Majitel si jej vyprojektoval sám. Po zkušenostech z předchozího bydlení se rozhodl pro malý bezbariérově řešený a snadno udržovatelný přízemní dům.

Rodinný dům postavený v Chebu na jižně orientovaném svahu je jedním z prvních domů realizovaných v ČR z cihel plněných minerální vatou Porotherm T Profi / Profi Dryfix. 

Volba materiálů a řešení technické části domu byly přizpůsobeny požadavkům dlouhé životnosti a malé potřebě údržby.

Parametry domu:

Zastavěná plocha: 122,1 m² (bez terasy)
Zahájení stavby: 5/2011
Ukončení stavby: 12/2012
Klasifikace budovy dle průkazu ENB: B … velmi úsporná
Klasifikace obálky budovy: C … úsporná

Zásadní konstrukce a jejich parametry

– Obvodové zdivo: Porotherm 36,5 T Profi (+ omítka) … při tloušťce stěny 36,5 cm (s omítkou 40 cm) dosahuje U = 0,20 W/m².K.

– Vnitřní nosné stěny a příčky: Porotherm 17,5 a 11,5 Profi Dryfix.

– Překlady: Porotherm Vario (umožňují instalaci předokenních rolet) 

– Krov: trámový, hoblovaný, přiznaný v interiéru.

– Skladba střechy: plné pobití krovu palubkami, parozábrana, 20 cm minerální vata s trámečky z EPS (řešení firmy Isover), pojistná izolace, kontralatě, latě a skládaná tašková krytina (obr. 4), U = 0,18 W/m².K.

– Okna, dveře, výkladce: dřevěný lepený rám, izolační dvojsklo (obr. 5), U = 1,2 W/m².K.

– Střešní okna: dřevěná, izolační dvojsklo, použit je izolační „límec“ pro napojení na tepelnou izolaci střechy, U = 1,4 W/m².K.

– Podlaha: Na základových pasech je provedena betonová deska s hydroizolací, 10 cm EPS (2×5 cm s přeložením spár), podlahové vytápění v anhydritové roznášecí vrstvě, svrchu lepená podlahová krytina (dlažba, vinyl), U = 0,34 W/m².K.

– Povrchové úpravy: vápenocementová omítka, v interiéru štuk, v exteriéru tenkovrstvá omítka zrnitost 3 mm, část fasády je obložena cihlovými pásky Terca.

– Sokl: v úrovni základové desky je sokl proveden ze štípaných betonových tvarovek, na kterých je již založeno zdivo z cihel plněných minerální vatou. Zdivo v soklové části není zateplené.

Dům je navržen tak, aby byly v rovnováze tepelné ztráty stěnou, střechou i podlahou. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy u realizovaného domu je Uem = 0,29 W/m².K. Požadovaná hodnota na úrovni nákladového optima domu je Uem = 0,30 W/m².K.

Vytápění a příprava teplé vody

– Hlavní zdroj: plynový kondenzační kotel PROTHERM TIGER Condens o výkonu 25,5 kW s integrovaným zásobníkem pro přípravu TV o objemu 42 litrů. Kombinovaná soustava podlahového vytápění a radiátorů (v pokojích a ložnici).
– Pomocný zdroj: V obývacím pokoji jsou krbová kamna na kusové dřevo. Využívána jsou příležitostně.
– Větrání: přirozené, otevíráním oken.

Vaření je v el. spotřebičích – nejsou instalována plynová kamna a sporák.

Ze zpracovaného průkazu ENB vyplývají následující parametry a hodnoty potřeby energie domu:
– Celková dodaná energie na vstupu do budovy: 18,17 MWh/rok (zde je uvedena energie včetně osvětlení, pomocné energie čerpadel apod.).
– Celková dodaná energie na vytápění: 14,6 MWh/rok.
– Celková dodaná energie na přípravu teplé vody: 3,32 MWh/rok.
– Vypočtená teoretická potřeba energie na vstupu pro vytápění a přípravu teplé vody: 17,92 MWh/rok = 17 920 kWh/rok.

Závěr

Dům s vyváženými konstrukcemi s parametry blízko nákladového optima (doporučených hodnot ČSN 730540-2/2011), jednoduchými a správně provedenými detaily a napojeními a dobrou tepelnou akumulací poskytuje příjemné a v nákladech úsporné bydlení.

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *