České Budějovice, 02. 10. 2019 – Hlavní úpravy zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií spočívají v jasněji definovaných výrazech pro povinnosti zpracování energetických auditů budov. Povinnost zpracovat energetický audit mají dle současné právní úpravy velké podniky, které byly hodnoceny co do velkosti i s nadnárodními majetkovými vztahy.

Nová právní úprava (novela zákona č. 406/2000 Sb.) se omezí na majetkové vztahy pouze v rámci ČR a povinnost zpracování energetického auditu se bude týkat podniků s více než 250 zaměstnanci, ročním obratem 1,3 miliardy Kč. Výjimku budou tvořit firmy a podniky, které mají velmi nízkou spotřebu (pod 200 MWh ročně) naopak se však povinnost bude týkat i těch, kteří sice nesplňují podmínky velkého podniku, ale jejich spotřeba je velmi vysoká (nad 500 MWh ročně). Energetický audit bude možné nahradit zavedeným systémem hospodaření energií s příslušným certifikátem od Českého institutu pro akreditaci (ISO 5001).

Kupříkladu společnost KM Beta na novelu nečekala. „Firma KM Beta patří mezi středně velké podniky s počtem zaměstnanců do 250. I přesto, že se ji povinnost zpracovat energetické audity budov nebude týkat, má je již na všechny své budovy zpracované,“ říká Ing. Marek Žídek, obchodní ředitel KM Beta.

„V současné době pro zpracování energetického auditu podle Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 sb., využívá naše společnost externisty. Energetický audit doporučuje společnosti HELUZ jako nejvhodnější řešení v oblasti úspor energie, finančních nákladů a přínosů úsporných opatření pro životní prostředí. Společnost HELUZ již diskutovala s externisty energetických auditů schválení směrnice – novela zákona č. 406/2000 Sb. a do budoucna je na ni pamatováno a na případnou změnu budeme připraveni,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ.

Obdobně reagoval na dotaz i zástupce společnosti Wienerberger CZE: Ano, jsme připraveni. Vzhledem k velikosti naší společnosti máme již nyní povinnosti spojené s energetickými audity pro naše výrobní závody v České republice dle současných platných zákonů. Neustálou inovací a optimalizací se snažíme optimalizovat energetické nároky a tím přispívat k efektivnímu využívání vstupů. Klíčová jsou pro nás zejména doporučení, která na základě auditů vznikají a která slouží jako podklad pro plánování investic,“ říká Roman Busta, obchodní ředitel této společnosti.

Novela zákona č. 406/2000 Sb. byla připravena a vládou schválena již v předminulém roce. Bohužel se nedostala již ke schválení do parlamentu. Díky skutečnosti, že tato připravovaná novela zákona o hospodaření energií reagovala na některé výtky Evropské komise na nedodržování požadavků na energetickou účinnost budov, byla po obdržení opětovné stížnosti po roce zařazena na program v poslanecké sněmovně.

Kontakt: Ing. Jan Fiala, Cihlářský svaz Čech a Moravy, info@cscm.cz, tel.: +420 603 410 891

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *