Výroba hliněných cihel je odvětví, které zahrnuje mnoho procesů vypalování vyžadujících vyšší teplotu. K udržení této teploty je třeba v peci spálit velké množství paliva ve formě dřeva, uhlí, biomasy atd., což způsobuje vážné problémy se znečištěním ovzduší. S rostoucím počtem průmyslových odvětví se také hromadí velké množství nepoužitelného odpadu.

Pokud nejsou přijata vhodná opatření pro jeho bezpečnou likvidaci, může způsobit znečištění vodních útvarů odtokem. Tento projekt je snahou snížit teplotu výpalu cihel v peci na zhruba 600 °C a tím snížit náklady na výrobu a učinit celý proces šetrným k životnímu prostředí. Tato práce předložila vhodnou alternativu pro bezpečnou likvidaci průmyslové suti, jako je lomový prach a skleněný prášek, jejich začleněním jako částečnou náhradou říčního písku, který je jednou z nákladných složek hliněných cihel, a tím dalším snížením výrobních nákladů. Experimentální výsledky ukázaly vyšší pevnost v tlaku 21,31 N/mm2, když byla cihla odlita se směsným poměrem cement: písek: Cihlářská hlína: sklo; prášek: lomový prach = 4:1:1:1,5:2,5. Pevnost měřená při teplotě 600 °C vyhověla požadavkům národních norem.

Srovnávací studie, jak to vyšlo autorům: Mary Lissy, Carolina Petera, Kavya Mohana, Shone Greens a Sneha George. Text je výrazně zkrácen a redakčně upraven.

Absorbce vody

Tabulka 6 představuje výsledky testu absorpce vody. Všechny čtyři vzorky, které poskytly maximální pevnost v tlaku, byly testovány na absorpci vody. Ukazuje, že veškeré procento nasákavosti je menší než 15 %, což vyhovuje kritériím prvotřídních cihel.

Tabulka: Pozorovací tabulka pro absorpci vody

VzorekPočáteční hmotnost (gm)Konečná hmotnost (gm)Absorbce vody (%)
A188,4214,613,906
B188,221413,70
C189,6215,313,55
D186,8211,913,43

Výsledek

Navrhovaný způsob výroby energeticky účinných pálených hliněných cihel s využitím průmyslových derby představuje účinný prostředek pro likvidaci odpadu. Tato práce se zaměřuje na částečné nahrazení přírodního říčního písku průmyslovými odpady, jako je lomový prach a skleněný prášek. Vzorky hliněných cihel vypálené v muflové peci při snížené teplotě 600 ° C byly testovány na pevnost v tlaku po třech dnech vypalování, což ukázalo, že hodnota se pohybuje od 11 N/mm2 do 21 N/mm2. Experimentální výsledky odvodily, že skelný prášek a lomový prach v poměru 1,5:2,5 poskytly vyšší pevnost v tlaku 21,31 N/ mm2 se směrodatnou odchylkou 1,28.

Byla také zkontrolována nasákavost vzorku a výsledky ukázaly méně než 15 %, což odpovídá nasákavosti cihel první třídy. Výsledky pevnosti v tlaku a nasákavosti ukazují, že tyto vzorky patří do kategorie cihel první třídy s označením třídy 20 podle IS 1077:1992. Tyto cihly odlévané při snížené teplotě, obsahující průmyslové nečistoty, přinesou nový aspekt revoluce v odvětví výroby hliněných cihel v Indii a lze je použít pro stavbu vnějších stěn a nosných konstrukcí.

Další díly seriálu:
Efektivní výroba hliněných cihel s využitím odpadu – 3. část
Efektivní výroba hliněných cihel s využitím odpadu – 2. část
Efektivní výroba hliněných cihel s využitím odpadu – 1. část

-jik-

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *