Střecha je nedílnou součástí konstrukce každé budovy, která od pradávných dob chrání stavbu a její obyvatele proti nepřízni počasí.

Člověk se před nevlídnými povětrnostními podmínkami uchyluje do tepla svého domovů, kde je chráněn střechou pokrytou patřičnou střešní krytinou. Již několik tisíc let před naším letopočtem si člověk stavěl střechy, přičemž jim logicky, kvůli odvodu vodu, dával tvar dnes již typické sedlové střechy.

Šikmá střecha

Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Šikmou střechou je přitom myšlena stavební konstrukce nad chráněným vnitřním prostředím, která je vystavená přímému působení atmosférických vlivů.

Podle všeobecně rozšířeného trendu v současném stavebnictví se šikmá střecha skládá z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami a doplňkovými konstrukcemi a prvky. Dříve bývaly střechy jednoplášťové bez větrací mezery pod krytinou. Dnes se nejčastěji realizují dvouplášťové střechy s pojistnou hydroizolační folií a větrací mezerou, která je přibližně 4 cm pod taškami.

Plochá střecha

v teplejších tropických a subtropických oblastech jsou tradičně oblíbené ploché střechy, na které není v důsledku nízkého ročního úhrnu srážek kladen důraz na odvádění vody.

Valbová a polovalbová střecha

Na našem území jsou v současnosti na novostavbách oblíbené valbové a polovalbové střešní konstrukce. Tyto typy střech se od sedlové liší tím, že mají na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. Od sebe se valbová a polovalbová střecha liší pouze výškou okapů – jsou-li všechny okapy ve stejné výšce, jedná se o střechu valbovou.

Existuje další spousta různých typů střešních konstrukcí, jako jsou například střechy pultové, mansardové či stanové.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *