Česká firma HELUZ Group již po čtvrté za sebou získala ocenění Czech Best Manager Companies, tentokrát za rok 2023. A moc si toho váží. Jak název napovídá, ocenění společnost Deloitte uděluje nejlépe řízeným českým, soukromě vlastněným firmám a jejich managementu

Jedná se o nejvýznamnější podnikatelské ocenění svého druhu, které vzniklo již v roce 1993 v Kanadě a v současné době je „Best Managed“ udělováno již v 45 zemích světa včetně všech našich sousedů (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). V letošním ročníku ocenění získalo 29 českých firem.

Ocenění Czech Best Managed Companies si velmi vážíme. Vždy potěší, když někdo zkušený ocení naší práci, a pokud je to již počtvrté v řadě, je to pro nás známka toho, že si tento vysoký standard dokážeme dlouhodobě udržet. Toto ocenění ale zároveň znamená i závazek pro nás jako management vůči našim zákazníkům, zaměstnancům i nám samotným, protože už se to stává něčím, co je od nás přirozeně a automaticky očekáváno. Budeme se tedy snažit tato očekávání nezklamat, a i nadále dokazovat, že mezi nejlépe řízené firmy skutečně právem patříme.“ vyjádřila se k ocenění Ing. Anna Koutská, ekonomická ředitelka společnosti, která se předávání ceny osobně zúčastnila. 

Výběr nejlépe řízených firem má na starost nezávislá odborná porota na základě 4 klíčových pilířů. V rámci vícefázových workshopů pracují přihlášené firmy spolu s odborníky Deloitte Private na své přihlášce. To poskytuje firmám odbornou zpětnou vazbu a poradenství v oblasti řízení. Nejde tedy pouze o to ocenění získat, ale primárně o snahu posunout společnost zase o krok v před.

4 klíčové pilíře:  

  • Firemní strategie
  • Řízení a finanční výkonnost
  • Produktivita a inovace
  • Firemní kultura

Rostoucí počet česky vlastněných společností, které úspěšně projdou programem a získají či opět obhájí ocenění za dobře nastavené řízení, je důkazem toho, že je segment privátních firem v Česku v dobré kondici. Byť pro ně poslední tři roky nebyly jednoduché, podařilo se jim vypořádat se s přetrhanými dodavatelskými řetězci, výkyvy v ceně energií i se zvyšujícími se úroky i mzdovými náklady,“ říká Miroslav Svoboda, country leader Deloitte ČR a lídr programu Czech Best Managed Companies

Získat toto ocenění opakovaně je pro nás velký závazek a čest. Uvědomujeme si, že za tímto úspěchem stojí celý kolektiv, a proto chci našim zaměstnancům i touto cestou znovu poděkovat. Těší nás, že naše snaha dělat svou práci poctivě a odpovědně, je vnímáno i okolním světem.šťastně komentuje již po čtvrté získané ocenění CEO společnosti Ing. Jan Smola, MBA.

V úzké kooperaci je i téma ESG „Environmental, Social, and Governance“ nebo-li společenská odpovědnost, správa a řízení podniků a ekologické udržitelnosti, které firmy stále více a více zařazují do svého podnikání. Jednoduchou, však výstižnou odpověď Planetu máme jen jednu a zaměstnanci jsou největším kapitálem,“ říká Jan Smola. Vlastní přesvědčení je jednou z hnacích sil vlastníků společností pro udržitelnost a vybudování hodnot pro další generace. „Považujeme za naprosto klíčové bavit se o tom, kolik emisí při výrobě vznikne, ale také o tom, jak dlouho bude takový výrobek sloužit svému účelu. Je přece chyba a proti logice záměru vybrat si produkt s třikrát menší životností jen proto, že má o deset procent nižší emise při výrobě,“ pokračuje Smola. ESG vidí jako výzvu pro firmu hledat řešení i nesplnitelných cílů s použitím kreativity. 

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *