Digitální komunikace ve stavebnictví získává na významu a nabízí revidování zaběhnutých způsobů komunikace s novými možnostmi řešení někdy obtížně řešitelnými, ale významnými detaily. Jedním z takových detailů je řešení stavebních otvorů v cihelných stavbách.

Zejména u konstrukcí jednovrstvého obvodového zdiva se používá tzv. krajové cihly do ostění a parapetu a do nadpraží překlady, a to s čím dál větší oblibou s možností integrace vnější stínící techniky různého druhu. Správná kompozice návrhu slouží jednak pro kvalitní provedení stavby – tedy napojení zdiva na výplň stavebního otvoru, ale také pro správné objednání potřebného materiálu, a to ještě v kombinaci se správnou volbou stínící techniky.

Uvést tyto informace tradiční cestou „přes 2D dokumentaci s odkazováním na použití systémového řešení v praxi jednotlivých výrobců často nedopadají ideálně a vedou ke zbytečným časovým průtahům, nedorozuměním na stavbě mezi jednotlivými účastníky a celkově i k menší efektivitě ve stavebním procesu.

Čisté provedení hrubé stavby s použitím doplňkových cihel a překladů pro montáž vnější stíncí techniky

Jedním z řešení, jak tento proces kolem detailu stavebního otvoru zefektivnit, je ve využití „BIM softwaru“ a pluginu HELUZ. Díky němu je možné:

  • Rychle a přesně navrhnout detailní provedení stavebních otvorů „na pár kliknutí“ pro celý dům
  • Automaticky si nechat zkontrolovat vhodnost správného použití překladů
  • Jednoduše provádět změny velikosti stavebního otvoru
  • Snadné a přesné vytvoření výpisu materiálu krajových cihel a překladů
  • Vytvoření kladecího plánu krajových cihel a překladů – přesný podklad pro stavební firmu
  • Videomanuály na Youtube pro pochopení používání doplňku v pár minutách
Proces toku dat

Pro ArchiCAD i REVIT

Pro zjednodušení návrhu stavebních otvorů nabízí HELUZ řešení v podobě doplňků pro dva nejpoužívanější projekční softwary – Graphisoft ArchiCAD a Autodesk REVIT.

Doplněk (plugin) s názvem Ostění a překlady HELUZ byl vyvinut pro Autodesk REVIT ve verzi 2023 a poslední tři verze zpět. Pro ARCHICAD najdeme doplněk v BIMTech Tools. Mezi dvě funkcionality doplňku patří „Ostění HELUZ“ a „Překlad HELUZ“.

Dialogové okno po výběru stavebních otvorů v REVITu
Prostředí doplňku v ArchiCADu

Ostění a parapet

Ostění HELUZ vkládá do projektu doplňkové cihly, které jsou určené pro užití do ostění a parapetů stavebních otvorů z broušených i nebroušených cihel. Doplňkové cihly jsou součástí systémového řešení HELUZ pro hrubou stavbu a využívají se pro zdivo tloušťky 500, 440 a 380 mm. Hlavním cílem doplňku je, aby se usnadnila možnost dostat toto systémové řešení do projektů, což umožní správně vykazovat doplňkové cihly a vytvořit přesný kladecí plán těchto cihel. Obojí vede ke zkvalitnění a zpřesnění projektů a podkladů pro investora či realizační firmy.

Pro správné generování doplňkových cihel je důležité dodržovat modulovou koordinaci v řádu 250 mm (resp. 125 mm). Důležité je se také zmínit o omezujících podmínkách a pravidlech umístění doplňkových cihel na základě šířky pilíře a dále také výšky parapetu, které jsou převzaty z podkladů pro navrhování. Minimální šířka pilíře pro generování doplňkových cihel je 375 mm, pro parapet je pak omezující podmínka výškový modul 125 mm, nicméně dle zvyklostí z provádění staveb umí doplněk pracovat také s dořezy a v opačném případě také s domaltováním. Tzn. pokud bychom nesplnili uvedené podmínky, doplňkové cihly se nevygenerují. Na obrázku níže můžeme vidět příklad generování doplňkových cihel zděného pilíře o šířce 375 mm a parapetu o výšce 875 mm, který můžeme po doplnění kót využít jako kladecí plán. Díky vytvoření nového výkazu obecných modelů, což je funkcionalita REVITu, můžeme jednoduše vytvořit výkaz všech doplňkových cihel užitých v projektu. V případě nedodržení výškového modulu u nadpraží se doplňkové cihly doříznou na požadovanou výšku.

Zobrazení kladení doplňkových cihel (REVIT)
Výkaz doplňkových cihel (REVIT)

Překlady

Překlad HELUZ má za cíl umístit nad stavební otvory vybraný typ či sestavu překladů z rodin resp. knihoven HELUZ. Nabízí vhodné řešení volby překladu z produktové řady HELUZ FAMILY 3in1 nosný a HELUZ 23,8 i ploché překlady HELUZ pro příčky. Překlady se přiřazují na základě šířky stavebního otvoru a tloušťky stěny, ve které se stavební otvor nachází a to jak pro obvodové tak i vnitřní zdivo.

Pracovat můžeme, v případě nosných překladů HELUZ 23,8, se sestavami překladů HELUZ 23,8, které jsou připravené pro všechny možné varianty tloušťky konstrukcí. Při generování překladů Vám dá doplněk na výběr z dostupných sestav překladů pro aktuálně užité zdivo, tzn. pokud budete mít v projektu zdivo tloušťky 500 mm, budete mít na výběr sestavu překladů pro tloušťku 500 mm, a to ve variantě 3+1, případně 4+1. Stejným způsobem pracujeme i s ostatními překlady, kdy je uživateli nabízen překlad, který je vhodný na tloušťku konstrukce uvedenou v projektu. V případě překladu HELUZ FAMILY 3in1 nosný lze uživatelsky zvolit velikost dutiny pro vnější stínící techniku, a to ve vlastnostech překladu pod parametrem „H_I_Typ_prekladu“, kde jsou tři možnosti volby: 1 – Žaluzie, 2 – Roletová schránka 165 x 165 mm, 3 – Roletová schránka 180 x 180 mm.

Parametr pro změnu velikosti dutiny pro vnější stínící techniku pro překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný (REVIT)
Zobrazení kladení doplňkových cihel a překladů (REVIT)
Výkaz překladů a doplňkových cihel (REVIT)

Asociativita prvků a provádění kontroly

V případě, že dojde k modifikaci stavebního otvoru – např. posun či změna jeho velikosti, pak klikem tlačítka „Aktualizovat“ plugin znovu projde všechny prvky v projektu a zaktualizuje všechny potřebné prvky. Aktualizace projektu neprobíhá neustále, ale je třeba ji tiskem tlačítka vyžádat.

Výkaz prvků a kladecí plán

Obrovskou výhodou tohoto doplňku je možnost tvorby kladecího plánu prvků (po doplnění kót), který lze využít přímo na stavbě v průběhu realizace, a dále tvorby výkazu prvků. Díky těmto funkcím lze zajistit stoprocentní správnost množství materiálu pro následné objednání, a správnost kladení doplňkových cihel v průběhu realizace.

Výkaz prvků z kladecího plánu (REVIT)
Ukázkový kladecí plán vč. kót (REVIT)

Získání doplňku a podklady na webu pro odborníky

Uvědomujeme si důležitost dostupnosti kvalitních nástrojů a podkladů pro stavební odborníky. Pro ně máme přímo určený web Selektor konstrukcí, kde můžete najít veškerá technická data a podklady – pro BIM softwary, technické a prováděcí příručky, konstrukční detaily – pro celý sortiment HELUZ.

Práce s doplňkem je podrobně rozepsána v manuálu, který můžete společně s doplňkem stáhnout na Selektoru konstrukcí.

Bc. Jan Urbánek – produktový specialista a analytik, technický rozvoj HELUZ
Ing. Pavel Heinrich – produktový manažer, technický rozvoj HELUZ

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *