V loňském roce dokončila a zkolaudovala společnost Wienerberger stavbu vzorového domu e4, který staví profesionální stavební firma. Koncept e4 je však určen i pro stavbu svépomocí. Již od května 2020, probíhá výstavba domu e4 svépomocí podle typového projektu, který byl upraven dle požadavků investora. Hlavní roli opět hraje obvodové zdivo Porotherm lepené na pěnu Dryfix a sedlová střecha Tondach Stodo.

O zásadách domu e4 již byla napsána a natočena řada podkladů, proto začněme stručně – e4 je koncept zdravého cihlového domu na míru od společnosti Wienerberger. Dům je navržen tak, aby poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty byl výhodný a dosažitelný pro co největší počet investorů. To znamená i vysokou životnost a minimální náklady na údržbu a provoz – a to včetně nízkých ročních nákladů na energie nejen letos, ale i do budoucna.

S broušenými cihlami Porotherm je stavba svépomocí radost

Stavbu domu z moderních, energeticky úsporných broušených cihel bez potíží zvládnou i svépomocní stavitelé – broušené cihly Porotherm umožňují zdění na tenkou ložnou spáru pomocí tenkovrstvé malty Porotherm Profi nebo zdicí pěny DryFix.

Hlavní předností tohoto zdění je jednoduchost a rychlost, jehož výsledkem je přesné cihelné zdivo. Díky tomuto způsobu zdění lze ušetřit 30 až 50 % času oproti zdění na klasickou maltu a díky poklesu spotřeby zdicí malty (až o 90 %) se do zdiva dostává podstatně méně stavební vlhkosti. To znamená, že si cihly zachovávají deklarované tepelněizolační vlastnosti už po dostavbě.

Kvalita celé stavby ovšem závisí na tom, jak je vyzděna první řada cihel. Proto se na kvalitu jejího založení klade mimořádný důraz. Společnost Wienerberger proto poskytuje na založení první řady cihel asistenční službu, která zejména při stavbě svépomocí poradí, pomůže a dohlédne na celý proces správného založení zdiva.

Samotná stavba domu, od vytyčení domu až po dokončení stavby, pak probíhá v režii investora, který sám rozhodne, které části stavby zvládne obstarat sám a na které si pozve odborný dozor. I celková doba stavby pak závisí na aktivitě investora. Stavbu je třeba zodpovědně rozplánovat a plán striktně dodržovat – pokud totiž na pozemku čeká například čerstvě dovezený beton, těžko se můžeme tvářit nepřipraveně.

Orientační cena domu e4 stavěného svépomocí se pohybuje kolem 4 milionů korun, tento odhad zahrnuje všechna specifika konkrétní realizace od skrývky terénu až po napojení domu na inženýrské sítě a jeho uvedení do provozu.

Jak proběhly první měsíce stavby?

Práce vždy začínají skrývkou ornice pomocí stavebních strojů, vytyčením základů a přípravou základové spáry. Zejména provedení skrývky svépomocí stojí za pečlivé zvážení, protože zapůjčení strojů a práce vlastníma rukama nemusí nutně vyjít levněji než zaplacení profesionálního bagristy, který práci zvládne rychleji a přesněji.

Následuje betonování základů domu, případně i sklepa, což samozřejmě vyžaduje i bednění – v tomto případě ztracené bednění. Na zavadlý beton se umisťují rohové tvárnice, o den později je možné z tvárnic vyskládat celý obvod objektu. Tvárnice je nutné založit i v místech budoucích vnitřních stěn. Před kladením dalších vrstev tvárnic a ztraceného bednění je třeba připravit rozvody kanalizace, které budou obvodovými (i vnitřními stěnami) prostupovat.

První vzorový e4 dům – Újezd u Průhonic:

Po této přípravě je možné tvárnice vylít betonem. Potrubí je před dalšími pracemi třeba uložit do pískového lože, lze použít i část zeminy vybagrované při přípravě základů. Jakmile je potrubí spolehlivě uloženo, je možné plochu začít zavážet navážkou (a následně šterkem) a hutnit v přípravě základové desky domu. Samotná základová deska ovšem neznamená jen pouhé vybetonování určené plochy, ale i řádná penetrace a hydroizolace, kterou nejen zajistíme, že nám do objektu nebude pronikat vlhkost z podloží, ale například i radon.

Jakmile je základová deska připravená, je možné začít s první řadou cihel – jak již bylo zmíněno, na tuto část stavby je lepší si pozvat odborníka, který pomůže a dohlédne, že založení proběhne zcela správně a maximálně přesně.

Postřehy z praxe

Vytyčení základů vyžaduje maximální možnou přesnost, a přestože si na tento úkol možná věříme sami, musíme si na tento úkon, zejména protože stavební úřad vyžaduje technickou zprávu, pozvat profesionálního geodeta. Před vylitím základů je třeba umístit do základové spáry zemnící pás. Tento pás kompletně zalijeme do betonu – pro tyto účely ho proto musíme podložit, aby nebyl vtlačen do zeminy.

Jakýkoli beton používaný na stavbě ve větším množství naráz (tj. při betonování základů, ztraceného bednění, základové desky atd.) je rozhodně vhodnější si objednat od specializované firmy, která jej doveze již připravený v garantované kvalitě a konzistenci.

Při betonování ztraceného bednění základů je následně vhodné myslet nejen na odpadní potrubí, ale i na drenážní hadice pro odvětrání podloží základové desky (nutné při podlahovém vytápění) – pokud na tuto drenáž nebudeme při betonáži myslet, budeme muset o několik fázi stavby později beton bourat, abychom mohli hadice umístit!

Po vybetonování základové spáry pokračujeme ztraceným bedněním – pokud máme rovné základy, můžeme tvárnice pokládat nasucho na vybetonovanou základovou spáru. V opačném případě musíme tvárnice položit na mírně zavadlý beton – od nejvýše položeného místa k nejnižšímu.

www.wienerberger.cz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *