Akademie Madeta vznikla rekonstrukcí historického objektu v Českých Budějovicích, který přímo navazuje na areál firmy. Autoři projektu se rozhodli, že novou přístavbu věže pojednají tradičním cihelným materiálem, ve kterém jsou perforace v kombinaci s vystupujícím zdivem. Tento princip vytváří poutavou hru světla a stínu, perforovaná cihelná fasáda se propisuje také do interiérů.

V objektu byly původně byty a kanceláře, navazoval na něj přístřešek s velkým skladem na krmiva, součástí areálu byla také železniční vlečka. Začátkem 90. let přešel do majetku tehdejších Jihočeských mlékáren. Hlavní budova skladu na krmiva byla odstraněna v roce 2005, o rok později i vlečka. V posledních letech už nebyl využíván.

Objekt bylo nezbytné upravit ať už kvůli nekoncepčním přestavbám, tak kvůli stáří konstrukcí. Autoři projektu se rozhodli obnovit a dotvořit kompozici historických fasád. Do takto scelené a očištěné stavby vložili jasně identifikovatelné zásahy.

Nosným architektonickým prvkem se stala především vertikála věže, kde se nachází nový výtah, schodiště a hygienické zázemí. Do věže pak vstupuje horizontálně komponované zastřešení u vstupu. Vytvořili také střešní terasu, do některých částí objektu vložili velkoformátové otvory.

Dominantní budova Akademie

Soubor tří staveb tvoří reprezentativní část rozsáhlého areálu továrny, je samostatně přístupný i provozovatelný. Sestává z hlavního objektu Akademie a dvou scelených staveb pro ubytování. Vše je doplněno parkováním a veřejným prostorem s parkovou úpravou.

„Investor chtěl tento kout probudit opět k životu a vtisknout mu jasnou vizuální identitu s nádechem industriální atmosféry. Naším záměrem bylo vytvořit architektonicky ucelené prostory, které budou variabilně využitelné pro školení, konference, jednání i reprezentaci a budou mít adekvátní zázemí. Měli jsme vytvořit devět učeben různých velikostí, prezentační sál pro 50 osob, restauraci s možností prezentací a prostory pro krátkodobé i dlouhodobější ubytování,“ uvádí architekt Jan Pala.

„Rozhodli jsme se, že věž pojednáme tradičním cihelným materiálem, ve kterém jsou perforace v kombinaci s vystupujícím zdivem. Tento princip děr ve zdivu a vystupujících cihel vytváří poutavou hru světla a stínu ať už ve dne nebo při nočním osvětlení. Perforovaná cihelná fasáda se díky velkoformátovým proskleným stěnám propisuje také do vnitřní části. Tento prvek tedy vnímáme v ploše z exteriéru, ale i v detailu z interiéru. Strohá cihelná hmota se díky textuře fasády zjemnila, při bližším pozorování nabízí sympatický detail, který lze opakovaně objevovat v proměnách času a pozice,“ dodal.

Nová okna, podkrovní terasa a vstupní část budovy jsou lemovány plechem v grafitové barvě a takto jasně odlišitelné od původních historických prvků.

Tradiční domy pro ubytování

Jedním z hlavních úkolů bylo v konstrukčně komplikovaných starších budovách vyřešit provozní sjednocení. Každá z budov má jinou podlažnost i výškové uspořádání, rovněž nosný systém byl podmíněn dřívějšímu využití (garáže, bydlení, malé kanceláře). Dispoziční zásahy bylo nutné navrhnout s ohledem na požadavek na zachování fasády a oken.

Vizuální řešení přirozeně navazuje na hlavní budovu Akademie, nicméně ji nezastiňuje, cihelný obklad výtahové věže je světlejší a méně dominantní. Bíle omítanou část fasády doplňují jemné reliéfní linie.

Dispoziční řešení odpovídá rozvržení hotelu a sestává z lobby, pěti apartmánů pro dlouhodobější ubytování a 11 standardních hotelových pokojů. Řešení respektovalo existující konstrukce. Namísto demolice nebo rozsáhlé přestavby přináší v podstatě jemné zásahy, které však stavbám daly nový život.

Použité cihelné materiály
Nosný systém – cihla plná; cihla dutá metrického formátu; Porotherm tvárnice 300 mm; cihelné stájové klenby

V exteriéru – cihla plná tlačená; obkladový pásek tlačený, obkladový pásek ražený; cihelná exteriérová dlažba

Obvodové zdivo přístavby a výtahové věže – Porotherm 24 Profi Dryfix (broušený cihelný blok pro stěnu tl. 24 cm na zdicí pěnu); kontaktní zateplení; cihelné pásky; minerální vlna, větraná mezera, cihelné klinkerky děrované cihly i plné cihly

Budovy B a C – cihelné pásky v přirozené barvě a v barvě bílé; obvodové zdivo přístavby Porotherm 24 Profi Dryfix; některé příčkové konstrukce Porotherm 11,5 (broušený cihelný blok na obyčejnou maltu)

Exteriérova dlažba ­– Penter Rot

Lícové cihly a pásky, tzv. klinkery zaručují kromě estetické funkce u vrstveného zdiva velmi dobré tepelně-akustické vlastnosti. Na výběr je řada formátů i barevností. Výrobky TERCA Klinker se vypalují ze speciálních druhů cihlářských hlín při vysokých teplotách až do slinutí. Dobře odolávají povětrnostním vlivům, zaručují stálou krásu po mnoho let a nevyžadují údržbu. Tyto cihly jsou málo porézní, mají vysokou objemovou hmotnost a pevnost a díky tomu dobře snášejí mechanickou i chemickou zátěž.

V rámci sortimentu TERCA Klinker si lze vybrat ze tří základních rozměrů (ve variantách cihla plná a děrovaná, reliéf, různé tvarovky a rohový pásek) a několika barevných možností. Řezáním těchto cihel na poloviny a jejich použitím s celými cihlami je možné dosáhnout širokou škálu zajímavých a architektonicky působivých vazeb.

Text: Jiří Kučera | Foto: Ondřej Mika

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *