Pravidelné dodávky zemního plynu jsou pro cihlářský průmysl doslova otázkou podnikatelského života nebo smrti. Jejich zastavení či výrazné omezení by znamenalo nejen kolaps tohoto odvětví ekonomiky, ale celého národního hospodářství. Stát připravil vyhlášku o nouzovém stavu, která začátkem srpna vstoupila v platnost. Co si o ní myslí členové cihlářského svazu Čech a Moravy? Jejich stanovisko jsme pro vás připravili v pravidelné tiskové zprávě.

„Pokud vláda zůstane v této nečinnosti a nezastropuje ceny energií (elektřiny a plynu) hrozí období hluboké recese,“ varuje Josef Kotek, předseda Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM) a dodává: „Cihláři nemají jinou alternativu paliva. Jsme plně závislí na dodávkách plynu.“

Pod novou vyhláškou

Začala platit nová vyhláška o nouzovém stavu v plynárenství. Nově stanovuje minimální naplnění zásobníků plynu v průběhu roku nebo umožňuje firmám slučovat výrobu jednotlivých podniků.

Upravená vyhláška například stanovuje nové podmínky pro slučování a rozdělování více odběrných míst jednoho zákazníka. Odběrová místa, tedy například továrny nebo jiné výrobní závody, bude moci zákazník sloučit či rozdělit, jak uzná za vhodné, ale nikdy nesmí překročit celková spotřeba těchto poboček stanovenou celkovou hodnotu denní spotřeby.

„Povolená denní spotřeba je stanovena jako minimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, s okamžitým omezením spotřeby,“ vysvětluje norma.

Celková hodnota denní spotřeby se určuje pouze pro odběrová místa skupiny B1 a B2.

Slučovat ale nemohou zákazníci, jak se jim zachce. Při druhém odběrovém stupni z deseti mohou slučovat povolené denní hodnoty pouze odběrná místa ze skupiny B1, při třetím až pátém stupni pak mohou jak místa B1, tak i B2. V šestém odběrovém stupni už mohou slučovat pouze odběrová místa ve skupině B2.

Jako první by nedostatek plynu dopadl na podniky, které umí přejít na jiné palivo. Pak by následovaly další provozy podle své spotřeby.

Ankety se zúčastnili:

  • Josef Kotek, předseda Cihlářského svazu Čech a Moravy
  • Jan Fiala z cihelny Šterboholy, tajemník a člen představenstva CSČM a vedoucí TPS Keramika.
  • Marek Žídek, obchodní ředitel společnosti KM Beta.

Otázky a odpovědi:

  • Byli jste přizváni do procesu tvorby této vyhlášky?

Josef Kotek: Jedná se o novelizaci vyhlášky 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství. Zúčastnili jsme se aktivně diskuse o její změně prostřednictvím Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Jan Fiala: Jako vedoucí TPS Keramika a člen představedstva CSCM jsem byl u toho.

Marek Žídek: Ano, byli jsme zastoupeni oborovými organizacemi.

  • Uznávám, že jde o řešení z těch nejhorších scénářů, které mohou nastat. Nicméně: Jak jste spokojeni s její podobou?

Jan Fiala: Nijak zvlášť. Tato problematika je velmi vážná. Původní znění vyhlášky 344/2012 O stavu nouze v plynárenství je skutečně překonaná. Ta řeší situaci kdy „bagrista překopne hlavní trubku z Ruska, závadu se nedaří opravit a je problém“. To co se nyní děje je úplně jiná situace a na tu nejsme připraveni.

Marek Žídek: Za podstatné považuji, aby byly podniknuty takové kroky, které nejhorším scénářům zabrání.

  • Vyhovuje vám možnost nově slučovat ve firmě výrobu jednotlivých závodů?

Josef Kotek: Regulace dodávek plynu s možností slučování jednotlivých odběrných míst je pro nás cihláře velmi důležité.

Jan Fiala: Ne, nás se to netýká.

Marek Žídek: Naší společnosti to vyhovuje.

  • Vyhláška rovněž říká: U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě snížit odběr na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro snížení odběru… Jak moc je to pro vás důležité?

Josef Kotek: V případě regulace nebudeme muset povinně odstavit veškeré naše provozy (cihelny, výrobu tašek) ale jsou připravené scénáře na odstavení „méně důležitých“ provozů s ohledem na potřeby trhu ( regionálně, sortimentně). Časový posun odstavení zařízení z provozu není pro náš průmysl relevantní. Máme již vyzkoušeno při odstávkách pálících pecí při pravidelné zimní údržbě.

Jan Fiala: Pro nás nijak zvlášť. Otázka hodin maximálně dnů.

Marek Žídek: Je to velmi důležité. Výroba probíhá za vysokých teplot a okamžité vypnutí dodávek energií by mohlo způsobit výrazné škody na výrobním zařízení.

  • Do které skupiny a podskupiny patří cihláři?

Josef Kotek: Většina provozů spadá do kategorie B1 a B2.

Tisková zpráva

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *