Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená zvukově izoluje a redukuje přenos konstrukčního hluku. Lepší tepelná izolace zamezí úniku tepla i v případě nevytápěného sousedního prostoru.

Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená pro vyzdívky nenosných stěn je složena ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu, která má vynikající akustické vlastnosti. Oproti klasickým cihelným materiálům má HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená řadu technických zdokonalení, nejen že akusticky izoluje (vzduchová neprůzvučnost Rw=57 dB), ale má lepší i tepelněizolační vlastnosti. Svojí štíhlejší konstrukcí vytvoří HELUZ AKU KOMPAKT 21 větší užitný prostor a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu.

Stavebníci zase ocení jednoduchost vlastního zdění stěny na polyuretanovou pěnu, a tím zmenšení přesunu hmot na staveništi. Unikátní konstrukcí cihelného bloku dochází kromě výborné zvukové izolace také k významné redukci přenosu konstrukčního hluku.

Dvojitá konstrukce

Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Dochází tedy kromě výborné zvukové izolace zároveň k významné redukci přenosu konstrukčního hluku (např. eliminace zabouchnutí dvířek zavěšené skříňky na zdivu).

Dělicí stěny mezi dvěma byty lze zhotovit suchou technologií pomocí tenkovrstvého PU lepidla (HELUZ pěny) a přitom dosáhnout lepšího výkonu zvukové izolace oproti současně nabízeným AKU blokům, a to při úsporné šířce pouhých 21 cm. Menší tloušťka stěny o 4 cm oproti tradičnímu řešení šetří zastavěnou plochu a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. Jak už bylo řečeno toto „zeštíhlení cihly“ ocení jak majitelé bytů, tak zejména investoři bytových domů. S tímto materiálem HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ získají na stejné půdorysné ploše více metrů užitné plochy.

Dobře izoluje

Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, než má tradiční řešení z AKU cihel. O 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu k „šetřícímu sousedovi“ a do chladnějších prostor (chodby a schodiště) a přispívá k úsporám energie uživatelů vytápěných bytů.

Snadnější manipulace, menší statické zatížení stavby

Díky broušení jsou cihly kalibrované na výšku 249 mm a nevzniká problém ve výškovém modulu. Ten je patrný při současném zdění obvodového zdiva z broušených cihel a příček z nebroušených AKU cihel zděných na maltu. Zároveň jsou broušené cihly menší a lehčí, tedy manipulace s nimi je snadnější a statické zatížení stavby je menší. Protože HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ je tvořena dvěma 8,5 cm tvarovkami, tak úprava rozměrů cihel není žádný problém. Stačí běžné pracovní nástroje (např. úhlová bruska 230 mm, pila pro řezání cihel).

Výhody cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

✔ Lepší akustické (zvukově izolační) vlastnosti – výrazně lepší zvukově izolační komfort oproti dosud používaným a akusticky izolačně vyhovujícím tvarovkám, redukce přenosu konstrukčního hluku.

✔ Kompatibilita s broušenými bloky HELUZ pro obvodové stěny – je broušená, má stejnou výšku (broušené bloky jsou v současnosti jednoznačně nejrozšířenějším zdicím materiálem).

✔ Lepší tepelněizolační vlastnosti – o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu k „šetřícímu sousedovi“ a do chladnějších prostor (chodby a schodiště).

✔ Menší plošná hmotnost znamená o 19 % menší zatížení stavby v porovnání s AKU 25 MK, jednoduchá realizace zdění na PU pěnu, menší hmotnost bloku, menší přesun hmot.

✔ Úspora místa – o 14 % tenčí tvarovka; 24/28 cm (tloušťka zdi s omítkami).

✔ Technické parametry tvarovky ji zařazují na absolutní špičku ve své třídě použití (akustické bloky, akustické příčky).

Tags:

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *