Zdroj : Wienerberger – Soutěž o nejlepší projekt 2022, Karolina Činovská, VOŠ a SPŠ Volyně – 1. místo kategorie Projekt rodinného domu a Speciální ocenění Tondach, kategorie Projekt rodinného domu

Čtrnáctý ročník oblíbené studentské „Soutěže o nejlepší projekt“, kterou každoročně organizuje společnost Wienerberger, výrobce pořádného zdiva Porotherm – tento rok opět ve spolupráci s architektonickým studiem LOXIA, zaznamenal znovu vysoký zájem mezi studujícími středních průmyslových škol stavebních. Letos se tak přihlásilo rekordních 195 studentů 3. a 4 ročníků z 23 škol z celé republiky. Již od prvního ročníku je hlavním cílem soutěže zejména podpora růstu nové generace působící v oblasti architektury a stavebnictví, a tím i oboru jako takového.

Z celkového počtu 195 studentů (v loňském roce 158 studentů) se letos přihlásilo 114 třeťáků v kategorii Projekt rodinného domu (s použitím cihelného zdiva Porotherm) a 81 čtvrťáků v kategorii Projekt občanské a bytové stavby (s použitím cihelného zdiva Porotherm). Účastníci obou kategorií se opět mohli ucházet i o speciální ocenění pro nejlepší projekt s použitím střešních výrobků značky Tondach. Této možnosti využilo 74 studentů, převážně pak ze třetích ročníků.

„Budoucnost našeho oboru představují studenti středních škol, které je nutné podporovat a dát jim tím možnost se maximálně rozvíjet, a třeba si i vyzkoušet, co je následně v praxi čeká. Proto vznikla tato naše soutěž a mě osobně velmi těší, že i v jejím už čtrnáctém ročníku je o ni takový zájem, letos dokonce historicky nejvyšší. My se tomu samozřejmě snažíme jít naproti. Podoba soutěže se již sice ustálila, ale neustále se snažíme, aby byla pro účastníky co nejatraktivnější a zároveň pro ně měla také stále větší přínos. Poslední úpravou bylo navázání, a v tomto ročníku i prohloubení, spolupráce s architektonickým a projekčním studiem Loxia, který studentům nabízí pohled na jejich soutěžní práce i ze strany architektonického řešení,“ sdělil zakladatel soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek a dodal: „věřím, že nám opět budoucí projektanti ukáží, jak jsou šikovní a co se v nich skrývá za potenciál. S kolegy se proto již těšíme na hodnocení celostátního finálového kola, kde se prostřednictvím jejich projektů blíže seznámíme s touto mladou generací a s tím, jak dokázali využít možností, které stavební materiály Porotherm nabízejí.“

Zdroj : Wienerberger – Soutěž o nejlepší projekt 2022, Natálie Podskalníková, VOŠ a SPŠS Praha 1 – 1. místo kategorie Projekt občanské a bytové stavby a Speciální ocenění společnosti LOXIA kategorie Projekt občanské a bytové stavby

V prvním školním kole vybrali zástupci společnosti Wienerberger společně s pověřenou osobou každé zúčastněné školy tři nejlepší práce z dané školy, které využívají cihlové zdivo Porotherm, a také jeden nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach, a to v obou soutěžních kategoriích. Všechny tyto práce získají finanční odměny a automaticky postupují do druhého celostátního kola. Hodnocením studentských projektů v celostátním kole se zabývá odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, studia LOXIA, nezávislého experta v oboru stavebnictví a zástupců mediálních partnerů soutěže. Porota vybere tři vítězné práce z návrhů rodinných domů, další tři z návrhů objektů občanské a bytové stavby a rovněž jednu vítěznou práci s použitím produktů značky Tondach v každé soutěžní kategorii. Zástupce společnosti LOXIA také navrhne jeden vítězný projekt z pohledu architektonického řešení v rámci „speciálního ocenění společnosti LOXIA“ v každé kategorii. Porota si dále vyhrazuje právo udělit ve finále mimořádné ocenění projektu, jehož autor z jejich pohledu prokázal inovativní přístup.

Spolupráce s architektonickým studiem LOXIA, která začala v loňském ročníku soutěže, pokračuje i letos a dále se prohlubuje. „Jsem moc ráda, že jsme se s vyhlašovatelem soutěže pro letošní ročník domluvili na zapojení našeho studia i do prvního soutěžního kola. Díky tomu jsem získala možnost prohlédnout si všechny přihlášené soutěžní projekty, a udělat si tak lepší přehled o znalostech a schopnostech mladé generace věnující se oboru stavebnictví. Velmi mě těší, že i v letošním roce je o soutěž mezi studenty tak veliký zájem a že jako partner soutěže můžeme tyto studenty podpořit a otevřít jim dveře do praxe v oboru, který si vybrali jako své povolání,“ sdělila Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka a partnerka studia LOXIA.

Výherci obdrží za 1. místo 20.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Finanční odměnu získá také autor případně mimořádně oceněného projektu. Autoři vítězných projektů v rámci „speciálního ocenění společnosti LOXIA“ se mohou těšit na atraktivní cenu v podobě designového a vysoce výkonného tabletu, který využívají profesionální projektanti a architekti. Architektonické studio zároveň nabídne oceněným studentům placenou měsíční stáž ve své pražské kanceláři. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění studentům proběhne tradičně na veletrhu For Arch, který se koná v září a zároveň bude vyhlášen i další ročník soutěže.

Přihláška, pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici zde: www.wienerberger.cz

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *