Pata zdiva je velmi důležitou částí konstrukce zajišťující v první řadě stabilitu stěn. Patou zdiva se rozumí detail u první vrstvy (šáru) zdiva na základové konstrukci. Jedná se o nejvíce namáhané místo stěny, protože musí bezpečně přenést veškeré zatížení. Obecně tak lze říct, že je výhodné používat tlustší, a tím i bezpečnější zdivo.

Použití jednovrstvého zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 jednoduše splňuje požadavky kladené na výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů. Porovnejme si dva příklady detailu jednovrstvého zdiva se zatepleným soklem a bez zatepleného soklu.

Detail zateplené soklové části se založením na základové desce s tepelnou izolací z pěnového skla

Na prvním z obrázků je vidět detail použitý při stavbě prvního pasivního domu v Českých Budějovicích z jednovrstvé konstrukce HELUZ Family 50 2in1. Sokl je zhotoven z cihel HELUZ Family 38 2in1 a je zateplen extrudovaným polystyrénem v tl. 100 mm. Na detailu není vidět žádný tepelný most. Cihly HELUZ Family 38 v soklové části a XPS polystyrén, který probíhá až po vrstvu pěnového skla, je dostatečnou tepelnou ochranou.

Detail bez zateplené soklové části zdiva

Tepelný most není viditelný ani na posuzovaném detailu navrženém z broušených cihel HELUZ Family 50 2in1. Zdivo je založeno na železobetonové desce, pod kterou je umístěno pěnové sklo. Proto použití jednovrstvého zdiva z cihel HELUZ Family 2in1 je pro konstrukce rodinných domů jednou z nejlepších možností jak z pohledu ochrany úniků tepla, tak i z pohledu jednoduchosti výstavby.

Malta pro broušené cihelné bloky v patě zdiva musí být upravena pomocí nivelačního přístroje a latě. Poté se provede výškové zaměření základové desky v místě budoucích stěn podle projektové dokumentace. Po zaměření naneseme systémovou tepelněizolační zakládací maltu, kterou vyrovnáme do absolutní roviny. Pokud bychom cihly položili přímo na základovou desku bez zakládací malty, může dojít k náklonu jednotlivých cihel a stěna nebude vyzděna s požadovanou přesností.

Ochrana paty zdiva před nepříznivými vlivy (vlhkostí)

Patu zdiva je zároveň nutné chránit před nepřízní počasí, zamezit vlhkosti, aby se dostala do založeného zdiva. Toho dosáhneme buď vytvořením zpětného spoje na vnější straně zdiva z celoplošně natavených asfaltových pásů s přesahy min. 100 mm, nebo pomocí fóliového systému.

Nejlepší ochranou zdiva z vnější strany je vyvedení hydroizolace od základové spáry min. 300 mm nad upravený terén. Při správném napojení vodorovné hydroizolace na svislou ho tak ochráníme na dlouhá léta.

Ochrana paty zdiva z vnitřní strany

Patu zdiva je nutné ochránit i před vlhkostí ze základové či stropní desky. Optimální je ochránit zdivo z vnitřní strany do výšky cca 50 až 100 mm. Ochranu vytvoříme např. natřením cihel tekutou hydroizolační emulzí nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů či PVC fólie. Toto opatření zajistí jednak ochranu paty zdiva proti stojící vodě na desce po přívalovém dešti a zároveň se zajistí vzduchotěsné napojení podlahy a stěny.

Společnost HELUZ doporučuje během stavby nechat malý prostup (v průměru cca 20 mm) v zakládací maltě pod obvodovým zdivem pro odvodnění vody ze základové desky. Otvor se po zastřešení stavby zapraví. Pochopitelně kaluže vody stojící na desce je nutné vymést koštětem.

Zdroj: HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *