projektové dokumentaci (v rámci specifikace PENB – Průkaz energetické náročnosti budov, který je u novostaveb vyžadován).

Čím větší tloušťka PIR desky se zvolí, tím lepší jsou její tepelněizolační vlastnosti. A systém iRoof pomáhá minimalizovat i potřebu klimatizace a dalších chladících zařízení v parných dnech, což může v konečném důsledku přinést výraznou úsporu energií a snížit náklady na provoz domu. Stejnou výhodu představují desky i v zimních měsících, kdy zase v podkroví udržují teplo. Proto v klimaticky exponovaných oblastech doporučujeme použít tloušťku PIR desek 200 nebo 220 mm. Samozřejmě střecha je jen část stavby, takže záleží opravdu i na celkovém provedení obálky budovy (zateplení, volba ostatních stavebních materiálů a podobně). 

Provedení skladby střechy probíhá v přímé návaznosti jednotlivých prací – krov, prkenné bednění, instalace a vzduchotěsné napojení parozábrany, ukotvení PIR izolace, střešní fólie a pokládka krytiny. Jedná se tak o kompletní zhotovení střechy včetně zateplení. Při pokládce je nutné dodržovat určité zásady, normy a pravidla. Z toho důvodu je nejvýhodnější, když celou střechu provádí jedna odborná realizační firma, která má s provedením takovéto konstrukce zkušenosti.

Doba samotné pokládky desek závisí na členitosti střechy a množství detailů. Nejlepšího výsledku se dosahuje při tvarově jednoduchých střechách (sedlové střechy, pasivní domy bez přesahů a prostupů). Díky propracovanému systému pero/drážky u všech typů našich desek je pokládka výrazně jednodušší a rychlejší.

Jedna deska má rozměr 2,4 m x 1 m x příslušná tloušťka 8-22 cm a váží přibližně 10 kg (objemová hmotnost 30 kg/m3). Na průměrnou střechu o 150 m² je zapotřebí 63 PIR desek. U členitějších střech je nutné počítat s větší spotřebou z důvodu prořezů. Manipulace s deskami není náročná, ale vyžaduje určitou součinnost více lidí. Pokládka se provádí od okapu ke hřebeni, při montáži se rozhodně doporučuje lešení pro založení desek a bezpečnému provedení detailu u okapu.

Pavla Kaderka, technik za značku Tondach společnosti Wienerberger

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *