Vnější izolace domu může mít své opodstatnění u starších budov nebo starších rodinných domů.  Pokud si majitelé domu obvodový plášť zateplí, mohou ušetřit náklady za energii, zejména na vytápění. U nových budov je však použití vnější izolace problematické.

Kromě kratší životnosti venkovního zateplení, tu je ještě další problém. Je to vlhkost. Pokud se postaví nový dům, trvá nějakou dobu, než stavba vyschne. V praxi se však zateplení aplikuje ihned po jejím dokončení. Zejména při nekvalitně provedeném zateplení se stává, že vlhkost nemůže uniknout z pláště domu a kondenzuje se ve zdivu. Výsledkem je vznik zdraví nebezpečných plísní uvnitř domu, které se jen velmi obtížně odstraňují.   

Ještě před několika lety se hovořilo o tom, že jednovrstvé konstrukce nemohou svými parametry nikdy splňovat požadavky na stavbu pasivních domů, neboť součinitel prostupu tepla U by měl být nižší než 0,12 W/m2K. Doporučen byl nosný stavební materiál malé tloušťky, na který projektant navrhne dostatečnou vrstvu izolantu. Cihla s integrovaným polystyrenem, HELUZ Family 50 2in1 však tyto představy vyvrátila.

Téma jednovrstvé konstrukce s námi rozebíral Ing. Pavel Heinrich, technický a produktový manažer společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Jednovrstvé zdivo nahrazuje vícevrstvé konstrukce

„Jednovrstvé zdivo je určitý druh konstrukce, ve které jeden stavební materiál plní téměř všechny nejdůležitější funkce které od konstrukce očekáváme. Tedy únosnost, požární odolnost, tepelně technickou a zvukově izolační funkci. To jsou nejzákladnější požadavky vlastností jednovrstvé konstrukce, kterou v naší terminologii označujeme jako jednovrstvé zdivo.  V jednovrstvém zdivu to jsou právě cihly, které přebírají nejzásadnější funkce konstrukce.

Cihelné bloky pro jednovrstvou konstrukci představují v podstatě malé prefabrikráty, u kterých jsou hlavní vlastnosti získávány již při výrobě cihel a tím je tedy zaručena jejich stálá kvalita. Jednovrstvému zdivu konkurují konstrukce složené z několika materiálů, kde každý materiál resp. materiálová vrstva plní jednu hlavní funkci. Jedná se např. o sendvičové konstrukce typu železobetonová monolitická stěna, která má funkci statickou, požární, zvukově-izolační a na tuto stěnu se aplikuje zateplovací systém, který plní zejména tepelně technickou funkci konstrukce. Dalšími konkurenčními systémy jsou např. zděné domy z běžných cihel opatřených zateplovacími systémy, domy z železobetonu, skeletové stavby s výplňovým zdivem nebo dřevostavby lehkého typu.“

Pasivní a nízkoenergetický dům se snadno staví z HELUZu

„Z jednovrstvé cihelné konstrukce se dají  vystavět různé typy domů, tedy nulový, pasivní i nízkoenergetický.  Co se týče nízkoenergetických domů, tak ty lze stavět z jednovrstvého zdiva bez problémů. Jedná se o jeden z nejčastějších případů. Na stavbu pasivních jsou již jiná kritéria, ale za jistých okolností se nechá takový dům z jednovrstvé konstrukce postavit. Co se týče nulových domů (myšleno ve smyslu, že investor neplatí za dodávky energií pro chod dom distributorům), tak těch je všeobecně velmi poskrovnu. Ale například v Německu už existuje funkční projekt z jednovrstvé cihelné konstrukce a tento dům je energeticky plusový, tedy zcela nezávislý na dodávkách elektřiny z distribuční sítě.  Pokrytí spotřeby tepla na vytápění a elektřinu má ze solárních systémů. České stavebnictví je v tomto ohledu proti západním sousedům o něco pozadu.

HELUZ má v současné době postavený experimentální pasivní dům v Českých Budějovicích, který řadíme do pasivního standardu podle českých norem. V tomto stavebním segmentu postupujeme pořád kupředu. Dokládají to i četné reference, například v celostátní soutěži Pasivní dům roku 2016 vyhrála stavba, která je z materiálu HELUZ pro jednovrstvé zdivo, konkrétně se jedná o cihly s integrovaným polystyrénem HELUZ Family 50 2in1.  

Do energeticky pasivního nebo nulového standardu domu se můžeme dostat s materiály  HELUZ Family 2in1 tloušťka 50 cm, případně HELUZ Family 2in1  tloušťka 44 cm, v ojedinělých případech (např. řadový dům) z cihel  HELUZ Family 2in1 tloušťky 38 cm.

Co se týče nízkoenergetického domu, tak můžeme navrhnout cihly plněné polystyrenem tedy HELUZ Family 2in1, ale můžeme sáhnout po ekonomicky optimálnějších cihlách řady HELUZ Family tloušťky 50, 44 a 38 cm. U nízkoenergetických domů by hodnota součinitele obvodových stěn neměla překračovat hodnotu U = 0,20 W/m 2.K. Pokud bychom chtěl postavit z materiálů HELUZ energeticky nulový dům, můžeme si ho představit jako pasivní dům, který je vybaven různými technickými zařízeními např. solárními systémy, které vlastně zajišťují energetickou nulovost domu (= nezávislost na distributorech energií). Obvodovými zdmi sice můžeme tepelné ztráty stále snižovat, ale je to ekonomicky nevýhodné.“

Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 pro všechny typy staveb

„Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 v šířkách 50 a 44 cm se nechají použít na jednovrstvé konstrukce pro domy s velmi nízkou energetickou náročností s podporou dotačního programu Nová zelená úsporám. Tyto materiály jsou rovněž vhodné pro stavby nízkoenergetických budov, které nemohou z nějakého důvodu (např. z dispozičního hlediska, kvůli složitějšímu umístění stavby na pozemku) dosáhnout pasivního standardu. Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 nejen v šířkách 50 a 44 cm jsou vhodné pro ty investory, kteří si rádi připlatí za lepší parametry svého domu. 

Pro energeticky pasivní dům a energeticky nulový dům (=dům, který není závislý na dodávkách energie od distributorů, jedná se v podstatě o energeticky pasivní dům doplnění vhodnou technologií získávání energie např. domácí fotovoltaické elektrárny) se nejčastěji používají cihly HELUZ Family 2in1 šířky 50 cm. Co se týče nízkoenergetického domu tak tam je zajímává varianta cihelných bloků HELUZ Family 2in1 šířky 38 cm a to kvůli svému výbornému poměru tepelně izolačních vlastností a celkové tloušťky konstrukce. Tato varianta je velmi vhodná pro bungalovy popř. řadovou výstavbu. Velmi univerzální použití pro výstavbu nízkoenergetických domů zajišťují cihelné bloky HELUZ Family 2in1 šířky 44 cm.“

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *