Po dlouhá staletí se domy stavěly z jednovrstvého zdiva. Kvůli tepelně izolačním požadavkům se začaly stavět domy se zateplením. Zateplení však sebou přinášelo i jeho nevýhody, mezi které patří: nižší životnost fasády, prodloužení doby výstavby, zadržování prostupu vodních par skrz fasádu, pomalé ochlazovaní zdí v horkých letních měsících. Na tyto nevýhody zareagovali výrobci cihel integrováním tepelné izolace do dutin cihlových bloků. Tím odpadly všechny nevýhody vícevrstvého zdiva a přitom zůstaly zachovány jeho tepelně izolační vlastnosti i cena. 

Požadavky vyhlášky na tepelné vlastnosti zdiva 

Vyhláška o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. odkazuje na hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí ČSN 73 0540-2. Doporučené hodnoty pro pasivní domy na jeho vnější plášť se staly hodnotami požadovanými. U pasivního domu je požadavek součinitele prostupu tepla na vnější stěny 0,18 – 0,12 W/(m2.K). Tomu zcela vyhovují cihly plněné extrudovaným polystyrenem nebo minerální vatou.

Cihly o tloušťce 50 cm plněné polystyrenem mají součinitel prostupu tepla 0,11 W/m2K. Cihly o tloušťce 50 cm plněné minerální vatou mají součinitel prostupu tepla 0,12 W/m2K. Požadavku vyhlášky vyhoví i cihly o tloušťce 38 cm, které mají součinitel prostupu tepla 0,16 W/m2K u cihel s minerální vatou a 0,15 W/m2K u cihel s polystyrenem.  

Proč stavět z jednovrstvého zdiva 

Cena materiálu a práce u zdiva s integrovanou izolací a zdiva s dodatečným zateplením vychází zcela srovnatelně. U jednovrstvého zdiva však značně převažují následující výhody. 

  1. Kratší doba výstavby 

Stavění z jednovrstvého zdiva je snadné, přesné a rychlé. Cihlové bloky se zdí na tenkovrstvou maltu nebo lepidlo. Zcela zde odpadá montáž dodatečné tepelné izolace. I pro skryté kastlíky předokenních rolet mají výrobci řešení v podobě speciální schránky, na kterou se nanáší omítka. 

  1. Dlouhá životnost zdiva 

Jednovrstvé zdivo má vysokou pevnost a tepelná izolace je chráněná před vlhkostí nebo mechanickým poškozením díky jejímu uzavření v dutinách cihly. Odpadají tak případné problémy s plesnivěním nebo poničením fasády, které se objevují u staveb s fasádním zateplením. 

  1. Ideální akumulační vlastnosti 

Cihly plněné minerální vatou nebo polystyrenem mají nízkou tepelnou vodivost a tak v zimě zabraňují úniku tepla z interiéru. Zároveň snadno akumulují sluneční záření, které v chladnějších měsících ohřívá fasádu, a získané teplo je pak předáváno do interiéru.  

  1. Vysoká propustnost vodních par 

Extrudovaný polystyren má faktor difuzního odporu 100. Obvodová stěna zateplená extrudovaným polystyrenem tedy vodní páry ven téměř nepropustí. Cihla plněná extrudovaným polystyrenem je už na tom s paropropustností mnohem lépe. Pálená cihla má totiž faktor difuzního odporu přibližně 30. 

  1. Snadná výstavba zaoblených zdí 

Stavět kruhové nebo jinak organicky tvarované stavby z jednovrstvého zdiva je velmi snadné. Styčné spáry, které mohou být u kruhového zdiva poměrně široké, se vyplní nízkoexpanzní pěnou a tepelně izolační maltou. Pak už stačí zdivo jen omítnout nebo obložit obkladem. 

  1. Jednodušší obkládání zdí 

Ať už chceme obklad z lícových cihel, kamene nebo deskového materiálu, vždy je jednodušší a levnější obložit jednovrstvé zdivo než zdivo sendvičové. 

Lucie Suchárová

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *