Tato sympatická stavba je jednoduchá, ale přitom promyšlená do detailů. Dokázala zhodnotit kvality pozemku s výhledy na les a okolní krajinu.

Dodavatel: Wienerberger s.r.o.

Jednopodlažní rodinný dům byl postaven ze zdicích bloků Porotherm, má dvouplášťovou plochou střechu s konstrukcí z předpjatých stropních panelů a z filigránových desek s dobetonováním.

Stavební parcela je dlouhá a úzká, takže na ni nebylo vždy jednoduché na ni dostat stroje a materiál, kromě toho terén je tu značně kamenitý – to však nebylo pro návrh domu podstatné. Jeho horizontální hmotu člení přesah ploché střechy a velká okna s žaluziemi, interiéry plynule přecházejí do zahrady a terasy se skleněným zábradlím. 

Manželé si přáli dům s logickým uspořádáním vnitřních prostor, která bude dobře sloužit dvěma lidem. Věděli, jak by měl vypadat a své představy zadali projektantovi. Jeho návrh pak schválili hned napoprvé téměř bez připomínek. „Stavbu z bloků Porotherm navrhl projektant, protože měl s tímto materiálem dobré zkušenosti. Po roce užívání domu mu dáváme za pravdu, byla to dobrá volba,“ říká majitel.

Investoři dnes dokáží ocenit, že měli štěstí při výběru stavební firmy: „Stavba byla náročná od samého začátku, kdy bylo potřeba z pozemku odvést 98 náklaďáků kamení. Pracovalo se hodně s betonem a s Peri bedněním. Nejtěžší ale bylo dosáhnout odlehčeného a jednoduchého provedení. To vyžadovalo velké nároky na provedení jednotlivých řemesel. Poměrně složitá byla také realizace střechy. Projektant si přál, aby lehce levitovala ve vzduchu a nebyla podepřená sloupkem. To nám všem ubralo hodně sil,“ vzpomíná pan majitel, který si váží toho, že všechny připomínky stavební firma akceptovala.

Dům byl realizován na klíč, profese nastupovaly podle domluveného harmonogramu. Dozor stavby vykonával projektant, každý týden proběhl kontrolní den, při kterém se často vedly bouřlivé diskuse o kvalitě provedené práce. Majitel dodává: „Problémů je při každé práci hodně, ale ne vždy se najde ochota je řešit. Dům byl postaven během jednoho roku a myslíme si, že ve velmi vysoké kvalitě.“

Stavební projekt

Obvodové zdivo je vyzděno z bloků Porotherm 42,5T Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm T. Po dokončení práce se zdivo chránilo hydroizolační fólií, aby nedošlo k zatékání vody do izolačního materiálu. Nosné zdivo pro uložení konzolové střechy a vnitřní nosné zdi byly realizovány z bloků Porotherm 30 Profi. P15, krytého stání pro automobily z bloků Porotherm 30P+D na maltu MVC5, opěrná zeď je z betonu vyztuženého ocelí. Příčky byly postaveny z bloků Porotherm 11,5 resp. 8 Profi P10, které zajišťují dostatečný útlum zvuku  mezi místnostmi. Překlady v obvodovém zdivu jsou typu Porotherm 7, nad francouzskými okny byly osazeny ocelové překlady.

Stropní konstrukci tvoří předpjaté stropní panely tl. 200 mm v kombinaci s filigránovými nosnými deskami s dobetonováním. Stropní panely byly uloženy na ztužující věnce s podélnou výztuží. V místech, kde věnec slouží také jako překlad byla zesílena spodní podélná výztuž a třmínky zhuštěny na 150 mm nebo se vkládala tuhá výztuž z ocelových profilů. Na spodní straně panelů je zavěšen podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. Podhled vykonzolované konstrukce střechy byl také opatřen sádrokartonovým podhledem, jako povrchová úprava je tu fasádní silikátová omítka.

Střecha o sklonu 2° je vyspádovaná ke vpustím, vrchní vrstvu dvouplášťové střešní konstrukce tvoří povalková krytina s ochranným násypem. Na fasádě je barvená silikátová omítka, okna a venkovní dveře byly vybrány z hliníkových profilů s U=0,9. Tepelná ztráta objektu 8, 830 kW, k vytápění slouží plynový kondenzační kotel, ohřev TUV zajišťuje nepřímo ohřívaný zásobník.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *