Dům nedefinuje pouze jeho velikost, tvar či forma, ale také jeho obsah. Uspořádání interiéru pak předurčují dělicí příčky, které působí jako konstrukční, architektonický a hlavně funkční prvek.

Trendem jsou moderní, vzdušné interiéry. Z původních, funkčně striktně vymezených a povětšinou nevelkých místností, typických právě pro starší rodinné domy, se dnes stávají otevřené multifunkční prostory.

Praktickou realizaci dispozičních změn umožňují a usnadňují ucelené stavební systémy, moderní zdicí materiály i relativně snadná montáž provozních technologií a energetických rozvodů. Každou takovou změnu ovšem provází bourací práce.

Nad rámec základního pojmu

Definice vidí rekonstrukce jako obnovovací práce, prováděné za účelem uvedení objektu do původního stavu. To ovšem není „náš“ případ, neboť my cílíme k prostorově odlišnému řešení. Nedílnou součástí rekonstrukce je modernizace. Obecně platné pravidlo zní – kdo chce rekonstruovat, nevyhne se bourání. Jenže i bourací práce mají svá přísně vymezená pravidla. Zde je nutné oslovit statika, projektanta a posléze i dodavatele díla. Stavební dílo a jeho dílčí konstrukce jsou během své životnosti vystaveny působení mnoha vlivů. Roli hraje vlastní hmotnost všech konstrukcí a vnitřního vybavení budovy, účinky přírodních živlů, strukturální změny materiálu v důsledku stárnutí atd.

Je-li řeč o interiéru, pak samozřejmě vybourání jedné dělicí příčky celkovou statiku stavby nenaruší. Kdo však posoudí, nakolik je opravdu nenosná a nakolik nově vystavěný předěl v jiném místě v důsledku nezahýbe celým domem? Nová příčka také může vymezit novou místnost bez okna. A zhotovení stavebního otvoru představuje spoustu dílčích úprav – bouráním počínaje přes instalaci překladu až po vsazení rámu.

Nepřeceňujte své možnosti

Zvlášť majitelé hodně „vousatých“ nemovitostí a zakoupených domů bez „rodokmenu“ by měli vědět, že rekonstrukce nebo přestavba takového objektu často představuje archeologii. Kutání v domku postaveném prapředkem a povětšinou svépomocí může mít fatální následky. Stěny, stropy a podlahy totiž skrývají netušené překážky, stavební, konstrukční i materiálové záhady. Je tedy zcela na místě posouzení stavu i jednotlivými profesemi – elektrikářem, instalatérem, plynařem, tesařem, pokrývačem, kominíkem…

Moderní stavební technologie dávají materiálům stejnou odolnost a nosnost, jakou kdysi měl prakticky výhradně kámen nebo poctivá plná cihla. Výhodou ucelených stavebních systémů i dílčích prvků je subtilnost a nízká hmotnost, vynikající tepelněizolační akustické vlastnosti i protipožární odolnost.

Názor odborníka
„Práce statika při rekonstrukci spočívá ve vyhodnocení stávajícího stavu objektu, obvykle na základě stavebnětechnického průzkumu, posouzení navrhovaných zásahů dotčené nosné konstrukce s případným návrhem nezbytných opatření pro jejich realizace. Spojení stavební firma – statik ovšem není běžné, spíše platí pravidlo, že architekt má „svého“ statika, který pro něj zpracovává všechny zakázky a projekty.
Prováděcí firma pak oslovuje statika ke konzultacím. Při rekonstrukci je prvotní prohlídka objektu, vyhodnocení návrhu architekta ve vztahu k nosné konstrukci, tj. obecné vyhodnocení, zda konstrukce vyhovuje realizaci záměru, případné doporučení úprav návrhu. Dále je nutné definování nezbytných průzkumných prací – u rekonstrukcí podkroví např. stav nosných trámů stropu pod podkrovím, stav nosné konstrukce krovu – mykologický průzkum, s případným návrhem opatření a sanace. A na závěr řešíte vlastní posouzení a návrh opatření pro realizaci návrhů architekta, případně návrh nových konstrukcí.“

Zdroj: Můj dům

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *