Spousta projektantů a řemeslníků dělá při stanovení třídy těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) jednu zásadní chybu. 

Pro její určení používají jako parametr pouze sklon střešní plochy, přitom by měli brát ohled i na tzv. zvýšené požadavky. Co mezi ně patří a proč byste na ně měli brát vždy ohled? Zeptali jsme se technického poradce společnosti Tondach.

Se kterými zvýšenými požadavky se můžete setkat?

Pravidla pro navrhování a provádění střech rozdělují pálené tašky i veškerou další krytinu z hlediska bezpečného sklonu. Pro určení třídy jejich těsnosti je však nutné vážit hlavně tzv. zvýšené požadavky. Mezi ně patří především:

  • využívání podkroví – např. pro obytné účely nebo kanceláře. Tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky.
  • konstrukční náročnost střechy – členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch), délka krokví nad 10 m.
  • náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.).
  • zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.). Jakmile se všechny potřebné parametry dosadí do tabulky zvýšených požadavků, správné určení třídy těsnosti je už hračka. Pokládku DHV však nesmí pokrývač podcenit. Měl by se držet zavedených pravidel a ke každé střeše zároveň přistupovat jako k originálu. V opačném případě by taky náklady na opravu mohly několikanásobně převýšit celkovou cenu původní střechy. Pro jednoduché zvolení třídy těsnosti DHV je možné využít aplikace Mobilní technická příručka Tondach. 

Třída těsnosti DHV 1

Tondach FOL Mono Premium na prkenném záklopu, spoje svařeny, těsnicí páska přes kontralatě také svařena.

Třída těsnosti DHV 2

Tondach FOL Mono Premium na prkenném záklopu, spoje svařeny, těsnicí páska Nail-Tape Butyl pod kontralatěmi.

Třída těsnosti DHV 3

Tondach FOL Mono DT, Tondach FOL Therm DT na prkenném záklopu, spoje slepeny, těsnicí páska Nail-Tape Foam pod kontralatěmi. 

Třída těsnosti DHV 4

Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé teplené izolace nebo prkenném záklopu, spoje slepeny, těsnicí páska Nail-Tape Foam pod kontralatě.

Třída těsnosti DHV 5

Tondach FOL S, Tondach FOL Mono, Tondach FOL Mono DT na tvarově stálé teplené izolace nebo prkenném záklopu, spoje slepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Třída těsnosti DHV 6

Tondach FOL S volně na krokvích, přesahy neslepeny, průběh pod kontralatěmi bez podtěsnění.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *