Ve dnech 20. až 21. listopadu 2019 proběhlo setkání členů Cerame unie „CU“, jehož členem je i Cihlářský svaz Čech a Moravy. Na setkání se sešlo jak vedení evropské Keramické unie, tak i vedení TBE – Tiles and bricks Europe, CET – European ceramic tile manufacturers federation a PRE – European refractories producers federation.

První den dopoledne byl věnován jednání vedoucích představitelů jednotlivých sekcí Keramické unie. Odpoledne proběhlo zasedání na půdě Evropského parlamentu.

Přímo na plénu Keramické unie „CU“ byla výslovně uvedena práce Cihlářského svazu Čech a Moravy, a to jako příkladná. Byla zmíněna studie LCA (Life Cycle Assessment), která byla vypracována v České republice. Zařadili jsme se mezi významné členy „CU“ a apelovalo se i na další země, aby se rovněž pokusily přispět k většímu prosazení keramických výrobků do běžného života s důrazem na přednosti keramického sortimentu.

Na podvečerním neformálním jednání jsme byli dotazování několika členy na poznatky z naší studie LCA.

Ve čtvrtek dopoledne proběhla diskuse s Alainem Delcourtem, prezidentem „CU“. Dalšími diskutujícími byli Elisabetta Gualmini, členka Evropského parlamentu sekce zaměstnávání, Luis Colunga generální ředitel industriALL a Joost Korte člen Evropské komise. Odpoledne pak následovaly tři bloky diskuze, které řešily aktuální problémy „CU“.

Dalším tématem, bylo řešení dovozu keramických výrobků, jejich dumpingové ceny a odlišné kvalitativní parametry produktů. Bude řešena obrana proti průnikům těchto výrobků na trhy EU. Konktrétně – 15. července byla obnovena funkce anti-dumpingu po dobu 5 let do roku 2024. Budou monitorovány aktivity Číny, o kterých bude informována EU i OLAF.

EU navrhuje smělejší snížení množství vypouštěného CO2 do ovzduší z 50 % na 55 % oproti roku 1990. Bude kladen větší důraz na důsledné plnění směřující k hodnotám „cirkulární ekonomiky“. Více recyklace, industriální transformace, fair trade a udržitelnost.

Výborná zpráva pro ČR

Dalším CET prezidentem bude od prosince 2019 – Roman Blažíček z firmy Lasselsberger.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *