Na trhu jsou dvě hlavní skupiny investorů, první se zajímá nejen o kvalitu, ale i o vlastnosti materiálů. Druhá skupina se spíše zaměřuje na cenu, říká Ing. JIŘÍ WEIS, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ.

Kvalita je o lidech. Během přes rok trvající pandemie jste museli jistě dost improvizovat. V tom jsou ale Češi mistři. Domníváte se, že se to mohlo odrazit v kvalitě vaší práce?

Podstatou naší práce je výroba a technicko–administrativní zázemí. Výroby se pandemie v podstatě nedotkla, jenom jsme upravovali některé postupy, abychom dodrželi veškerá hygienická opatření. Více jsme museli zohlednit situaci u zaměstnanců pracujících v kancelářích a velice rychle se nám podařilo zavést práci na dálku v rámci „home office“. Samozřejmě jsme museli mírně omezit návštěvy u zákazníků, ale nedomnívám se, že se to odrazilo na kvalitě naší práce.

Definujte nejpalčivější problém, který má největší důsledky na kvalitu. A máte v této oblasti nějaká řešení či doporučení?

Cílem společnosti HELUZ je vyvíjet materiály, které zjednoduší realizaci konstrukcí z našich výrobků a u nichž na stavbě nehrozí, že je někdo neodborným zásahem znehodnotí. Tato myšlenka stála například u zrodu revoluční novinky, tekuté a z výroby namíchané zdicí malty HELUZ SIDI. Snažili jsme se najít technologii, která bude vyhovovat všem, bude zárukou kvality a výsledná konstrukce bude vykazovat deklarované vlastnosti. Zároveň to bude ekonomicky dostupná technologie, díky rychlosti výstavby a vyšší produktivitě práce a menšímu přesunu hmot i finančně úspornější varianta pro stavební firmu a v konečném důsledku i pro investora. Malta HELUZ SIDI je předem připravená silikátově-disperzní malta pro tenkovrstvé zdění. Můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování. Je to z výroby namíchaná směs, na stavbě se už do ní nic nepřidává, takže odpadá riziko jejího znehodnocení neodbornou úpravou, jako je přidání nesprávného množství vody do sypké cementové malty. Stačí otevřít kyblík s maltou HELUZ SIDI, ponořit do ní systémový váleček a mohu nanášet maltu na cihly a zdít.

Podobně jednoduchá je manipulace s PŘEKLADEM HELUZ FAMILY 3in1 nosný, důležitým prvkem pro současné nízkoenergetické novostavby či pasivní stavby, protože umožňuje svobodnou i dodatečnou volbu venkovních stínicích systémů od různých výrobců. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodáván na stavbu plně vybavený izolantem, nikdo s ním nemusí nic dělat, lze ho osadit, zazdít a získat nosnost a tepelně izolační vlastnosti, jako kdyby stavebník použil klasické nosné překlady 23,8. Kdykoli se ale může rozhodnout namontovat zastínění a tento překlad mu to umožní díky možnosti postupně vytahovat jednotlivé díly izolantu z vnitřního prostoru překladu, čímž stavebník postupně získá místo pro žaluzii, malou roletu anebo i velkou schránku pro roletu. V každé fázi tedy v překladu zůstává maximum izolantu pro dané řešení.

Na obvodové zdivo domu tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli. PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plně skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro vyšší okna podle volby stínicí techniky (až do rozměru 5 m), běžně do rozměru výšky 2,5 m, tedy třeba i pro balkonové dveře.

Museli jste nějaké zakázky odmítnout pro nedostatek kapacit a přesunout lidi na prioritní stavby?

K odmítání zakázek nedošlo. V počátku pandemie sice došlo k úpravám harmonogramů některých staveb, což mělo vliv na naše dodávky. Tyto změny ale vznikly spíše na straně zákazníků, například z důvodu chybějících zahraničních pracovníků.

Ovlivnila nutnost testování zaměstnanců/agenturních pracovníků a dalších lidí nějak dodací lhůty a organizaci na stavbě či ve výrobě?

Testování pro nás plně zajišťuje externí agentura, čili v tomto ohledu jsme nemuseli téměř nic organizovat, pouze pro agenturu zajistíme podklady. Počty pozitivně testovaných zaměstnanců jsou dosud bezvýznamné, takže zatím nebylo zapotřebí žádných významných zásahů.

Zajímají se investoři o kvalitu materiálů použitých na stavbě? Mají k tomu nějaké nástroje?

Na trhu jsou dvě hlavní skupiny investorů, první se zajímá nejen o kvalitu, ale i o vlastnosti materiálů. Druhá skupina se spíše zaměřuje na cenu. Veškeré technické informace k našim materiálům naleznou investoři na našich stránkách www.heluz.cz, nebo mohou využít bezplatných konzultací našich technických zástupců. Pro odbornou veřejnost pořádáme pravidelné webináře, takže cest a nástrojů je více. Všem budoucím investorům bych doporučil, poradit se o vhodném výběru materiálu pro hrubou stavbu s technickým zástupcem společnosti HELUZ nebo obchodním zástupcem už ve fázi projektování. Obchodního zástupce nebo technického poradce najdete podle příslušného regionu na stránkách společnosti HELUZ a poradenství před stavbou i v průběhu stavby je zdarma.

Mění se pohled na kvalitu podle toho, kdo je zadavatelem?

Každý zadavatel má individuální priority a volí různé druhy materiálů. V tomto se samozřejmě odráží i to, že do volby materiálu vstupuje nejen jeho kvalita, ale také cena.

Máte řadu subdodavatelů. Podle čeho si je vybíráte?

V tuto chvíli máme poměrně stabilní síť dodavatelů. Jejich výběr je poněkud komplexnější záležitostí a na výběru se podílí více oddělení.

Pandemie urychlila proces digitalizace. Měl tento trend u vás nějaký dopad na kvalitu a co čekáte od budoucnosti?

Hlavním pilířem naší práce je výroba stavebního materiálu. Z pohledu pandemie jsme nemuseli aplikovat žádné změny, ani digitalizovat, abychom zajistili stávající kvalitu našich výrobků.

Nemuseli jste rezignovat na nějaká školení zaměstnanců v době pandemie? Zvolili jste jiné formy než prezenční?

Veškerá školení probíhají v zaběhlých harmonogramech. Pochopitelně bylo nutné upravit jejich formu, aby je bylo možné uskutečnit i na dálku/on-line.

-red-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *