SERIÁL – Některé stěny se pokládají tak, že jsou vidět pouze konce cihel, jiné způsobem, který ponechává viditelné pouze boky. Tyto různé způsoby kladení cihel se nazývají „vazby“ a nejoblíbenější z nich jsou uvedeny níže.

Cihlová konstrukce je jedním z nejdéle trvajících a nejbezpečnějších způsobů vytvoření struktury. Existuje mnoho druhů staveb s použitím cihel a mnoha různých produktů, které lze vytvořit. V průběhu staletí bylo vytvořeno mnoho stavebních technik, které usnadňují mnoho různých struktur, jako jsou domy, krby, stěny a jednoduché chodníky nebo terasy. Mezi typy stavebních konstrukcí z cihel patří vlámská vazba, nosítka, tlustá hlavička, vazba krysa-past, rybí kost a vazba vazby rotujícího koše.

Vázání, je způsob uložení cihel ve stěně. Je velice důležité pro koncový vzhled fasády, stejně jako pro její trvanlivost. Známe mnoho druhů vazeb, které ale rozdělujeme na dvě základní skupiny – běhounové vazby, u kterých je ve stěně vidět pouze běhoun (bok cihly s delší základnou) a vazákové vazby, která využívá užší boky cihly, zvané vazáky.

Lepení neboli spojování jednotlivých cihel a bloků lze provádět několika způsoby. Ať už se provádí jakkoli, je nutné, aby se dosáhlo maximální možné pevnosti pro úkol zdi. Lepení zdiva z cihel nebo tvárnic by mělo být před začátkem pokládáno na sucho, aby bylo zajištěno, že lepení bude fungovat. Někdy by cihly měly překrývat cihlu pod sebou o polovinu své délky (poloviční vazba).

U některých typů zdiva se používá čtvrtinová vazba, kdy jedna cihla překrývá druhou o čtvrtinu šířky plné cihly.

Věřte tomu nebo ne, ale koupě balíčku domina a procvičování zdicích vazeb s ním vám může ušetřit spoustu času a peněz při stavbě opěrné zdi na zahradě nebo při jiných podobných pracích spojených s kladením cihel nebo tvárnic.

Jaké jsou různé typy lícových cihel?

Než se budeme věnovat různým typům cihelných vazeb, je důležité se nejprve podívat na různé líce cihel, abyste při zmínce o „líci natahovače“ nebo „konci hlavice“ věděli, o kterém bočním líci daného typu cihel mluvíme.

Dlouhý líc, který můžete vidět v cihlové zdi, se nazývá nosný líc. Kratší „konce“ se nazývají hlavice.

Nepřehlédněte: Jak se staví z cihel – 1. díl: Typy cihel a jejich výroba

Komínová vazba

U komínové vazby se cihly kladou přímo na sebe, spoje jsou vyrovnané a probíhají svisle po celé stěně. Cihly lze skládat buď vodorovně, nebo svisle. Vyrovnání spojů vede k minimálnímu spojení, což znamená, že tato vazba je slabá a často konstrukčně nepevná, pokud není v každé vodorovné vrstvě nebo při mírném zatížení v každé střídavé vrstvě umístěna drátěná výztuž ložných spár. Tento způsob se často používá pouze pro dekorativní účely a v aplikacích s dešťovou clonou.

Dvě stěny lze postavit zády k sobě a svázat je pomocí stěnových vazeb, čímž vznikne dvojitý (jednocihelný) plášť. Tento typ vazby se nazývá límcová vazba. Jedná se o způsob, jak získat atraktivní líc na obou stranách stěny, ale není to nejpevnější způsob výroby jedné cihlové stěny, protože vazby mezi plášti jsou slabým místem.

Při použití natahovací vazby se v půlené nebo jednoplášťové stěně používá 60 cihel na metr čtvereční. Pro stavbu dvouplášťové neboli jednocihelné zdi se tato hodnota samozřejmě zdvojnásobí.

Pro zakončení konců stěny se cihla zlomí na polovinu (poloviční vazba) a položí se tak, aby konec stěny byl ve svislé linii.

Alternativní první a druhá vrstva

Existují dva způsoby, jak zakončit natahovací zeď pilíři. Levý obrázek přímo nahoře ukazuje použití poloviční latě ve střídavých vrstvách, zatímco pravý obrázek ukazuje použití tříčtvrteční latě.

V některých vazbách zdiva vzniká mezera, která není stejně velká jako plná nebo poloviční cihla. V těchto případech se cihla vyřízne tak, aby se do mezery vešla, a tato vyříznutá cihla se nazývá přikrývka.

Některé vazby se bez zavírače vůbec neobejdou a v každé (nebo každé druhé) vrstvě se používá stejná velikost/typ zavírače. Tam, kde má zavírač běžné použití, je často pojmenován. Některá běžná pojmenování jsou „král“ nebo „královna“. Kromě toho se poměrně často používají poloviční a tříčtvrteční zavírače.

Běhounové vazby

Vazby, které spočívají ve svém celém provedení na běhounech, jsou mnohem rychlejší a jednodušší na provedení. I proto jsou velice populární.

Běhounové vazby se mezi sebou odlišují způsobem položení cihly. Cihla může být posunutá o ½ délky (tzv. střední vazba) nebo o ¼ délky (tzv. zvedací vazba). Cihly ve vazbě mohou být umístěny ve sloupci (vertikálně) nebo například sestupovat diagonálně dolů.

Vazákové vazby

Vazákové vazby mají mnoho forem, protože zdění stěn tak, abychom mohli vidět vazák vně, můžeme provádět na různé způsoby. Relativně populární jsou divoké vazby, tj. nepravidelné umístění vazáků v rovině stěny. Na 1 m2 obvykle přijde asi pět vazáků.

Situace je odlišná v případě vlámských nebo kovadlinových vazeb. Ty, odvozené z vlámské architektury, se skládají ze střídavého pokládání cihel běhounem a vazákem, díky čemuž vzniká šachovnice. Kovadlinová vazba je téměř totožná, ale místo jednoho běhounu mezi vazáky pokládáme dva. Některé podobnosti lze také pozorovat v nizozemské vazbě, kde kratší a delší strana cihel je střídavě používána v jednom řádku, zatímco v řádku níže jsou používány pouze vazáky. Gotická vazba, také známá jako polská, je založena na uložení vazáku ve sloupu, kde každý vazák je posunut o polovinu délky vůči cihle v řádku nad a pod ní.

Také si přečtěte: Stavba z cihel je jednoduchá, stačí dodržet pár pravidel

Výhodou této vazby je estetický vzhled líce, nevýhodou – těžší zednická práce. Jsou-li mezi vazáky místo jednoho běhounu vloženy dva, z gotické vazby se nám vytvoří slezská vazba. Jaký rozdíl ve vzhledu stěny může být způsoben typem použité vazby, lze jasně vidět na příkladu vazby vazákové a blokové. Vazáková vazba spočívá v tom, že celý povrch vyzdíme vazáky cihel – fasády působí jako mozaika.

Úplně jinak potom působí stěna z blokové vazby, která je z veliké části vyzděná běhounovou stranou – vazák se objevuje zhruba každou čtvrtou cihlu. Zase křížová vazba spočívá na střídavém pokládání běhounů a vazáků takovým způsobem, že se nám pří pokládce tvoří tvar kříže. Tento vzor můžeme opakovat po celé délce stěny.

Voštinová vazba

Tato vazba se používá k dekoraci zahradních zdí, jak je znázorněno na obrázku, ale slouží k užitečným účelům, protože umožňuje určitou viditelnost a také vytváří menší odolnost proti silnému větru.

Pro zakončení horní části zdi se často pokládá vrstva cihel na jednu z jejich nosných hran. Tomu se opět vynalézavě říká průběh cihel na hraně. Dalším způsobem zakončení zahradní zdi je použití kamenů. Ty se odlévají se šikmým vrcholem, aby umožnily odtok vody, a stejně jako u okenních parapetů obvykle mírně přesahují zdivo, aby voda nestékala po líci zdiva a neznečistila ho.

Zdroj foto: iStock

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *