Při stavbě domu se nejvíce řeší volba stavebního systému pro obvodový plášť, ale pak přichází na řadu otázka stejně důležitá: jakým způsobem a z čeho zhotovit příčky.

K čemu slouží příčky?

Stručně řečeno, příčky jsou stěnové konstrukce, pomocí kterých rozčleníme interiér domu na jednotlivé místnosti. Na rozdíl od obvodových zdí primárně neslouží ke ztužení stavby, i když v některých případech může být příčka navržena jako nosná. Z hlediska konstrukce se dají příčky rozdělit na zděné z kusového zdiva, montované z různých deskových materiálů, nebo celistvé, například odlité z betonu nebo zhotovené ze skla. Dnes všichni klíčoví výrobci stavebnin nabízejí ucelené stavební systémy, v rámci kterých přirozeně nezapomínají ani na řešení příček.

Volba materiálu

Na otázku, který stavební materiál je pro zhotovení vnitřních příček nejlepší, neexistuje jednoduchá odpověď. Projektanti zde většinou zohledňují tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, všímají si schopnosti daného materiálu akumulovat teplo, eliminovat tepelné mosty, propustnost vodních par či zvukovou neprůzvučnost. Z hlediska uživatelského komfortu jsou důležité zejména akustickoizolační vlastnosti, hlavně pro zachování soukromí v jednotlivých zónách domu, či tepelněizolační schopnosti příček, zejména pokud oddělují vytápěné části domu od nevytápěných.

Z hlíny a ohně

Příčkovky z cihlářské hlíny dosahují vynikajících tepelně­izolačních vlastností, hlavně díky promyšlené struktuře dutin tvarovky a vylehčeného střepu. Ke skvělým vlastnostem pálených příčkovek přispívá i tenkovrstvé zdění s minimální zdicí spárou, kdy klasickou „mokrou“ maltu nahradila stavební lepidla a speciální PUR pěny. Díky tomu nemusíme řešit zdlouhavé a drahé vysychání.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *