Existuje mnoho způsobů, jak mohou projektanti, zedníci a dodavatelé předcházet vzniku trhlin ve zdivu, které jsou způsobeny především pružnou deformací cihel.

Změny teploty nebo vlhkosti mohou stavební materiály zničit a cihly nejsou výjimkou. Pružná deformace způsobená zatížením, zatečením nebo objemovými změnami může způsobit pohyb, který může způsobit praskliny v krásném zdivu vašeho projektu.

Popisujeme řadu způsobů, jak mohou projektanti, zedníci a dodavatelé předcházet vzniku trhlin v cihlovém zdivu způsobených především pružnou deformací cihel.

Existují dva základní způsoby, jak se vyhnout prasklinám v cihlovém zdivu:
1) Minimalizovat pohyb.
2) Přizpůsobit se pohybu mezi materiály a sestavami pomocí systému pohybových spár, které umožňují určitou poddajnost zdiva.

Dilatační spáry

Uvědomte si, že cihly mohou mírně měnit svůj objem v závislosti na stáří a barvě cihel, směru, kterým je stěna obrácena, a teplotě v době instalace.

Předpokládejte, že cihly budou v průběhu své životnosti mírně zvětšovat svůj objem. Je to způsobeno především rozpínáním vlivem vlhkosti.

Ve zdivu používejte dilatační spáry. Dilatační spáry rozdělují cihlové zdivo na segmenty, aby se zabránilo vzniku trhlin způsobených změnou teploty, vlhkostní roztažností, pružnou deformací, sedáním nebo tečením. Mohou být vodorovné nebo svislé.

Nezaměňujte dilatační spáry s kontrolními spárami. Stavební dilatační spára je průchozí stavební spára, která rozděluje budovu na samostatné části, aby se snížilo napětí. Stavební dilatační spára (nebo studená spára) se používá především u betonářských prací při přerušení stavby.

Dilatační spáru správně vytvarujte tak, že ponecháte souvislý volný otvor skrz cihlovou stěnu a vyplníte ji vysoce stlačitelným materiálem, nejlépe předlisovanou pěnovou nebo neoprenovou podložkou. Zepředu se použije podkladní tyč a těsnicí hmota, aby byla spára odolná proti povětrnostním vlivům.

Dbejte na to, aby všechny materiály dilatační spáry přesahovaly celou tloušťku obkladu, aby malta a jiné nečistoty neucpávaly spáru a co nejvíce blokovaly pronikání vody do spáry.

V dilatačních spárách nepoužívejte dřevovláknité desky nebo podobné materiály; nejsou stlačitelné.

Nedovolte, aby malta, vazby nebo drátěná výztuž zasahovaly do dilatační spáry nebo ji přemosťovaly, protože tyto materiály mohou omezit pohyb a zrušit přínos dilatační spáry.

Jak používat svislé dilatační spáry

Uvědomte si, že umístění a rozteč dilatačních spár ve zdivu se bude lišit od konstrukce ke konstrukci v závislosti na řadě faktorů: velikosti očekávaného pohybu, velikosti dilatační spáry, stlačitelnosti materiálů dilatační spáry, omezujících podmínkách, pružné deformaci způsobené zatížením, smršťování a tečení malty, tolerancích konstrukce a orientaci stěny.

Bez svislé dilatační spáry u zdiva v dutinové stěně nechoďte dále než šest metrů. U zdiva bez otvorů umístěte dilatační spáry maximálně sedm metrů od sebe.

Umístění dilatačních spár nenechávejte na zednících. Za určení rozmístění a vzdálenosti spár by měl převzít odpovědnost projektant.

Dilatační spáry umisťujte přednostně do míst s vysokou koncentrací napětí, kde je největší pravděpodobnost vzniku trhlin. Nedoporučuje se začínat v rohu a umisťovat spáry v typických rozestupech po obvodu budovy.

Tip: Začněte s umisťováním na přechodech materiálů, spojích a odsazeních před umístěním na vnějším rohu. Pokud dilatační spáry umístíte nejprve na těchto prioritních místech, bude ke splnění doporučení pro maximální rozteče potřeba pouze několik dilatačních spár, pokud vůbec nějaké budou.

Svislé dilatační spáry umístěte na nárožích (vnějších i vnitřních) nebo v jejich blízkosti, v odsazeních a odstupech, v otvorech, na křižovatkách stěn, při změnách výšky stěn a na parapetech. U rohů umístěte dilatační spáru do vzdálenosti nejméně tří metrů od rohu alespoň na jedné ze dvou stěn.

Umístěte dilatační spáry na styku stěn s různou expozicí prostředí nebo klimatickými podmínkami nebo podmínkami podpory.

Tipy: Dilatační spáry používejte k oddělení sousedních cihlových zdí různých výšek, abyste zabránili vzniku trhlin způsobených rozdílným pohybem. Dilatační spáru lze umístit na vnitřním rohu, případně ve vzdálenosti asi jednoho metru od rohu, aby se zajistila stabilita zdiva spojeného s rohem.
Pro správné podepření cihelných vrstev přiléhajících k vnitřnímu rohu musí být na místě stěnové vazby.

Řešení vodorovných dilatačních spár ve zdivu

Vodorovné dilatační spáry jsou obvykle nutné, pokud je cihlové zdivo použito jako výplň v rámu. Umístění vodorovných dilatačních spár pod úhelníky poskytuje prostor pro svislou roztažnost zdiva pod nimi a deformaci úhelníku a konstrukce, ke které je připevněn.“

V konstrukcích, které podpírají cihelnou stěnu na úhelnících, zajistěte vodorovné dilatační spáry pod každým úhelníkem.

Odstraňte dočasné podložky, které mohly být použity k podepření úhelníku během výstavby.

V případech, kdy je potřeba vytvořit velkou vodorovnou dilatační spáru, zvažte použití cihlového zdiva s „lištami“. Cihly umožňují pohyb a zároveň snižují potenciální negativní estetický dopad spáry.

Tipy: Aby nedošlo k rozbití, měla by být výška a hloubka lemované části cihly alespoň 13 mm.
Zedníci mohou vyříznout lemovanou cihlu pilou, ale není to tak přesné jako to, co umí výrobci. Přeřezávání, které se často provádí při výrobě lícových cihel v terénu, může způsobit deformaci řezaných jednotek.

Nezapomeňte posoudit tolerance pohybu sousedních materiálů, včetně samotného rámu budovy. To platí zejména pro kotvenou cihlovou dýhu s dřevěným rámovým podkladem, pokud její výška přesahuje šest metrů. Může být zapotřebí dodatečných detailů, které budou řešit smršťování dřeva.

V žádném případě nepřipusťte kontakt mezi lícovou cihlou a zdivem pod úhelníkem nebo mezi hranou cihly a úhelníkem.

Další faktory, které je třeba vzít v úvahu při stavbě z cihel

Zvažte způsoby, jak učinit dilatační spáry méně nápadnými, zejména u dlouhých a rovných zdí.

Dilatační spáry se snažte umístit do vnitřních rohů, kde jsou méně nápadné.

Dilatační spáry neskrývejte za okapové svody nebo jiné klíčové stavební prvky.

Dilatační spáry nezoubkujte tak, aby navazovaly na vzor vazby zdiva. Tento postup ztěžuje odstranění špíny mimo spáru během výstavby; tyto nečistoty mohou narušit správný pohyb spáry.

Zvažte použití dilatačních spár ve vyztužených cihlových stěnách. Zatímco výztuž pomáhá odolávat pohybu, dilatační spáry při tradičním umístění mohou snížit koncentraci napětí ve zdivu a také možnost vzniku trhlin.

O umisťování dilatačních spár v tenkých cihlách doporučuje následující: Rozšiřte pohybové spáry přes celou tloušťku stěny, a to na celou délku nebo výšku, včetně parapetů. Vzdálenost mezi spárami nesmí být větší než 5,5 m v obou směrech.

Maximální plocha mezi pohyblivými spárami by neměla překročit 13,4 m2 nebo poměr délky k výšce nebo výšky k délce 2,5:1. Spáry zarovnejte přímo nad pohybové spáry podkladu.

Prostudujte si technické normy a poraďte s projektantem a architektem.

Tip: Zkuste použít architektonické prvky, jako jsou kvádry, zapuštěné desky zdiva nebo změna vzoru vazeb, abyste snížili případný negativní efekt. Nebo můžete jít tak daleko, že na dilatační spáru upozorníte zapuštěním zdiva v místě spáry nebo použitím speciálně tvarovaných cihel.

-jik-
Foto: iStock, archiv

Vložte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *